Trainingen te volgen via BigBlueButton

Kans Kwadraat houdt nauwlettend de situatie rond het corona-virus in de gaten en volgt de richtlijnen die vanuit het RIVM worden gecommuniceerd. We hebben verdergaande maatregelen getroffen door gebruik te maken van Interactive Classroom (online lesgeven via onze leeromgeving Moodle). Zo kunnen opleidingen/trainingen toch doorgaan.

We hebben veel ervaring met online leren en het realtime delen van audio, video, dia’s, whiteboard, chat en scherm via BigBlueButton. Het stelt deelnemers in staat om via een webcam deel te nemen aan de les. De trainer/docent kan lesgeven vanuit huis en heeft daarnaast de mogelijkheid om plenair met de deelnemers in te gesprek gaan en zelfs groepsgewijs aan het werk te zetten.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? We informeren je graag via info@kanskwadraat.nl.