19 mei 2017: Kans² hoofdsponsor op Jaarcongres Management Kinderopvang in Ede

19 mei is Kans² hoofdsponsor van het Jaarcongres Management Kinderopvang in Ede. Op de informatiemarkt heten we – samen met onze nieuwe partner Vyvoj – deelnemers aan het congres van harte welkom in onze stand. We informeren u graag over onze trainingen op maat – gericht op Leiderschap-, Communicatie- en Vakinhoudelijke trainingen. 

We voelen ons betrokken bij de sector en zijn op de hoogte van de huidige ontwikkelingen. Dit jaar wordt er toegewerkt naar de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzalen en het kwaliteitskader Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Daarnaast zijn veel organisaties bezig met het ontwikkelen van een Integraal Kindcentrum (IKC). Kans² biedt met de training ‘Samen bouwen aan het IKC’ handvatten aan hoe u een IKC kunt opbouwen. Denk daarbij aan onderwerpen als Leiderschap, Personeel, het opzetten van een integraal pedagogisch kader en communicatie. Behalve onze klantgerichte vakinhoudelijke trainingen zoals Aandacht voor jongens, Oog voor Interactie en Tink, meldcode Kindermishandeling, Aandacht voor baby’s en Betekenisvol werken in de BSO hebben we ook jarenlange ervaring met het geven van trainingen als Talentontwikkeling, Oplossingsgericht en effectief communiceren en Inspirerend leiderschap. Maar we hebben nog meer en nodigen u van harte uit voor een kop koffie. 

We wensen u alvast een goede reis naar de Reehorst. Tot 19 mei!