Subsidie Tel mee met taal aan te vragen tot en met 30 juni 2017. Wees er dus snel bij!

Kans², maatwerk in training en coaching

Kans² helpt organisaties door training en coaching zich succesvol aan te passen aan de veranderende omgeving.

Kans² gelooft in focus op eigen kracht en talent. Gecombineerd met visie en inspirerend leiderschap, vormt dit de ideale basis voor groei en verandering. Voor medewerkers én managers.

Kans² staat voor maatwerk. Dat wil zeggen dat we doen wat de klant écht wil en nodig heeft. Wij denken in mogelijkheden. In samen mooie dingen creëren.

Kans² richt zich op sectoren waar de mens centraal staat: kinderopvang, jeugdzorg, welzijn, zorg, onderwijs en overheid.

Bespaar kosten en bevorder duurzame inzet medewerkers! Maak gebruik van de kosten-baten tool van TNO en Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid voor slechts € 500,-

Kans² biedt de geavanceerde, maar zeer gebruiksvriendelijke KOBA-DI tool aan waarmee inzichtelijk gemaakt wordt wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf of instelling aan productiviteit kan opleveren. Daarnaast neemt de kans toe dat er meer en doeltreffender in de duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt geïnvesteerd. Niet alleen een opsteker voor bedrijven en hun werknemers, maar zeker ook voor de Nederlandse economie.