Incompany & maatwerk

Leeroplossingen op maat

De huidige transitie in organisaties vraagt om lerende organisaties: je als professional en als organisatie blijvend ontwikkelen is onlosmakelijk verbonden met het succes van de organisatie. Kans² helpt ontwikkeling en verandering te realiseren door leeroplossingen op maat te bieden. Deze leeroplossingen helpen jouw organisatie echt verder én leveren plezier op.

Alles wat wij doen is maatwerk; elk mens en ook elke organisatie is anders. Wij sluiten aan bij de wensen van de klant, denken in mogelijkheden en in samen mooie dingen creëren.

Leren bij Kans2

Begint met oprechte aandacht en verbinding

Als opdrachtgever merk je dat Kans² vanaf het eerste moment de verbinding zoekt. Met jouw organisatie, met de medewerkers en (indirect) met de klant. Samen met het management én de medewerkers denken we na over doelen en passende leeroplossingen: welke volgende stap helpt de organisatie verder? Wat werkt voor jullie? Hierdoor ontstaat er vertrouwen, wordt het leertraject breed gedragen en sluit het aan op de eigen wensen en behoeftes.

Vindt plaats vanuit intrinsieke motivatie

Kans² denkt mee en daagt uit om vragen te stelen. Hoe gemotiveerd zijn de medewerkers? En wat is de houding van het management? Kans² gelooft erin dat medewerkers vertrouwen en ruimte moeten krijgen om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Leren is effectiever als iemand zelf de regisseur wordt van zijn of haar eigen leerproces. Het effect? Minder weerstand en meer eigenaarschap bij medewerkers. En dus meer impact van de training.

Is effectiever, makkelijker én leuker wanneer je vertrekt uit eigen kracht

We stimuleren je de eigen kracht van de organisatie en de medewerkers als vertrekpunt te nemen. Focus op talent geeft energie! Leren gaat makkelijker als het leuk is en zichtbare resultaten oplevert. Kans² denkt mee hoe de sterke punten de organisatie kunnen helpen zich te onderscheiden. Het effect: er komt een flow op gang!

Versnelt door een sterke combinatie van praktijkgerichte leervormen

Wij geloven in leren vanuit de praktijk en leren in de praktijk. Met een creatieve mix van leervormen stimuleren we het geleerde in praktijk te brengen. Denk bijvoorbeeld aan rollenspelen met een acteur, coaching on the job, online advies van een expert of praktisch inzetbare hulpmiddelen.

Kans² denkt creatief mee: welke leervormen sluiten het beste aan bij de organisatie en de medewerkers? Wie coacht wie op de werkvloer? Hoe kan ruimte geboden worden voor experimenten? Wat is nodig om leren tijdens het werken mogelijk te maken? Het effect is een betere transfer en borging van de leerresultaten.

Samen impact maken

Een leeroplossing heeft in onze ogen impact wanneer het:

Motivatie en empowerment stimuleert

Wanneer medewerkers en managers zich bewust worden van hun eigen kracht, worden ze in beweging gezet om kansen te zien en successen te behalen.

Aansluit op de werkcontext

Onze leeroplossingen sluiten we naadloos aan op de context van jouw organisatie. Bovendien zetten we trainers in die de dynamiek dynamiek, dilemma’s en uitdagingen in het werkveld kennen.

Stimuleert dat het geleerde toegepast wordt in de praktijk

Leren is nog geen gedragsverandering. Verandering ontstaat pas als je echt wat met het geleerde doet. Onze leertrajecten gaan daarom verder dan het sec volgen van een training.

Vanaf de start de juiste personen betrekt: medewerkers én managers

Veel organisaties zitten momenteel in een transitie. En zijn zoekende: hoe stimuleer je empowerment en zelfsturing van medewerkers? Wij geloven niet in verandering van bovenaf. Veranderen en groeien doe je samen. Je inspireert elkaar en geeft elkaar de ruimte.