Pedagogiek 0-13 jaar kwalificeert ook voor bachelor- en masterstudenten

Regeling aanvullende eisen functie pedagogisch medewerker verlengd

Onze opleiding Pedagogiek 0-13 jaar kwalificeert nu ook voor master- en bachelorstudenten van diverse pedagogische en ontwikkelingsgerichte opleidingen om te werken in de kinderopvang. De aanvullende regeling die dit mogelijk maakte is nu structureel gemaakt.

De regeling geldt vanaf nu alleen nog voor onze opleiding Pedagogiek 0-13 jaar. Dit vervangt de e-learnings (Kinderen met plezier in beweging en BSO dat doe je zo!) die eerder waren toegewezen als branche-erkende scholing. Iedereen die al eerder met deze regeling is opgeleid, blijft gekwalificeerd voor de functie van pedagogisch medewerker. Dus ook wanneer je eerder de eerdergenoemde e-learnings hebt gevolgd.

Waarom kunnen deze studenten of net afgestudeerden zo’n aanwinst zijn voor jouw organisatie?

 • Zij dragen bij aan de mix van competenties op jouw groepen.
 • Zij zijn nog studerend of net afgestudeerd, zij zijn opgeleid met de meest recente kennis over de pedagogiek en wetenschappelijke ontwikkelingen.
 • Zij hebben een frisse blik op de groep vanuit een andere (wetenschappelijke) achtergrond.
 • Jouw organisatie biedt de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen tijdens hun opleiding. Door hen nu te laten kennismaken met het prachtige vak kinderopvang, is de kans groot dat ze blijven werken in de branche.
 • Zij zijn flexibel  inzetbaar qua uren. De meeste studenten kunnen ook ingeroosterd worden op de BSO-middagen.

Kortom: haal pedagogisch medewerkers met wetenschappelijke kennis binnen in jouw organisatie als pedagogisch medewerker. Pak deze kans!

Hoe het precies werkt?

Het overzicht van de diploma’s en opleidingen die hiervoor in aanmerking komen vind je in de diplomalijst. De volledige lijst met aanvullende eisen voor deze regeling vind je hier.

De pedagogisch medewerker A3 en A4 start bij aanvang dienstverband met minimaal 50 uur boventallig werken, ongeacht de omvang van haar dienstverband en inclusief de onderstaande activiteiten, die ten laste komen van de werkgever.

Deze 50 uur bevat minimaal de volgende activiteiten; de medewerker:

 • draait minimaal boventallig mee op de groep;
 • neemt kennis van een aantal beleidszaken en werkinstructies;
 • neemt kennis van beleid en uitvoering op gebied van gezondheid, veiligheid en RI&E;
 • Deze activiteiten duren in totaal minimaal vijftig uur.  De werkgever legt schriftelijk in een plan vast hoe de medewerker die vijftig uur vormgeeft.
 • én

Keuze uit de volgende drie manieren om de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden te vergroten: 

 • uitvoering van drie praktijkopdrachten en de uitvoering ervan doorgesproken met en beoordeeld door de pedagogisch coach, dan wel
 • aantoonbaar volgen van een (online) vakinhoudelijk introductieprogramma van de werkgever, dan wel
 • afronden van een van de volgende programma’s:  branche-erkende scholingen pedagogiek 0-13 jaar, of branche-erkende combinatiescholing coaching – pedagogiek 0-13 jaar Het vakinhoudelijke deel moet worden afgerond maximaal zes maanden na ingang van de arbeidsovereenkomst. volgt een vakinhoudelijke scholing naar keuze;

Meer weten over de opleiding?

Opleiding Pedagogiek 0-13 jaar

Start waar en wanneer het jou uitkomt met het interactieve webinar van onze ervaren trainer Anne. Daarna volg je twee klassikale bijeenkomsten met een trainer op locatie. Dus meer flexibiliteit!