Kosten en subsidiemogelijkheden

Kans² maakt graag een offerte voor u. Aangezien wij samen werken met verschillende specialistische partners zonder hoge overheadkosten, zijn we in staat om tegen scherpe tarieven kwaliteit te leveren. Als u een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst houdt of neemt dan kunt u gebruikmaken van een aantal voorzieningen en financiële voordelen. Als u de arbeidsgehandicapte werknemer in dienst houdt, dan kunt u gebruik maken van: subsidieregeling werkplekaanpassing; premiekorting en in sommige gevallen van een no-riskpolis. Als u een medewerker in dienst neemt, dan kunt u gebruik maken van: subsidieregeling werkplekaanpassing; premiekorting; no-riskpolis; proefplaatsing of loonkostensubsidie/brugbanen.

Mensen met een bijstands- of WIA-uitkering kunnen in aanmerking komen voor een Persoonsgebonden Reïntegratie Budget (PRB-traject). Met dit traject wordt voor betrokkene individuele begeleiding naar nieuw werk vergoed. De betrokkene kan het PRB-traject aanvragen bij zijn/haar contactpersoon bij de Sociale Dienst of het UWV.

Mocht uw interesse gewekt zijn in het kader van vacature-invulling, neemt u dan hier contact op met Kans².