Kans² verzorgt training Kinderopvang Langedijk

Kans² traint voltallig personeel en het MT van Kinderopvang Langedijk.

Lees in het artikel hieronder, uit het magazine “Ruim Baan” gericht op Kinderopvang professionals” van FCB, waarom directeur Monique Mul, in samenspraak met de OR en het MT, besloten heeft om al haar medewerkers en het MT (inclusief Monique zelf) te laten trainen door Kans²


Hoe Kinderopvang Langedijk het voltallig personeel traint

Krimp, maatschappelijke veranderingen, nieuwe wetgeving. De uitdagingen in de branche zijn talrijk en onvermijdelijk. In deze rubriek belichten we elke keer een organisatie die hier op een innovatieve manier mee omgaat. Deze keer staat Kinderopvang Langedijk centraal, waar alle medewerkers een training volgden om zichzelf en hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.

‘Langedijk heeft tot dusverre een reorganisatie kunnen voorkomen. Dat is ongelofelijk, gezien het zware weer waarin de branche zich bevindt.’ Aan het woord is Monique Bak, lid van de ondernemingsraad (OR) van Kin­deropvang Langedijk. ‘Ondertussen vraagt het personeel zich natuurlijk wel af wat er met hun baan gebeurt als reorganiseren toch nodig is. En welke kansen ze hebben op de arbeidsmarkt. Er heerste veel onzekerheid en soms ook onvrede op de werkvloer. Als OR wilden we ervoor zorgen dat mede­werkers sterker staan in hun huidige functie én bij mogelijk baanverlies. Een training gericht op ontwikkeling en loopbaan leek ons daarvoor een ge­schikt middel.’ En wel een training voor de héle organisatie. Met dit voorstel ging de OR begin 2014 de vergadering met de directie in.

Competenties in beeld

De OR-­leden bereidden zich voor op mogelijke onderhandelingen met de directie. Maar tot hun verbazing bleek die direct een pasklaar antwoord te hebben. Net als de ondernemingsraad had directeur Monique Mul namelijk de noodzaak van een training ingezien. Via de scholingsregeling van FCB kwam zij de training ‘Ken jezelf, kies je koers’ op het spoor. ‘Ik zocht een me­thode om onze medewerkers op een positieve manier verder te helpen. Nu onze branche zo in beweging is, is het des te belangrijker om kritisch naar je­zelf te kijken. Wat kan ik, wat wil ik, en wat is daarvoor nodig?

Die inzichten helpen je verder in je werk. Doordat je je competenties en talenten helder in beeld hebt, kun je beter toelichten waarom je voor dit vak hebt gekozen, en wat je te bieden hebt. We hoopten dat medewerkers zich door deze training zouden ontplooien tot ambassadeur van zichzelf, van ons vak en van onze organisatie.’

‘Het brengt de organisatie als geheel verder’

Goed gemotiveerd personeel

De organisatie koos er bewust voor om het voltallig personeel te trainen. Niet alleen pedagogisch medewerkers, ook ondersteunend personeel, management en directie. Monique Mul: ‘Iedereen heeft op persoonlijk vlak iets aan deze training. En het brengt de organisatie als geheel ook verder. Goed gemotiveerd personeel levert immers veel op. Denk aan meer kwaliteit op de werkvloer en een sterkere profilering naar klanten.’ Samen met de managers volgde de directeur eerst zelf de training, om deze inhoudelijk te leren kennen. Ze leerden er bovendien hoe zij hun medewerkers na het trainingstraject verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. ‘Voor ons was het belangrijk om zelf te ervaren hoe de training verloopt. Daardoor kunnen we medewerkers later beter begeleiden. Als mensen dat willen, kunnen ze de uitkomsten van de training onderdeel maken van hun functioneringsgesprekken. Voor ons is dat een manier om de training te borgen en meer accent te leggen op talent-gestuurd werken.’

