Onze visie op leren

Professionals stimuleren om in hun eigen kracht te komen en te blijven. Met als doel om organisaties te helpen succesvol in te spelen op veranderingen en te groeien. Dat is waar Kans2 zich voor inzet.

Onderliggende waarden

Mensen worden krachtig als zij in de gelegenheid worden gesteld hun eigen talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten. Doen waar je goed in bent, vergroot het vermogen om jezelf te sturen en eigen problemen op te lossen. Maar ook om je te verbinden met de organisatie, het team, de collega’s en de cliënten. Het maakt je trots op wat je doet.

Uitgangspunten

Deze onderliggende waarden vormen het vertrek van onze visie op leren.

Leren:

_____________________________________________________________________________________________________________


Leren begint bij oprecht contact en verbinding
Mensen stappen sneller uit hun comfortzone als zij zich gezien en gehoord voelen. Oprechte interesse, het gevoel van ‘er mogen zijn’ en veiligheid staan aan de basis van leren.

Als opdrachtgever merk je dat Kans2 vanaf het eerste moment de verbinding zoekt. Met jouw organisatie, met de medewerkers en (indirect) met de klant. Samen met het management én de medewerkers denken we na over doelen en passende leeroplossingen: welke volgende stap helpt de organisatie verder? Wat werkt voor jullie? Hierdoor ontstaat er vertrouwen, wordt het leertraject breed gedragen en sluit het aan op de eigen wensen en behoeftes.

Als professional ervaar je een uitnodigende aanpak die plezierig, mensgericht én uitdagend is. Daardoor is het makkelijker je open te stellen. Om samen met anderen te leren, op een manier die bij jou past.


Leren vindt plaats vanuit intrinsieke motivatie
Pas als een organisatie of een individu het nut en de noodzaak inziet van een verandering, stelt hij zich open voor die verandering. En zal hij bereid zijn het eigen gedrag aan te passen. De kern is, dat leren veel effectiever is als iemand zelf de regisseur wordt van zijn eigen leerproces.

Als opdrachtgever merk je dat Kans2 meedenkt en uitdaagt: hoe gemotiveerd zijn de medewerkers? En wat is de houding van het management? Kans2 gelooft erin dat medewerkers vertrouwen en ruimte moeten krijgen om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Het effect? Minder weerstand en meer eigenaarschap bij medewerkers. En dus meer impact van de training.

Als professional ervaar je dat je uitgedaagd wordt stil te staan bij wat jíj wil leren, wat jíj nodig hebt om jezelf te versterken. Het effect? Je hebt scherp wat het jou oplevert en waaraan jij wilt bijdragen. Je brengt je voornemens in de praktijk en vergroot daarmee je zichtbaarheid binnen de organisatie.


Leren is effectiever, makkelijker én leuker wanneer je vertrekt vanuit eigen kracht
Focus op talent geeft energie! Energie is nodig om te groeien. Vertrekken vanuit eigen kracht en eerdere succeservaringen verhoogt het zelfvertrouwen, de motivatie en de ontwikkelmogelijkheden. Leren gaat makkelijker als het leuk is en zichtbare resultaten oplevert.

Als opdrachtgever word je gestimuleerd de eigen kracht van de organisatie en de medewerkers als vertrekpunt te nemen. Kans2 denkt mee hoe de sterke punten de organisatie kunnen helpen zich te onderscheiden. