BSO

E-learning BSO doe je zo!

In het kort Ideeën van de kinderen centraal Als pedagogisch medewerker heb je de taak kinderen te volgen en hen te ondersteunen in hun plannen. Je gaat uit van datgene dat kinderen bezighoudt. In deze e-learning staan de ideeën van kinderen centraal. “Ik heb zoveel nieuwe ideeën om de kinderen te betrekken bij wat we die […]

E-learning BSO doe je zo! Meer lezen »

Workshop Ojee, de GGD

In het kort Herken je dat? Onzekerheid of angst tijdens een inspectiebezoek van de inspecteur kinderopvang? Uit enquêteonderzoek binnen de kinderopvang en gastouderopvang (maart/mei 2020), waaraan 1186 pedagogisch professionals hebben deelgenomen, blijkt dat meer dan de helft van de pedagogisch professionals zich nerveus, gespannen of onzeker voelt tijdens een inspectiebezoek van de inspecteur kinderopvang. Wat

Workshop Ojee, de GGD Meer lezen »

Training Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Doorbreek de stilte. Volgens onderzoekers worden er ieder jaar in Nederland tussen de 90.000 en 127.000 kinderen verwaarloosd, mishandeld of misbruikt. Een nog groter aantal is getuige van huiselijk geweld. Daarnaast zijn er nog tientallen kinderen die sterven door kindermishandeling. Niet alle gevallen van kindermishandeling worden gesignaleerd. De cijfers kunnen daardoor hoger uitvallen.
Dus in elke groep kunnen slachtoffers van kindermishandeling zitten. Hoe kan de meldcode jou helpen bij signaleren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling? De kracht van de meldcode staat of valt bij kennis, vaardigheden en het doorzettingsvermogen van beroepskrachten. De scholing van teams of individuele medewerkers van scholen is dan ook heel belangrijk.

Training Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Meer lezen »

Training De kinderen van de BSO

Tijdens deze bijeenkomst duik je eerst in de doelstelling van de BSO. Vervolgens kijk je naar de algemene ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar en welke begeleiding hier op aansluit. Vervolgens maak je kennis met de interactievaardigheden en worden meegenomen in het ‘waarom’ van deze vaardigheden. Ook sta je stil bij het thema jongens/meisjes. Zijn er verschillen en welke invloed heb jij als pedagogisch medewerker hierop? De bijeenkomst sluit af met het onderwerp ‘kindgericht werken’.

Training De kinderen van de BSO Meer lezen »

Training Grip op de BSO-groep

Je gaat tijdens deze bijeenkomst aan de slag met het groepsproces binnen de BSO; zodat jij inzicht hebt in de kracht van de groep en groepsdynamiek. Daarna komt samenspel en het voorkomen en omgaan met pestgedrag aan bod. De dag sluit af met 10 tips voor een positief pedagogische sfeer op de groep.

Training Grip op de BSO-groep Meer lezen »

Training Activiteitenaanbod op de BSO

Het activiteitenaanbod op de BSO staat tijdens deze bijeenkomst centraal! Je doet kennis op van open einde materiaal en hoe je kunt aansluiten op de ontwikkeling en leefwereld van de doelgroep. Je gaat oefenen met het aanbieden van activiteiten en sluit af met een plan van aanpak voor een aanbod van activiteiten. De training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die bijscholing willen in de BSO. Deze training is onderdeel van de trainingsreeks Top BSO.

Training Activiteitenaanbod op de BSO Meer lezen »

Kinderparticipatie op de BSO

Tijdens deze bijeenkomst verdiep jij je in het onderwerp kinderparticipatie. Wat is het precies en waarom is het zo belangrijk? Je leert de diverse participatieniveaus kennen en jouw rol hierbij als pedagogisch medewerker. Uiteraard ga je veel in de praktijk aan de slag met kinderparticipatie oefeningen en activiteiten!

Kinderparticipatie op de BSO Meer lezen »

Als gedrag opvalt op de BSO

Diagnoses komen voor bij kinderen op de BSO. Daarom sta je in deze bijeenkomst stil bij een aantal veel voorkomende diagnoses. Je bespreekt met elkaar in hoeverre we kinderen hiermee in hokjes plaatsen of juist gerichte hulp bieden. Hoe kun je kinderen op een goede manier begeleiden? Hoe stimuleer je zelfvertrouwen? Naar wie verwijs je door bij zorgen? Je gaat vooral oefenen met casussen waarbij het uitgangspunt is dat ieder kind uniek is!

Als gedrag opvalt op de BSO Meer lezen »