Wetenschap en praktijk vinden elkaar

Training Kijk je rijk

Een waardevolle training, in een compleet nieuw jasje. NCKO en Kans² hebben elkaar volledig gevonden in hun missie: pedagogische kwaliteit bevorderen op de groep. Met als doel? Pedagogisch medewerkers bewust maken van hun o zo belangrijke functie: met behulp van hun interactievaardigheden de ontwikkeling en het welzijn van kinderen stimuleren.

Intensieve samenwerking

Begin 2018 ontmoetten het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) en Kans² elkaar en er ontstond een gezamenlijke missie. Een training ontwikkelen waarbij de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers (verder) ontwikkeld worden door het inzetten van videobeelden, oftewel videofeedback.

Katrien Helmerhorst, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit en lid van het NCKO, combineerde eerder interactievaardigheden en videofeedback in een evidencebased training tijdens haar promotieonderzoek. Wat blijkt: individuele videofeedbacktraining van pedagogisch medewerkers verbetert hun interactievaardigheden. Alle reden voor het NCKO en Kans² om deze training te vertalen naar een praktijkgerichte versie voor de kinderopvang. Om de doorgaande leerlijn te waarborgen, sluit ROC Midden Nederland als partner aan bij de ontwikkeling. Hierdoor kan de training ook door mbo- en hbo-studenten gevolgd worden.

Interactievaardigheden staan centraal bij Kijk je rijk

De interactievaardigheden vormen de kern van de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang. Bijna iedereen begrijpt het belang, maar hoe breng je deze op een aantrekkelijke manier binnen je kinderopvangorganisatie onder de aandacht?

Alle werkzame elementen van de evidencebased training van het NCKO blijven behouden in de training Kijk je Rijk. Bijvoorbeeld door het kijken naar de interactievaardigheden met behulp van videobeelden. Maar ook door de pedagogisch medewerker zelf te laten reflecteren op wat hij/zij ziet. Het is belangrijk dat de medewerker zélf zijn/haar kwaliteiten en verbeterpunten kan verwoorden. Met de expertise van Kans² op het gebied van online leren is de NCKO-training ter verbetering van de interactievaardigheden vertaald naar een interactieve e-learning. Een belangrijke stap in de training is het kunnen herkennen van de interactievaardigheden op beeld. Videobeelden, door Kans² opgenomen in de kinderopvang, zorgen ervoor dat er in de e-learning naar hartenlust geoefend wordt met het herkennen. Zie je veel voorbeelden van ‘sensitieve responsiviteit’? Welk gedrag van ‘begeleiden van interacties’ zie je terug?

Een rol voor pedagogisch coaches

De kinderopvang is veranderd door de komst van pedagogisch coaches. Zij hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van pedagogisch medewerkers. De coaches leren in hun versie van de training hoe ze veilige en positieve videofeedbackgesprekken kunnen voeren, interactievaardigheden kunnen verbeteren en de methode kunnen borgen in hun organisatie. Ook de pedagogisch coaches leren eerst de interactievaardigheden te herkennen, in dezelfde e-learning. Zo spreken de medewerker en de coach dezelfde taal. Naast medewerkers en coaches hebben de eerste leidinggevenden in de kinderopvang zich ook al gemeld voor de e-learning interactievaardigheden.