Ontmoet onze trainers en coaches

Kans² werkt intensief samen met verschillende trainers en coaches. Alle trainers en coaches zijn zelfstandig ondernemers en we zijn allen met dezelfde passie en liefde voor dit vak aan het werk. Samen hebben we een breed netwerk en veel ervaring in o.a. de (jeugd)zorg, kinderopvang en welzijn. Toch zijn we hele verschillende personen en zo vullen we elkaar geweldig aan.

 

Alice Bijker

Alice Bijker

Trainer

“Plezier in je baan zorgt voor perfectie op je werk”, Aristoteles.

In training maak ik mensen enthousiast. Ik koppel theorie aan praktijk. Ik gebruik theoristische modellen naast elkaar en doorelkaar om zo goed mogelijk aan te sluiten aan de praktijk en aan de vraag van de klant. Intercollegiale consultatie is een sterk instrument om ontwikkelingen te borgen in een organisatie. In veel trainingen zal ik dit instrument toepassen. Maar bovenal zal ik zorgen dat mensen plezier  hebben in een ontwikkelings-traject, enthousiast worden van een training of geïnspireerd worden in een teambijeenkomst.

Anja Hilgers

Anja Hilgers

Trainer

Specialist in leren & ontwikkelen, talentontwikkeling en leiderschap. Als adviseur en trainer richt ik me op het versterken van de performance van medewerkers, leidinggevenden en teams. Altijd met een positieve insteek en focus op kracht. Hoe haal je het beste uit jezelf en uit je team? Ik nodig je uit om in beweging te komen. Een stap te maken richting datgene wat er voor jou toe doet. Ik houd ervan vragen te stellen die je aan het denken zetten. Ik daag je graag uit om vanuit jouw kracht buiten je comfortzone te treden. Mijn doel is bereikt als ik je vandaag heb kunnen inspireren om morgen meteen je eigen toegevoegde waarde nog zichtbaarder te maken!

Annemieke Veldhuysen

Annemieke Veldhuysen

Trainer, coach

“Wanneer deed jij voor het laatst iets voor het eerst?”

Mensen… wat zijn ze divers, interessant, mooi, nieuwsgierig, kleurrijk! Interessant, omdat iedereen zijn eigen kwaliteiten heeft en daar op een eigenmanier mee omgaat. Mooi, als ze durven zichzelf echt te laten zien. Nieuwsgierig, naar wat er allemaal is. En kleurrijk, in het volgen van hun eigen pad. Daarom hou ik zo van mensen. Enthousiasme, plezier, ontdekken, doelgericht, open & groeien zijn woorden die mij typeren.  Het is ook wat ik wil geven én meegeven. Het moment dat iemand het inzicht krijgt en ervaart dat hij of zij kan kiezen, daar word ik blij van.

Ans Vervoort

Ans Vervoort

Trainer, coach

“Neem jezelf niet té serieus...”

Ik ben zeer geïnteresseerd en raak mateloos geboeid door het gedrag van mensen ten opzichte van elkaar en van zichzelf. Wat mij kenmerkt is mijn optimistische en inspirerende manier van omgaan met mensen en het leven. Openstaan voor nieuwe ideeën en kansen en samen op zoek gaan naar nieuwe ervaringen. Nieuwe mogelijkheden creëren vanuit contact en het besef dat iedereen er toe doet... Iedereen is even mooi anders.

Beke Olyrhook

Beke Olyrhook

Trainingsacteur

"Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan" - Pippi Langkous

Levend oefenmateriaal, gedragsleverancier, spiegel… er zijn veel woorden om te omschrijven wat ik doe. Ik ondersteun de trainer om theorie praktisch te maken, samen een veilige oefenplek te creëren, waarin ook ruimte is om te lachen. Wanneer jij vervolgens nieuw gedrag op mij uitprobeert en ontdekt wat dat jou oplevert, dan geeft dat mij een enorme kick!

Camiel Bernaards

Camiel Bernaards

Trainer

“Ik geloof dat educatie mensen dichterbij elkaar brengt. Kennis, inzicht en vaardigheden zorgen voor wederzijds begrip en verbinding.”

In ons dagelijks werk hebben we de neiging om vooral te laten zien hoe goed we zijn. In mijn trainingen mag je dit lekker loslaten. Om nieuw gedrag te leren, moet je jezelf namelijk toestaan om fouten te maken. Daarom krijg je de ruimte om te experimenteren met kennis, inzichten en vaardigheden. Je ervaart zelf wat voor jou werkt en wat het positieve effect daarvan is, zodat je het de volgende dag op je werk herkent en toepast.

