Kosten-baten tool TNO en Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid bespaart bedrijven kosten en bevordert duurzame inzet medewerkers

Gerichte investeringen in duurzame inzetbaarheid zorgen ervoor dat meer mensen nu en in toekomst gezonder, productiever en gemotiveerder aan het werk zijn en blijven. Daarom heeft TNO in samenwerking met partners van het NPDI de KOBA-DI tool ontwikkeld. Onze adviseurs zijn aangesloten bij het NPDI en vullen samen met u de KOBA-DI tool in. Ook krijgt u een licentie van een jaar. In gesprek met onze adviseurs  wordt gekeken wat duurzame inzetbaarheid voor uw bedrijf oplevert. Interesse in de tool? Neem dan contact op.

Met het inzicht in kosten en baten, kunnen werkgevers tot verantwoorde investeringsbeslissingen komen. Met deze geavanceerde, maar zeer gebruiksvriendelijke KOBA-DI tool, kunnen we inzichtelijk maken wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf of instelling aan productiviteit kan opleveren en neemt de kans toe dat er meer en doeltreffender in de duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt geïnvesteerd. In de eerste plaats is dit van groot belang voor bedrijven en hun werknemers, maar zeker ook voor de Nederlandse economie. Bekijk de tool op http://www.npdi.nl.