De meerwaarde van een pedagogisch coach op de werkvloer

Herken je dit?

Jij en je collega’s werken met veel plezier bij een kinderopvangorganisatie. Jullie zorgen, voeden op en maken kinderen wegwijs in de wereld. Natuurlijk is dit niet altijd even gemakkelijk. Want wat doe je als een kind niet wil eten? Agressief gedrag vertoont? Of constant huilt? Soms zit je met je handen in het haar. Ondanks vele jaren aan werkervaring, cursussen en trainingen, weet jij het soms ook even niet meer…

Reflecteren op je eigen handelen

Werken bij een kinderopvangorganisatie vraagt diverse skills. Naast kinderen heb je te maken met ouders, collega’s, beleid en regels. Als medewerker word je daarom geregeld uitgedaagd om naar je eigen gedrag te kijken. De manier waarop je communiceert met de ander zegt vaak veel over de reactie die je krijgt. Wat nu als een kind het niet zo naar zijn zin heeft?  Of als je weerstand ervaart bij de ouders? Reflectie op je eigen handelen, kan in deze gevallen helpen om met afstand te kijken naar een situatie. Wat gebeurt er precies? Wat zie je het kind doen? En misschien nog wel belangrijker: wat zie je jezelf doen én hoe zou je dit een volgende keer anders aan kunnen pakken?

Reflectie met behulp van een coach

Zelf reflecteren op je handelen kan best lastig zijn. We hebben nou eenmaal allemaal onze blinde vlekken en soms zien we gewoon even niet meer hoe het óók zou kunnen. Juist dan kan praten met iemand anders uitkomst bieden, zoals een pedagogisch coach. Iemand die het werkveld kent én in staat is om vanuit een coachende rol met jou in gesprek te gaan.
Vanaf 2019 is in de wet IKK opgenomen dat bij iedere kinderopvangorganisatie een pedagogisch beleidsmedewerker/coach werkzaam moet zijn. Deze pedagogisch beleidsmedewerker/coach coacht pedagogisch medewerkers op hun pedagogisch handelen en ondersteunt bij de lastige praktijksituaties. Iedere pedagogisch medewerker van de opvang wordt voor een vastgesteld aantal uur per jaar gecoacht.

De meerwaarde van een pedagogisch coach

Samen met een pedagogisch coach kijken naar een moeilijke situatie kan net een andere kijk of inzicht geven. Door te reflecteren op eigen handelen, krijgen medewerkers meer inzicht in waarom zij doen zoals zij doen. Hierdoor ontstaat ruimte om dingen anders te gaan doen. Wanneer je continu tegen dezelfde problemen aanloopt, kan het zinvol zijn om ander gedrag toe te passen in de situatie. In de kinderopvang wordt met een groep van unieke kinderen gewerkt. Ieder kind vraagt om een unieke, eigen aanpak. Wat voor de één werkt, hoeft niet voor de ander te werken.

Groeien

Werken aan je persoonlijke ontwikkeling zorgt dat je op zowel professioneel als op persoonlijk vlak groeit. Je zelfvertrouwen neemt toe, je durft eerder te handelen en raakt minder snel van de wijs door moeilijke situaties. Een pedagogisch coach kan net dat duwtje in de rug geven om anders naar een situatie te gaan kijken. En dit zorgt vervolgens voor meer veerkracht en zelfvertrouwen – op het werk, maar ook in het dagelijkse leven.
Daarnaast is de pedagogische beleidsmedewerker/coach verantwoordelijk voor het vormgeven, evalueren en implementeren van pedagogisch beleid. Deze combinatie tussen coaching en beleidsvorming verbindt de werkvloer met plannen voor de toekomst.

Wil jij het verschil gaan maken?

Wil jij jezelf verder ontwikkelen als pedagogisch coach of beleidsmedewerker in jouw kinderopvangorganisatie? Zie jij het zitten om je coachvaardigheden verder aan te scherpen én om te kijken hoe je die kunt implementeren binnen jouw organisatie? Wil jij die coach worden die collega’s ondersteunt en ze een stap verder helpt?

Tijdens de zesdaagse opleiding De Pedagogisch Coach bij Kans² ontwikkel je jouw coachvaardigheden, leer je hoe je de ander echt aan het denken en voelen kan zetten, ontdek je je eigen kracht en word je gestimuleerd om uit je comfortzone te komen. Daarnaast verdiep je je pedagogische kennis en maak je een plan waarin de pedagogische doelen van jouw organisatie en de benodigde actiepunten zijn uitgewerkt. Na zes trainingsdagen heb jij een basis gelegd die jou én je collega’s helpt bij reflectie en zelfontwikkeling.