Christine ten Kate

Christine ten Kate

“Hoe lastiger het gedrag, hoe meer het kind in pijn is en jouw liefde en begrip nodig heeft.” - Naomi Aldort
Christine is pedagoog, trainer/docent, manager en erkend video interactie begeleider.
In het MBO werkt zij als docent, mentor en stagebegeleider. Met name de pedagogische vakken worden door haar gedoceerd. Daarnaast is zij trainer van Piramide, Tink, Oog voor Interactie en een aantal zelf ontwikkelde programma’s. In de ruim 6 jaren dat zij gewerkt heeft als (regio)manager heeft zij  pedagogisch medewerkers begeleid  in hun persoonlijke ontwikkeling.  Zij volgde de opleiding ‘Coachen voor managers’ aan de School voor Coaching om haar coachvaardigheden te verdiepen. Mensen Inspireren en ondersteunen is haar op het lijf geschreven. Christine is lid van het landelijk pedagogenplatform kindercentra.

Clarine de Leve

Clarine de Leve

Trainer, pedagoog

“Heb je haast ga dan zitten”  Janneke  de Geus

Clarine de Leve is pedagoge en in 1982 aan de Rijksuniversiteit Utrecht afgestudeerd. Daarna heeft ze verschillende postdoctorale opleidingen gevolgd die op haar werkveld lagen o.a. supervisie methodiek en psychologen en pedagogen in de zwakzinnigenzorg. In 1990 is zij opgenomen in het beroepsbekwaamheidsregister van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen, Onderwijskundigen en Andragogen (N.V.O.). Na afronding van haar studie is zij werkzaam geweest als pedagoge en later in leidinggevende en adviserende functies. Zij houdt actief haar vakkennis bij. Clarine is lid van het landelijk pedagogenplatform kindercentra.

Ellie Vangangelt

Ellie Vangangelt

Trainer, coach, pedagoog

Pedagoog ben ik altijd en overal. Noem het beroepsblindheid of noem het passie: het contact tussen kinderen en volwassenen heeft mijn onverdeelde interesse. Of ik nou in de trein zit of een training geef aan pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.

Als coach en trainer werk ik progressiegericht, vanuit onderlinge verbondenheid, met respect voor de autonomie en geloof in de competenties en kracht van volwassenen en kinderen. Zodat zij de kans krijgen om tot volle bloei te komen.

Geo van Dam

Geo van Dam

Trainer, coach effeqt methode Leiderschap en Teamperformance

“Winnen begint bij jezelf overwinnen”

Jij en ik, we kunnen veel meer dan we zelf denken. Maar we zitten onszelf soms in de weg. Ik help mensen, teams en organisaties het beste uit zichzelf te halen door belemmerende patronen fysiek en mentaal op te ruimen. Dat schept ruimte om bewust te kiezen voor effectief en efficiënt denken en handelen. Omdat ik ook vind dat mensen zichzelf moeten blijven ontwikkelen leer ik je graag hoe je je eigen coach kunt worden volgens de effeqt aanpak. Deze aanpak is gebaseerd op het eenvoudige en beproefde principe dat ontwikkelen een kwestie is van doen, voelen en jezelf versterken.

Heike Aiello

Heike Aiello

Trainer, procesbegeleider

“Waarom moet het vaak zo onaardig?”

‘Waarom moet het zo onaardig’, vroeg ik me vaak af toen ik zelf nog als HR-manager en leidinggevende werkte. Terwijl zoveel onderzoek uitwijst dat mensen juist creatiever en productiever zijn als zij zich gewaardeerd en veilig voelen.

Door deze trigger maakte ik de overstap naar zelfstandig trainer, docent en procesbegeleider. Ging erover schrijven. Elf jaar later mag ik mezelf gerust expert in Waarderend Samenwerken noemen. Appreciative Inquiry en de inzichten vanuit de positieve psychologie zijn de rode draad in mijn werk. Wil je weten hoe jij de sfeer en samenwerking op het werk positief kunt beïnvloeden? Mijn praktische tools kun je meteen in je werk toepassen.

Florieke Stofmeel

Florieke Stofmeel

Trainer, psycholoog

“Durf en doe waar je naar verlangt!”

