Bereik meer met beeldcoaching (video interactie begeleiding)

Wat is beeldcoaching?

Beeld is een krachtig coachingsmiddel. Het is dynamisch, je ziet wat er gebeurt. En misschien het allerbelangrijkst, je onthoudt beeld beter dan woorden.

Beeldcoaching is gebaseerd op Video Interactie Begeleiding (VIB) en video feedback.
VIB is een eenvoudig, effectief en wetenschappelijk getoetste methodiek die communicatie en interactie tussen kinderen/cliënten en medewerkers inzichtelijk maakt en verbetert. Door middel van “beeld voor beeld analyse” worden handelingen van medewerkers zichtbaar met behulp van videobeelden van de eigen werksituatie. Video feedback is een effectief middel om met teamleden afspraken te maken over actie-en verbeterpunten. Het bespreken van beelden uit de werksituatie zorgt voor overleg en afstemming.

Beeldcoaching zoekt altijd naar mogelijkheden en is daardoor oplossend en handelingsgericht. Het versterkt de zelfkennis en het zelfvertrouwen van de medewerker omdat deze kan zien waar het lukt om geslaagd contact te maken en wat hij/zij nog kan verbeteren. De methodiek zorgt voor een positieve leerhouding en daardoor een snel effect in de praktijk.

Beeldcoaching helpt medewerkers op inspirerende en respectvolle wijze, individueel of in teamverband, inzicht te krijgen hoe het kind/ de cliënt contact maakt en communiceert.

Beeldcoaching voor medewerkers en teams

Coachen met beeld is waardevol voor alle medewerkers in organisaties die met kinderen, leerlingen of cliënten werken. Beelden maken de medewerker bewust van elk betekenisvol contact moment. Medewerkers leren kinderen of cliënten beter volgen en het aanbod beter afstemmen. Het welbevinden van kind of cliënt wordt beter en de medewerker ervaart meer positief contact.

Het resultaat van beeldcoaching is dat de deelnemer bewuster gaat nadenken over de eigen waarneming en beoordelingspatronen. Zij leert interactiepatronen herkennen en weet hoe af te stemmen op kind of cliënt door het toepassen van basiscommunicatie.

Teams leren de kenmerken van een professionele en prettige communicatie. Door elkaar op positieve wijze feedback te geven wordt het overleg beter waardoor zorg en taken efficiënter en effectiever worden verdeeld en uitgevoerd.

Opleiding tot Video Interactie Begeleider

In deze opleiding leert de deelnemer zelf met video beelden werken bij medewerkers in contact met kind, leerling of cliënt en bij overlegsituaties zoals werkoverleg en intervisie.

Het resultaat van de opleiding is dat de deelnemer medewerkers/collega’s kan coachen met beeld. De deelnemer leert micro-interactie analyse toe te passen. Hierdoor kan zij de medewerker laten nadenken over zichzelf en zijn/ haar bewuste of onbewuste waarneming en beoordelingspatronen. De deelnemer leert tevens basiscommunicatie toe te passen in de review en op positieve wijze feedback en leiding geven aan het proces.

Voor vragen over deze training neemt u contact met ons op