Laatste aanvraagtijdvak subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden start op 2 januari 2018

Het vierde en laatste aanvraagtijdvak van de ‘Tijdelijke subsidieregeling versterking Taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang start op dinsdag 2 januari 2018 9.00 uur tot en met maandag 30 april 2018 17.00 uur. Wees op tijd met aanvragen!

 

 

 

2 januari 2018 opent agentschap SZW het vierde en tevens het laatste tijdvak voor de subsidieregeling Oog voor Interactie” of “TINK“. 

De subsidie voor de kosten van de training is 100% via Kans² en bedraagt €650,- per deelnemer.  In totaal is er € 3.000.000 beschikbaar en ook dit jaar heeft u 52 weken om aan de slag te gaan met de training en hem af te ronden. Hulp nodig bij het aanvragen van de subsidie? Kans² ontzorgt gratis en begeleidt de subsidie-aanvraag van A tot Z.

Goede taal- en interactievaardigheden zijn onmisbaar voor pedagogisch medewerkers en gastouders. Niet alleen in hun werk in de kinderopvang maar ook voor de communicatie met ouders en collega’s. Volgens het laatste NCKO rapport (2013) over de kwaliteit van de kinderopvang kunnen pedagogisch medewerkers in trainingsverband veel van en met elkaar leren wat betreft de taal- en interactievaardigheden. De overheid stelt hiervoor geld beschikbaar via de subsidieregeling ‘Taal en Interactievaardigheden kinderopvang’. Het Agentschap SZW voert deze subsidieregeling uit.

Subsidie aangevraagd voor een training via deze regeling maar nog geen besluit genomen voor welk bureau u kiest? We bespreken graag met u hoe de training “Oog voor Interactie” of “TINK” optimaal aan kan sluiten op de ontwikkeldoelstellingen van uw medewerkers en uw organisatie.

Subsidie voor een aantal deelnemers
Het kan zijn dat u maar voor een aantal deelnemers subsidie heeft aangevraagd. Bij veel trainingsbureaus kunt u dan niet starten omdat de groep te klein is. Bij Kans² vaak wel. Dus ook als u enkel voor een paar deelnemers subsidie heeft aangevraagd kunt u in veel gevallen bij ons terecht. We hebben trainers in het hele land en hebben al meerdere voorbeelden van een aanvraag met een aantal deelnemers die we hebben samengevoegd tot een groep.

logo-Oog-voor-interactie

Hier vindt u meer informatie over de training Oog voor Interactie

Print

Hier vindt u meer informatie over de training TINK

Wilt u persoonlijk bericht van ons ontvangen op het moment dat het vierde tijdvak van de subsidieregeling Taal- en Interactievaardigheden is geopend?

Vul dan hier uw gegevens in, zodat wij contact met u op kunnen nemen.

    Neem de validatiecode over
    captcha