Als psycholoog, trainer, coach en adviseur werk ik binnen het sociale domein. Mijn doel is om in mijn diensten, maar eigenlijk in ieder contact, mensen meer bewustwording te geven, van waaruit beweging kan ontstaan. Ik doe dit voornamelijk op de onderwerpen aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, lastige gesprekken voeren en persoonlijke ontwikkeling. Vanuit mijn enthousiasme, positieve instelling en veilige directheid probeer ik verdiepend te communiceren met mijn deelnemers.

Hans van Wijk

Hans van Wijk

Trainer

Ik ben een ervaren en allround professional als het gaat om Personeel & Organisatie in ondernemingen. Werkzaam op het terrein van HR-advies, coaching & training en interim. Mijn ervaring heb ik opgedaan in leidinggevende HR-functies. Mijn expertise ligt op het brede scala van reorganisaties en verandertrajecten, invulling van personeelsinstrumenten tot en met de aandacht voor individuele ontwikkeling. Met een pragmatische en doortastende aanpak. Vanuit de gedachte dat personeelsontwikkeling en organisatieontwikkeling nauw met elkaar zijn verbonden, word ik vooral geïnspireerd door het raakvlak tussen beide.


Hilda van de Bree

Hilda van de Bree

Trainer, adviseur, bewust-maker

“Een gezonde balans tussen zingeving en zakelijkheid bepaalt het succes van een organisatie.”

Persoonlijk leiderschap vormt de basis van mijn leven en werk. Waar geloof ik in? Waar sta ik voor? Waar ga ik voor? In organisaties vormen leiders de sleutel als het gaat om het verenigen van ‘tegenstellingen’ in een steeds veranderende omgeving. Zingeving en zakelijkheid. Kracht en kwetsbaarheid, individu en team, verstand en gevoel. Dat begint bij persoonlijk leiderschap. Het is mijn passie en missie om hen te begeleiden en ondersteunen bij het vinden van de juiste balans voor zichzelf en hun team.

Inge van Erp

Inge van Erp

Trainer

"Door training in communicatie, vitaliteit en presentatie help ik professionals hun binnen- en buitenkant te versterken"

Mijn manier van coachen is praktisch, actief en oplossingsgericht. Wanneer je met mij werkt, dan kun je rekenen op positieve confrontatie, uitdagende en actieve werkvormen, betrokkenheid, muziek en humor. Ik doe de coaching deels buiten omdat fysieke beweging helpt om mentaal in beweging te komen. Reacties van mensen die ik heb begeleid: “Inge probeert te ontrafelen wat de kern is, waar het om gaat. Dat houdt ze goed in de gaten. Door te focussen en doelen te stellen bleef het niet bij denken over maar ben ik concreet aan de slag gegaan”. “Inge waardeert en speelt in op mij als persoon. Ze heeft humor en is lekker praktisch.” “Ik heb geleerd om positiever naar mijzelf te kijken en zie nu zelf welke capaciteiten ik heb en wat de volgende stap is om aan te werken. De persoonlijke noot die Inge aan de begeleiding gaf, was heel waardevol. ”

Jeannette van der Hurk

Jeannette van der Hurk

Trainer, coach

“Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces.”
Een leidend principe voor mij is dat je van en met anderen leert. In groepen is mijn belangrijkste rol om jou te ondersteunen in je leerproces. Dat doet ik op een oorspronkelijke en praktische manier. Mocht je daar tijdens de bijeenkomsten anders over denken dan hoor ik dat graag van je op het moment dat je dat bij jezelf signaleert. Wat dat betreft ben en blijf jij tijdens de training verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling. Ik kan veel van mensen aanvoelen maar is het mij nog niet gelukt om elk brein te lezen. Leren is leuker dan je denkt wanneer je accepteert dat het gaat met vallen en opstaan. Voor mij is het belangrijk dat je aan het einde van de training kan zeggen dat je met nieuwe inzichten of herontdekte zaken weer lekker aan de slag kunt om je dromen waar te maken.

Joycelyn Bartlett

Joycelyn Bartlett

Procesbegeleider/trainer, coach, Human Givens counselor.

Om optimaal te kunnen functioneren is het essentieel dat onze natuurlijke behoeften zijn vervuld en dat wij onze aangeboren vermogens effectief inzetten.  Als groei stagneert, voor jou persoonlijk,  in je team of organisatie kun je de volgende vragen stellen;  In hoeverre zijn je basisbehoeften vervuld?  Ben je je bewust van jouw vermogens en zet je ze effectief in? Weet je in jezelf en in de omgeving de juiste condities te creëren die groei bevorderen?  Bewustwording, kennisoverdracht en het ontwikkelen van vaardigheden die antwoorden geven vormen de kern van mijn aanpak.  Een aanpak gebaseerd op Human Givens.  De best werkende elementen van psychologische stromingen combineer ik met recente wetenschappelijke kennis en oude wijsheid.  Een kortdurende, oplossingsgerichte en effectieve werkwijze voor het begeleiden van mensen in veranderingsprocessen. Voor mij is er geen mooier werk dan dat.

