Onze werkwijze

De opzet van het traject is afhankelijk van de doelstelling (outplacement, loopbaanbegeleiding of re-integratie) en de cliënt. Na een kennismaking met de cliënt bekijken wij hoe we het traject gaan inrichten. Over het algemeen ziet een traject er als volgt uit:

Directe begeleiding 

Via persoonlijk contact met de coach en/of een netwerkgroep, gericht op:

  • Het aanreiken van een beknopt theoretisch kader over de huidige flexibele arbeidsmarkt en hoe hier kansen te creëren voor een kandidaat.
  • Aandacht voor acceptatie en verwerking huidige situatie kandidaat.
  • Het via een loopbaanasessment, mentale werkpatronen, oefeningen, korte tests en gesprekscasussen vanuit de werkpraktijk, bewust maken van het zelfbeeld van de cliënt teneinde antwoord te kunnen geven op de vragen ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik’.
  • Kader scheppen en inoefenen van basisvaardigheden solliciteren en jezelf presenteren.
  • Aansluiting vinden, begeleiding en gericht werken met hedendaagse sollicitatie-technieken (social media LinkedIn, Twitter, Facebook en netwerken).
  • In het geval van re-integratie bepalen we eerst of de cliënt klaar is voor de arbeidsmarkt, waarna we eventuele belemmeringen om aan het werk te gaan, gezamenlijk aan zullen pakken.

Loopbaanverkenner (loopbaanassessment)

De loopbaanscan bestaat uit het invullen van diverse online vragenlijsten over persoonlijkheid, interesses en werkervaring/activiteiten. De uitgebreide rapportage geeft een helder overzicht van de uitkomsten en mogelijk passende beroepen en richtingen. et de uitgebreide rapportage van de uitkomsten stippelt de coach samen met de medewerker de mogelijke vervolgstappen uit.

De loopbaanverkenner gaat samen met een abonnement op de bijbehorende vacaturebank voor 1 jaar; alle nieuwe vacatures, van passende functies in de geselecteerde regio worden dagelijks per mail toegezonden.

Reflectie en vastlegging

Van elk gesprek maakt de medewerker een reflectieverslag, waarin de essentie, nieuwe inzichten en plannen worden vastgelegd. Door middel van een persoonlijke actielijst en een logboek worden eigen praktijkervaringen en vorderingen bijgehouden. Halverwege en na afloop van het traject vindt een evaluatie plaats en hier wordt een rapportage van gemaakt.

Contact

Voor inhoudelijke vragen of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans² op telefoonnummer 030-878 48 81 of per e-mail info@kanskwadraat.nl.