Uitkerende instanties

u-als-opdrachtgever

Kans² is er voor alle uitkeringsverstrekkers die het verkleinen van het uitkeringsvolume als doelstelling hebben. Dit zijn overheidsinstanties zoals UWV, gemeenten die re-integratietrajecten inkopen en begeleiden en arbeidsprojecten aanbesteden, maar dit zijn ook inkomensverzekeraars die schade-uitkeringen voor geleden inkomensderving verstrekken aan verzekerden. Kans² helpt bij die individuele gevallen welke jouw als uitkeringverstrekker veel tijd en geld kosten.

Kans² neemt werk uit handen door jouw cliënt in een coachingstraject een realistisch beeld te geven van zijn mogelijkheden en beperkingen en hem of haar te begeleiden naar een reële daarbij passende functie. We werken zeer pragmatisch en ondersteunen waar nodig om een noodzakelijke basis te creëren. De mogelijkheden voor begeleiding zijn:

Bij een re-integratie 2e spoor is een werknemer arbeidsongeschikt geworden voor de eigen functie en blijkt dat aangepast werk binnen de eigen organisatie niet meer haalbaar is. In dat geval wordt door Kans² via een 2e spoor re-integratie gekeken of een passende functie bij een andere organisatie beschikbaar is.

Contact

Voor inhoudelijke vragen of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans² op telefoonnummer 030-878 48 81 of per e-mail info@kanskwadraat.nl.