Kitty van der Kroon

Kitty van der Kroon

loopbaanprofessional

“als je werk doet dat je leuk vindt, hoef je niet meer te werken”

Anderen ondersteunen bij de zoektocht naar werk dat bij hen past. Dat is werk dat ik leuk vind! Zowel bij de huidige werkgever, buiten de huidige werkgever als bij re-integratie. Door talenten, vaardigheden en competenties in kaart te brengen en van daaruit te onderzoeken welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn. Of vandaaruit te bekijken welke andere carrièrestappen passen in jouw zoektocht naar werk dat niet als werk voelt. Uiteraard begeleid ik je ook bij praktische zaken zoals sollicitatie vaardigheden ontwikkelen of persoonlijke ontwikkelingsplannen maken.

Magreet van Swol

Magreet van Swol

Trainer, coach, manager

'Op eigen kracht voor kind en professional'

In het werken met kinderen heb ik oog voor hun ontwikkelingsmogelijkheden en het proces om dat te bereiken. Vanuit gerichte ontwikkelingsvragen help ik ouders en professionals om een duurzame verbinding aan te gaan met het kind, zodat het kind vanuit zijn eigen kracht kan groeien. Hierbij kijk ik naar de mogelijkheden, in plaats van de problemen. Ik ga uit van een positieve benadering en de kracht van het kind en de professional. Ik heb mij gespecialiseerd in het werken met professionals in de kinderopvang, het basisonderwijs, gastouderbureau en begeleiding van individuele ouders.

Marga van der Linden

Marga van der Linden

Coach

“What is easiest to see is often overlooked.” Milton Erickson

Vanuit deze oplossingsgerichte visie kijk ik met de klant of deelnemers naar wat er al is en goed gaat en wat men wil veranderen. Op basis van die ingrediënten en het aanbod ontwerpen we een maatwerktraject dat aansluit bij de praktijk. Omdat ieder traject is gebaseerd op vertrouwen, wederzijds respect en gelijkwaardigheid, besteed ik voldoende tijd en aandacht aan de ontmoeting en kennismaking. Door mijn werkervaring heb ik mij gespecialiseerd in de kinderopvang 0-13 jaar. Naast het geven van trainingen, coach ik pedagogisch medewerkers en managers op de werkvloer. Als oplossingsgerichte coach coach ik iedereen die een duwtje in de rug nodig heeft of die is vastgelopen in een (studie-)loopbaantraject.

Poeh wijsheid
Poeh: ‘Wat voor dag is het?
Knorretje ‘Vandaag’
Poeh: ‘Dat is mijn favoriete dag’!’

Marian de Ruijter

Marian de Ruijter

Trainer

“Je hebt altijd een keuze…”

Wat mij drijft is de passie voor mensen. Mensen uitdagen uit hun comfortzone te stappen en daardoor weer nieuwe mogelijkheden ervaren. Ik houd ervan mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te zetten, op het spoor van zichzelf. Hoe je het ook doet, of wat je ook doet, kom in beweging! Heb lef, wees nieuwsgierig, verwonder je en maak de wereld om jou heen weer een stukje mooier. Je hebt altijd een keuze!

Marjolein Labots

Marjolein Labots

Loopbaanprofessional, coach

“Je kunt teruggaan naar veiligheid of vooruit naar groei" A. Maslow

Als loopbaancoach in brede zin ondersteun ik mensen bij het vinden van een andere baan. Door reorganisaties en aflopende contracten zijn mensen soms gedwongen op zoek naar een andere functie, vanuit een herplaatsingsstatus of vanuit de WW. Geen ideale positie om jezelf te verkopen bij een werkgever, vaak voel je nog boosheid, verdriet en onzekerheid. In mijn begeleidingstrajecten besteed ik aandacht aan die onderdelen. Tegelijk starten we ook met het sollicitatieproces. Wat heb je nodig bij het vinden van een andere baan en waar liggen jouw kansen en mogelijkheden. Samen buigen we deze situatie weer om en ga jij je richten op jouw toekomst!

Voor de (ex) werkgever is dit een zorg minder: weten dat jij een goede begeleiding krijgt in dit proces en dat we er hard aan werken dat jij snel een nieuwe functie vindt.

