Multidisciplinaire aanpak

Naast de reguliere begeleiding heeft Kans² een focus op re-integratie van mensen met een psychische problematiek waaronder verslavingsproblematiek, burn-out en depressie. Kans² maakt gebruik van een multidisciplinair team van verschillende zelfstandige partners. Ons team bestaat uit psychologen met aanvullende specialismen en re-integratiecoaches. Onze kracht ligt hem in het feit dat we diagnose en behandeling van psychische, persoonlijkheids- en verslavingsproblematiek, kunnen combineren met begeleiding naar de arbeidsmarkt.

Wij zijn van mening dat meedoen en werken, bijdraagt aan een oplossing voor mensen die te kampen hebben met psychische-, persoonlijkheids- en verslavingsproblematiek. Omdat de cliënt zijn klachten ook heeft op de weg naar werk en tijdens het werk, is het volgens ons noodzakelijk om als multidisciplinair team te kijken naar klachten, mogelijkheden en aanpak. Dit maakt van onderstaande dienstverlening een unieke, oplossing- en resultaatgerichte aanpak.

Cliënten die in aanmerking komen voor een multidisciplinaire aanpak, hebben vaak te maken met:

 • Depressie
 • Burnout
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Verslavingsproblematiek

Intakefase (Diagnostiek)

Doelstellingen van de intake zijn:

 • Het in kaart brengen van de arbeidsmogelijkheden van de cliënt.
 • Het in kaart brengen van (mogelijke aanwezigheid) van psychische problematiek.
 • De inschatting van de ernst van deze psychische klachten en de inschatting van de afstand naar de arbeidsmarkt.

In geval van psychische problematiek, is het mogelijk dat de cliënt eerst wordt gezien door de psycholoog en op een later moment neemt de loopbaanbegeleider het traject over. Het resultaat van de intake is een plan van aanpak waaruit blijkt welke stappen ondernomen dienen te worden om inzicht te krijgen in de definitie van passende arbeid. Hieruit blijkt welke psychische problematiek en in welke ernst deze aanwezig is en waarop de afstand van de arbeidsmarkt ingeschat wordt qua mogelijkheden op korte termijn (direct of 3-6 maanden) en mogelijkheden op langere termijn (6 tot 12 maanden) met als gedefinieerde mogelijkheid; werkervaringsplaats, regulier arbeid of ongeschikt voor arbeid op langere termijn.

Na de intakefase kunnen de volgende instrumenten worden ingezet:

 1. Aanpak arbeidsbegeleiding
  • Activering van cliënt door coaching en training op motivatie, verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid, eigen waarden, zelfvertrouwen etc.
  • Profiel cliënt / persoonlijkheidstest
  • Coaching en begeleiding naar vrijwilligerswerk
  • Coaching en begeleiding naar passende reguliere arbeid
  • Nazorg
 2. Begeleiding bij psychische problematiek
  • Advisering, planning en organisatie voor het begeleiden naar (tijdelijke) opname van cliënt in (privé)kliniek.
  • Activering, begeleiding, coaching en training ihkv psychische problematiek.
  • Individuele (coachings/begeleidings) sessies ihkv psychische problematiek.
  • Inzet van interventies passend bij de persoonlijkheid en de psychische  problematiek van cliënt.
 3. Interventies en methodieken
  • Mindfulness
  • MBCT (Mindfulness Based on Cognitive Therapie)
  • ACT ((Acceptance and Commitment Therapy)
  • Cognitieve gedragstherapie
  • EMDR
  • NLP
  • Hartcoherentie

Uitgebreide toelichting en informatie over de methodieken en interventies op het gebied van multidisciplaire re-integratie is te lezen op www.zienderwijs.nl.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de training of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans² op telefoonnummer 030-878 48 81 of per e-mail info@kanskwadraat.nl.