Onze werkwijze

werkgever-werkwijzeDe opzet van het traject is afhankelijk van de doelstelling (outplacement, loopbaanbegeleiding of re-integratie) en de cliënt. Na een kennismaking met de cliënt bekijken wij hoe we het traject gaan inrichten. Over het algemeen ziet een traject er als volgt uit:

Directe begeleiding via persoonlijk contact met de coach en/of een netwerkgroep, gericht op:

 • Het aanreiken van een beknopt theoretisch kader over de huidige flexibele arbeidsmarkt en hoe hier kansen te creëren voor een kandidaat.
 • Aandacht voor acceptatie en verwerking huidige situatie kandidaat.
 • Het via een loopbaanasessment, mentale werkpatronen, oefeningen, korte tests en gesprekscasussen vanuit de werkpraktijk, bewust maken van het zelfbeeld van de cliënt teneinde antwoord te kunnen geven op de vragen ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik’.
 • Kader scheppen en inoefenen van basisvaardigheden solliciteren en jezelf presenteren.
 • Aansluiting vinden, begeleiding en gericht werken met hedendaagse sollicitatie-technieken (social media LinkedIn, Twitter, Facebook en netwerken).

In het geval van re-integratie bepalen we eerst of de cliënt klaar is voor de arbeidsmarkt, waarna we eventuele belemmeringen om aan het werk te gaan, gezamenlijk aan zullen pakken.

Loopbaanverkenner (loopbaanassessment) via online testen in de vorm van een loopbaanscan:

 • Invullen van diverse vragenlijsten over persoonlijkheid (OPQ32 van SHL), interesses (AOII van SHL) en werkervaring/activiteiten.
 • De uitgebreide rapportage geeft een helder overzicht van de uitkomsten van de vragenlijsten en mogelijk passende beroepen en richtingen.
 • De rapportage wordt persoonlijk met de cliënt doorgenomen voor een correcte interpretatie.
 • De loopbaanverkenner gaat samen met een abonnement op de bijbehorende vacaturebank voor 1 jaar. Hierdoor krijgt de cliënt alle nieuwe vacatures, van passende functies in de geselecteerde regio, dagelijks per mail toegezonden.

Reflectie en vastlegging:

 • Van elk gesprek maakt de cliënt een reflectieverslag, waarin opgenomen de essentie van het besprokene en de betekenis hiervan voor de cliënt zelf.
 • Het direct vertalen ervan naar de eigen situatie van de cliënt middels een actielijst.
  • Zo nodig extra opdrachten
 • De cliënt houdt zelf een logboek bij van de eigen praktijkervaringen en vorderingen;
  • Halverwege en na afloop van het traject vindt een evaluatie plaats.