Melissa Albers

Melissa Albers

Coach - Trainer

“Maak werk van jezelf!”

Ik begeleid:
Van (bijna) werkloosheid naar werk
Van werk naar beter passend werk
Begeleiders/ praktijkopleiders van stage- of leerwerktrajecten

Eerst breng ik je in contact met je talenten en drijfveren: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Daarna help ik je zoeken naar een weg om jezelf zichtbaar te maken binnen jouw netwerk en de arbeidsmarkt.  Mijn marketing- en bemiddelingsachtergrond komt me daarbij prima van pas. Ik vind het heerlijk mensen te verbinden, zelfvertrouwen te zien groeien en kansen te zien. Mijn motto? De Nike slogan: Just do it!

Merel Brouwer

Merel Brouwer

Trainer, coach

"Geef de wereld het beste van jezelf en het beste zal naar je terugkomen"

Enthousiast en gedreven werk ik met mensen aan hun persoonlijke groei  en organisatorische doelstellingen. Op een oprechte, positieve en levendige manier, waardoor mijn trainings- en coachingsessies een persoonlijk en open karakter hebben. Sinds 2004 werk ik als zelfstandig ondernemer en wil ik écht verschil maken door middel van krachtige interventies. Zelf ervaren of als team samen-doen, is volgens mij de manier om te ontwikkelen. Als Onderwijs Pedagoog heeft de ontwikkeling van kinderen en jeugd mij altijd getrokken. Fantastisch om ook als (team)coach te werken met schoolleiders, schoolteams en pedagogisch medewerkers en om les te geven bij de Master Pedagogiek in Amsterdam. Sinds 2006 werk ik met paardencoaching. Deze manier van coachen levert mooie, confronterende en vooral waardevolle inzichten op voor de gecoachte of het team. Een blijvende verandering geeft voldoening en plezier!

Milja Markies

Milja Markies

Trainer

‘Een echt team heeft vele stemmen, maar één hart’

Ik gun iedereen een oprecht fijne samenwerking. Dat lijkt simpel gezegd, de praktijk is soms weerbarstiger. Daarom train en coach ik mensen en teams met energie en enthousiasme als het om samenwerking gaat in de meest brede zin van het woord. Coaching, training, mediation of storytelling, ik draag graag bij aan jouw ontwikkeling. Als de sfeer veilig is en we elkaar’s eigenaardigheden weten te waarderen, dan is de tijd rijp om nieuwe vaardigheden uit te proberen en aan te leren. Met als gevolg dat je je communicatieve wendbaarheid vergroot en je plezieriger samenwerkt  met anderen. Mensen en teams in hun kracht zetten, ik doe niets liever. Met hart, hoofd en handen!

 

Mirjam Meeuwissen

Mirjam Meeuwissen

Docent, trainer & coach

‘ vergeet niet te lachen :-) !!’

Voor zover ik me kan herinneren wilde ik altijd al met kinderen werken. En zo ben ik ook de kinderopvang ingerold. En wat een prachtig vak! De verwondering van een kind en de pure kijk op de wereld inspireren mij en bovenal de humor van kinderen. Laten we proberen om de puurheid, de verwondering en de pret vast te houden! In mijn trainingen probeer ik deze positieve kijk mee te nemen en met luchtigheid naar dingen te kijken. Samen proberen we te ontdekken wat werkt en wat niet. Vanuit het oplossingsgerichte gedachtegoed ben ik ervan overtuigd dat we datgene wat werkt, groot moeten maken. En dat wat niet werkt.. daar gaan we een andere, betere manier voor zoeken. Een klein kijkje in de keuken van wie ik ben, ik ben docent op een ROC, ik geef trainingen in de kinderopvang en aan gastouders en ben (beeld)coach!

Nanja Tiggelaar

Nanja Tiggelaar

Trainer, coach

“Kijken naar wat er wél kan, geeft energie en opent nieuwe deuren.”
Nanja Tiggelaar is een ervaren coach & trainer. “Ik werk met gevoel en verstand: eerlijk, praktisch, altijd vanuit warmte en met de nodige relativering. Als coach laat ik mensen 'op verhaal komen'​. Het liefst door het voeren van een goed gesprek, door echt te luisteren en vragen te stellen die de ander aan het denken zetten. Als trainer laat ik de ander groeien als mens en als professional. Mijn passie is om nieuwe invalshoeken aan te reiken, inzicht te geven in wat iemand 'eigenlijk al weet' en de ander te helpen om hier handen en voeten aan te geven. Uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen wijsheid. Deze (weer) in het licht zetten, geeft ruimte en energie.”

