De Pedagogisch Coach

  • Wil je de pedagogisch coach of beleidsmedewerker worden in jouw kinderopvangorganisatie?
  • Wil je de kinderopvang voor kinderen nog mooier maken door pedagogisch medewerkers te laten groeien in hun vakbekwaamheid?
  • Wil je voor jouw organisatie een plan maken zodat je beredeneerd werkt aan het bereiken van de pedagogische doelen?

Dan zit je helemaal goed bij de opleiding “De Pedagogisch coach” van Kans Kwadraat. Je kunt deze training zowel incompany als individueel via open inschrijving volgen. Klik hier voor meer informatie over de training.

Heb je de opleiding gevolgd en wil je weten waar je nu staat? Kom dan naar onze vervolgbijeenkomst De Pedagogisch coach op 16 oktober in Utrecht. Meer weten? 

Kans², maatwerk in training en coaching

Kans² helpt organisaties door training en coaching zich succesvol aan te passen aan de veranderende omgeving.

Kans² gelooft in focus op eigen kracht en talent. Gecombineerd met visie en inspirerend leiderschap, vormt dit de ideale basis voor groei en verandering. Voor medewerkers én managers.

Kans² staat voor maatwerk. Dat wil zeggen dat we doen wat de klant écht wil en nodig heeft. Wij denken in mogelijkheden. In samen mooie dingen creëren.

Kans² richt zich op sectoren waar de mens centraal staat: kinderopvang, jeugdzorg, welzijn, zorg, onderwijs en overheid.

Donderdag 19 september 2019 – Dag van de pedagogisch medewerker

Donderdag 19 september is het de dag van de pedagogisch medewerker!

Iedere derde donderdag in september wordt de Dag van de Leidster gevierd. In het jaar 2002 is de ‘Dag van de Leid(st)er en Gastouder’ voor het eerst gevierd. Het initiatief kwam van de Landelijke Wervingscampagne voor de Kinderopvang. Daarna is besloten dat leiders en leidsters een vaste dag verdienen, waarop ouders en werkgevers hun waardering kunnen laten zien voor de medewerkers van de kinderdagverblijven waar hun kind(eren) naartoe gaan. Dit ter promotie van het werk van kinderleid(st)er.

 

Vervolgopleiding De Pedagogisch coach/beleidsmedewerker

Ben je er ook bij op 16 oktober? Dan organiseren we de vervolgbijeenkomst van de opleiding ‘Pedagogisch coach/beleidsmedewerker voor oud deelnemers (en voor deelnemers die de opleiding nog niet helemaal hebben voltooid).

Tijdens de bijeenkomst gaan we in op vragen; ‘Hoe gaat het je af? Waar loop je tegenaan? Heb je behoefte aan sparren met je oud opleidingsgenoten? Ben je op zoek naar meer verdieping?’

Klik hier voor meer informatie.

Snel en efficiënt op taalniveau 3f

Verbeter het taalniveau van pedagogisch medewerkers met het scholingstraject van Kans².

Maak naast de plenaire bijeenkomsten gebruik van de online leeromgeving en werk in je eigen tijd aan de leerdoelstellingen. Werk snel en efficiënt naar het vereiste taalniveau 3f toe.

We helpen je gratis met de subsidie aanvraag. Voor meer informatie: Taaltraining ‘Op weg naar 3f’

Nieuwe kwaliteitseisen voorschoolse educatie

Heb je al nagedacht over de borging van de V(V)E eis voor jouw organisatie? De eisen rondom de scholing in de Voorschoolse Educatie (VE) zijn aangescherpt. Iedere kinderopvang organisatie krijgt hiermee te maken. Door deel te nemen aan een van de bijscholingsbijeenkomsten voldoet een organisatie aantoonbaar aan de nieuwe eis.

Welke bijeenkomst kies jij? Alle kinderen doen mee, Dans, Spel en Beweging, Haal meer uit je speelhoeken of Taalontwikkeling stimuleren [lees meer]

Volg online een cursus bij E-schoolkinderopvang.nl

Wij vinden permanente educatie ontzettend belangrijk. Met het online platform E-schoolkinderopvang.nl anticiperen we op nieuwe vragen op het gebied van permanente educatie. Met de keuze voor een flexibel platform kunnen kinderopvangorganisaties makkelijk samen modules ontwikkelen en delen met elkaar. Een mooie oplossing voor permanente educatie binnen de sector.

Het online leerplatform is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk en er is veel maatwerk mogelijk. Zelfs een eigen portal voor online leren behoort tot de mogelijkheden! Lees meer… 

Onze online module “Baby’s in de kinderopvang”

Basisaanbod: E-learning module inclusief certificaat € 75,- per deelnemer
* Theorie (4 uur)
* 5 praktijkopdrachten (14 uur)
* Bibliotheek (4 uur)
* Kennistoets ( ½ uur)
* Herkansing toets is mogelijk
* Bij voldoende resultaat van de kennistoets en praktijkopdrachten ontvang je het certificaat

We bieden ook verdiepende trainingen aan. Zowel incompany als individueel via Open inschrijving.

De kracht van oplossingsgericht werken

Herken je dat? Dat je in gesprekken met je team, collega’s, leerlingen of ouders vooral bezig bent om oplossingen voor de ander aan te dragen? En dat je hier regelmatig erg moe van wordt of zelfs geïrriteerd door raakt? Of sta je (te) lang stil bij het probleem en kom je hierdoor niet dichter bij een werkende oplossing? Zou je graag willen leren hoe het óók kan?
Maak dan kennis met Oplossingsgericht werken. Dé methode waarmee je focust op wat er wél kan in plaats van waar de problemen liggen. Basisaanbod: 2-daagse training Oplossingsgericht werken inclusief certificaat. Wil je je individueel inschrijven? Dat kan natuurlijk ook. Klik dan hier.