Openheid op de werkvloer

artikel-fcb-2De training is voor iedereen verplicht en voor de helft in eigen tijd. Volgens OR-­lid Monique Bak zorgde dat aan­vankelijk voor wat morrende geluiden. De reactie van de OR: wie verande­ring wil, moet er zelf ook in investeren. Inmiddels heeft een aantal groepen de training afgerond. Door het enthousiasme van de deelnemers neemt de weerstand van de anderen steeds meer af, merkt Monique Bak. Ze is zelf ook enthousiast. ‘Je wordt echt geconfronteerd met jezelf. Met je sterke, maar ook met je zwakke punten. Soms was het best heftig. Er zijn bij veel groepen al heel wat tranen gevloeid.’ Volgens Monique Bak zorgt de training nu al voor meer openheid op de werkvloer. ‘Mensen durven elkaar eerder aan te spreken op hun gedrag. En ze gaan bij zichzelf te rade waarom ze bijvoorbeeld geïrri­teerd raken door een akkefietje met een collega of een ouder.’

‘Ze mogen hun trots ook vooral uiten’

Boost voor de organisatie

Ook directeur Monique Mul ziet dat de training zich uitbetaalt. ‘Mensen zijn zich veel meer bewust van hun manier van werken en proberen hun gedrag aan te passen als dat nodig is.’ Ook voelt ze meer trots en passie om zich heen. Haar medewerkers waren altijd veel te bescheiden, meent de directeur. Dat past volgens haar niet in een markt waarin krimp en kritische ouders de boventoon voeren. ‘Onze mensen doen hun werk met ongelofelijk veel toewij­ ding. Ze vinden het vanzelfsprekend
om hard te werken en hun best te doen. Die vanzelfsprekendheid maakt dat ze zich te weinig profileren. Ze mogen trots zijn op hun werk. En moeten die trots ook vooral uiten. Dat we hen nu daarvan bewustmaken, is een boost voor de hele organisatie.’ ♦

 

Scholingsbudget

Kinderopvang Langedijk maakte gebruik van het scholingsbudget van FCB. In de scholingsgids vind je suggesties voor scholing en trainingen voor werknemers. Deze zijn gericht op het versterken van competenties en kwaliteiten. Organisaties kunnen ook zelf een scholingsinstituut aandragen.

Meer informatie: www.fcb.nl/ kinderopvang/leren-en-ontwikkelen/ subsidies-en-regelingen-omscholing.

Op het Loopbaanplein van FCB kunnen werknemers ook terecht voor ontwikkeling van zichzelf en hun loopbaan. Er zijn verschillende online tests beschikbaar om talenten, competenties, wensen en kansen te onderzoeken. www.loopbaanplein.fcb.nl

 

MONIKA ORBAN, PEDAGOGISCH MEDEWERKER BIJ KINDEROPVANG LANGEDIJK

‘Er komen zelfs meer nieuwe kinderen binnen’

‘Rondleidingen geven aan geïnteresseerde ouders vond ik altijd vervelend om te doen. Nederlands is niet mijn moedertaal, dus ik was bang dat ze me niet begrepen. In mijn hoofd vormde de taal een groot struikelblok. Tijdens
de training kwam ik erachter dat het juist één van mijn talenten is om goed informatie over te brengen. Dat gaf me enorm veel zelfvertrouwen. Het gekke is: sinds ik dit weet, gaan de rondleidingen ineens heel goed. Er komen zelfs meer nieuwe kinderen binnen. Alleen maar doordat ik in mijn kracht sta.’

‘Ik heb geleerd dat mijn angsten en onzekerheden alleen in mijn hoofd bestaan, en dat ik mijn gedachten kan beïnvloeden. Mijn doel is om niet meer zoveel vooruit te kijken en overal problemen te zien. Ik doe wat ik kan, en zoek oplossingen zodra ze nodig zijn. Die verandering heeft echt deuren ge- opend. Ook op de groep merk ik de impact van de training. Voorheen voelde je soms onuitgesproken irritatie. Nu maken we dingen bespreekbaar.’