Peter van Wijngaarden

Peter van Wijngaarden

Trainer

'Ieder oordeel dient slechts het vergroten van je eigenwaarde. Stop met oordelen en leer om te begrijpen.'

Het prikkelen, ontwikkelen en succesvol aanwenden van innerlijke kracht. Zowel vanuit het perspectief van individu als organisatie. Dat is mijn werkterrein. Ieder individu en iedere organisatie herbergt unieke kwaliteiten. Deze kwaliteiten kunnen worden aangewend om een positieve bijdrage te leveren aan het eigen welzijn, het welzijn van de directe sociale omgeving en het welzijn van de wereld in zijn meest brede context. Ik begeleid individuen en organisaties professioneel en met passie in de ontwikkeling van hun talenten om een betekenisvolle rol te kunnen vervullen in hun bestaan.

Pieter de Jager

Pieter de Jager

Trainingsacteur

“Hoe realistischer de weergave van de werkelijkheid, hoe groter de impact”

Een goede dag is voor mij een dag dat het opnieuw is gelukt deelnemers sterker uit een rollenspel te laten komen dan dat ze erin zijn gegaan. Ik zie het trainingsacteren als een mooie manier om de mogelijkheden en daarmee het plezier van mensen in hun dagelijkse werk te vergroten. Mijn aanpak is laagdrempelig, doelgericht en humoristisch. Ik doe dit werk ruim twintig jaar met onverminderd enthousiasme.

Sigrid van der Laan

Sigrid van der Laan

Loopbaancoach, trainer

“Be yourself. Everyone else is already taken” (Oscar Wilde)

Het is mijn missie om een gids te zijn voor mensen om de plek in te nemen die voor hen bestemd is en hun potentie tot volle ontwikkeling te brengen. In mijn begeleiding en training trigger ik je om net zolang in jezelf te graven tot je bij de kern komt van wie je bent, wat je wilt en waarom je dat wilt. Je werkt met mij aan het ontdekken waar jouw pad naartoe leidt, zodat je (weer) werk gaat doen waar je energie van krijgt. Ik zoek met je naar de juiste match tussen jou als mens, werk waar je plezier in hebt en een organisatie waar je je mee verbonden voelt.

Vincent Polman

Vincent Polman

Coach - Eigenaar

De oprichting van Kans² is mijn manier geweest om in mijn kracht te komen en te blijven. Kans² staat voor mijn persoonlijke boodschap: ga uit van je kwaliteiten. Zit niet bij de pakken neer als het leven een tijdje tegenzit. Zoek steun in je zoektocht naar nieuwe kansen en geniet van de mensen om je heen!

Willemien Beaujon

Willemien Beaujon

Trainer Video Interactie Begeleiding, beeldcoach

“Een beeld zegt meer dan duizend woorden.”

Beeld is een krachtig coachingsinstrument. Het is dynamisch, je ziet meteen wat er gebeurt. En wat misschien het belangrijkste is, je onthoudt beeld beter dan woorden. Door het kijken naar en bespreken van de beelden uit het dagelijkse werk worden beroepskrachten zich bewust van hun kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden. Verbinding maken tussen mensen, omgaan met veranderingen en groei naar een goede samenwerking zijn mijn drijfveren. Door mijn resultaatgerichtheid, enthousiasme en inlevingsvermogen krijg ik medewerkers en teams in beweging.

Annemiek Waage

Annemiek Waage

Trainer, pedagoog
Wil Konings

Wil Konings

Trainer
Caty Hooijsma

Caty Hooijsma

Coach
Inkie Struyk

Inkie Struyk

Trainer
Jessica Schouten

Jessica Schouten

Trainer en ontwikkelaar methode 'Betekenisvol werken in buitenschoolse tijd'

Ik heb een onuitputtelijk positieve kijk op dingen en dat blijkt -tot mijn grote geluk- aanstekelijk te zijn.

Mijn uitgangspunt is dat er achter elk obstakel een wens verscholen zit en ik geniet er enorm van om te kijken naar mogelijkheden om hier ruimte voor te creëren. Dagelijks verdiep ik mij in de kunst van het boven water krijgen van motieven en mogelijkheden voor groei. Het trainerschap daagt me uit om te zien wat er werkelijk nodig is, kaders te scheppen voor nieuw gedrag en zo ruimte te geven aan talent.

Yvonne van Houdt