Missie en visie

Kans² ziet het als haar missie om managers en professionals door middel van trainingen en coaching te stimuleren in hun kracht te komen en te blijven. Omwille van zichzelf. Omwille van de organisatie waar zij werken. En omwille van de doelgroepen met wie ze werken.

Ons uitgangspunt is dat het probleemoplossende vermogen van organisaties vergroot, als mensen in staat worden gesteld hun eigen talenten te ontdekken en optimaal te benutten.

Commitment als basis

Een organisatie in beweging vraagt wat ons betreft om inspirerend leiderschap. Leiders die vanuit oprechte interesse luisteren naar hun medewerkers. Die hun medewerkers serieus nemen en de ruimte geven om te leren en zelf de regie in handen te nemen. Commitment en betrokkenheid van het management stellen wij aan de basis van elk leertraject.

Oplossingsgerichte aanpak

In onze aanpak gaan wij uit van oplossingen in plaats van problemen. We kijken naar wat er is, in plaats van wat er niet is. Creatief denken stelt ons in staat om samen met jou mooie dingen te creëren die jouw organisatie helpen veranderingen het hoofd te bieden en succesvol te groeien.

Kinderopvang, jeugdzorg, welzijn, zorg, onderwijs en overheid

Door persoonlijke ervaringen zijn wij innerlijk gedreven om ons te verbinden aan sectoren die er écht toe doen: de kinderopvang, jeugdzorg, welzijn, zorg, onderwijs en overheid. Onze diensten en onze aanpak zijn afgestemd op wat er binnen deze sectoren speelt.

Maatwerk

Alles wat wij doen is maatwerk. Want elk mens is anders. En elke organisatie is anders.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

  • Oprechte aandacht en verbinding
  • Elkaar helpen
  • Persoonlijk en inspirerend leiderschap
  • Trots zijn op wat we doen