De Pedagogisch Coach

 • Wil je de pedagogisch coach of beleidsmedewerker worden in jouw kinderopvangorganisatie?
 • Wil je de kinderopvang voor kinderen nog mooier maken door pedagogisch medewerkers te laten groeien in hun vakbekwaamheid?
 • Wil je voor jouw organisatie een plan maken zodat je beredeneerd werkt aan het bereiken van de pedagogische doelen?

Dan zit je helemaal goed bij de opleiding “De Pedagogisch coach” van Kans Kwadraat.

Waarom deze training?
De doelstelling van deze training is coachvaardigheden ontwikkelen zodat je als coach in de kinderopvang de kwaliteit van het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers kunt vergroten. Je leert wat coachvaardigheden zijn, welke je al beheerst en welke vaardigheden je nog kunt ontwikkelen. Ook ontdek je welke vaardigheden bij je passen en welke vaardigheden je in verschillende situaties het beste in kunt zetten.

Resultaat
Na deze training heb je kennis van je coachvaardigheden weet je hoe je coaching effectief kan inzetten. Je hebt je eigen kracht ontdekt en geleerd je comfortzone te herkennen. Door hier bewust van te zijn kun je de coachtechnieken bewust inzetten en toepassen. Je hebt geleerd van elkaar, geoefend met coachtechnieken, en hebt geoefend met reflecteren en feedback geven en ontvangen. Je hebt een plan geschreven met daarin de pedagogische doelen van jouw organisatie en de weg daarna toe verder uitgewerkt. Je hebt inzicht welke tools je tot je beschikking hebt en welke tool in welke situatie het meest geschikt is. Je pedagogische kennis is verdiept en opgefrist zodat je weet wat een kind van 0-13 jaar nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Je hebt kennis opgedaan van en visie op een liefdevolle en positieve pedagogische begeleiding. Je hebt geleerd wat videofeedback inhoudt en hoe je dit op een eenvoudige manier tijdens het coachen kunt inzetten.

Tijdens de opleiding staat jouw eigen ontwikkeling in iedere bijeenkomst centraal. Er is in de opleiding in het aanbieden van de lesstof onderscheid gemaakt tussen het pedagogische gedeelte (P) en het coach-gedeelte (C).


 

 

Branche-erkende scholing
De  cao  partijen  hebben  vastgesteld  dat  deze  opleiding  voldoet  aan  de  criteria  behorende  bij  de  B-route  van  de  Kwalificatie-eis  betreffende  Scholing  voor Pedagogiek  0-13  jaar  en  Scholing  voor  Coaching.  Na  het  succesvol  afsluiten  van  deze opleiding  ben  je  gekwalificeerd  om  als  pedagogisch  coach  in  de  kinderopvang  te  werken. Je ontvangt het certificaat wanneer je bij alle trainingsdagen aanwezig bent geweest (100% aanwezigheid), alle opdrachten hebt voltooid en deze door de trainer als voldoende zijn beoordeeld. Als je voorafgaand aan de opleiding aangeeft een dag niet te kunnen, dan kunnen we een gratis inhaalmoment in een andere groep plannen. Als je dit tijdens de opleiding aangeeft dan rekenen we kosten voor een inhaalmoment. Heb je twijfels of je beschikt over de juiste vooropleiding om in combinatie met onze opleiding te voldoen aan de eisen volgens de IKK, check dan de website van FCB.

Voor wie?
Deze opleiding is geschikt voor medewerkers of managers met een diploma op minimaal mbo-niveau 4 dat kwalificeert voor de functie van Pedagogisch Medewerker/Peuterspeelzaalleidster die de functie pedagogisch coach gaan invullen. Voor meer informatie over de kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach – klik hier voor het besluit cao-tafel Kinderopvang en cao-tafel Sociaal Werk.

Niveau
Diploma op minimaal mbo-niveau 4 dat kwalificeert voor de functie van Pedagogisch Medewerker/Peuterspeelzaalleidster. Twijfel je of je de juiste vooropleiding hebt om te voldoen aan de eisen volgens de wet IKK? Check dit dan op de site van FCB.

Vrijstellingenbeleid
Voor deze opleiding geldt geen vrijstellingenbeleid.

Door jouw kennis te delen en medewerkers te stimuleren om hun deskundigheid te vergroten wordt de kwaliteit van de kinderopvang vergroot.

Voordat de training start, en vooraf aan elke volgende trainingsdag volg je een E-learning module.

Studiebelasting
90-110 uur opgebouwd uit:
– Bijeenkomsten 42 uur
– E-learning en praktijkopdrachten 48 – 60 uur

Minimale voorwaarden om het certificaat voor de training te behalen:

   • 100% aanwezigheid (6 x 7 uur)
   • 3 praktijkopdrachten met verslaglegging en reflectie (3 x 3 uur).  Beoordeeld met minimaal een voldoende
   • 3 opdrachten waarbij op kennis en inzicht bevraagd wordt (3 x 3 uur) Beoordeeld met minimaal een voldoende
   • 1 filmopname van een coachingsgesprek van minimaal 20 minuten waarin deelnemer zelf blijk geeft van voldoende vaardigheid in het coachen van een medewerker en een feedbackformulier waarop de coachee haar ervaring aangeeft
   • Eindpresentatie/werkstuk bestaande uit: (reflectie)verslag van een coachingstraject van 3 gesprekken eventueel met kort filmpje, opbrengsten van de training, plan om het geleerde blijvend in de praktijk te brengen
Financieel
In-company: 6 dagen € 1.400,- per deelnemer.
Individuele deelname: 6 dagen € 1.500,- per deelnemer.
Deze bedragen zijn inclusief materiaalkosten.

Contact
Voor inhoudelijke vragen over de training of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans² op telefoonnummer 06-50489065 of per e-mail info@kanskwadraat.nl.