Arbeidsmediation

Waarom arbeidsmediation?

Op de werkvloer kan er sprake zijn van een verstoorde relatie. Bijvoorbeeld tussen werkgever en werknemer of binnen een team. De oorzaak is bijvoorbeeld gebrekkige communicatie, wederzijds onbegrip, gebrek aan waardering, onduidelijkheid over verantwoordelijkheden of privéproblemen. Medewerkers of teams zijn niet altijd in staat het zelf op te lossen. Een verstoorde relatie kan ook tot ziekteverzuim leiden. Een geregistreerde mediator kan de betrokkenen, ook wel ‘partijen’ genoemd, begeleiden om zelf tot een oplossing te komen.

Voor wie?

Voor medewerkers, leidinggevenden en (zelfsturende) teams. Een arbeidsmediator bemiddelt in conflicten tussen werkgever en werknemer, binnen en tussen bedrijven, afdelingen, overheidsorganen, gemeenten en buurtbewoners.

Methodiek

Om vast te stellen wat er aan de hand is, om tot een conflictdiagnose te komen, voert de arbeidsmediator meestal eerst individuele gesprekken met de betrokkenen. Daarna volgen onder leiding van de mediator gezamenlijke gesprekken. Vooraf worden er afspraken gemaakt over de rol van de mediator, vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en de kosten. Deze afspraken worden vastgelegd in een mediationovereenkomst.

In een mediation wordt er bijvoorbeeld besproken:

 • Wat speelt er nu werkelijk?
 • Wat zijn de feiten en welke emoties spelen een rol?
 • Hoe was de relatie vroeger en hoe werden toen conflicten opgelost?
 • Wat zijn individuele belangen en wat is het gezamenlijke belang?
 • Wat is het gewenste toekomstbeeld?
 • Welke opties zijn er?
 • Uit welke opties kiezen we?
 • Welke afspraken maken we en hoe leggen we deze vast?

Bij groepsmediation wordt het conflict geanalyseerd aan de hand van actuele modellen van groepsdynamica, systeem- en cultuurtheorie en worden allerlei praktische werkvormen toegepast. Bij groepsmediation wordt er ook nog gekeken naar:

 • Wie zijn er betrokken en wie heeft er met wie een conflict?
 • Wie hebben onderling een band?
 • Welke invloed heeft de omgeving?

De mediator is geregistreerd bij het MfN-register, een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. MfN-registermediators zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities, zie ook www.mfnregister.nl.

Resultaat

In samenspraak met de partijen wordt het doel van de mediation bepaald. Bijvoorbeeld het herstel van de arbeidsrelatie, het oplossen van een conflict of het verbetering van de onderlinge communicatie tussen individuen of binnen een team.

Wanneer het gaat om meer dan twee partijen of een team, dan is er sprake van groepsmediation. Waarbij het resultaat is dat de betrokkenen beter met elkaar kunnen communiceren en samen tot een oplossing zijn gekomen, waarin zowel de individuele belangen als het gezamenlijke belang zijn meegenomen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd.

Ook kan een van de partijen (of beide) uiteindelijk tot de constatering komen dat er geen vertrouwen meer is in verdere samenwerking. Dat wordt een exit-mediation genoemd. Bij een exit-mediation wordt er besproken wat voor beide partijen nodig is om goed uit elkaar te gaan, zowel emotioneel als juridisch en praktisch. Een exit-mediation wordt afgesloten met een beeïndigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden zodat de werknemer zijn WW-rechten behoudt. Onderdelen hierin zijn bijvoorbeeld transitie/ontslagvergoeding, het concurrentiebeding en/of een outplacement traject.

Investering

De tijdsinvestering is afhankelijk van de conflictdiagnose en de werkwijze. In samenspraak wordt er een plan van aanpak gemaakt en afspraken over de kosten.

Contact

Wij bespreken graag de passende mogelijkheden met jou in een kennismakingsgesprek. Neem contact op met Kans² op telefoonnummer 06-50489065 of per e-mail info@kanskwadraat.nl.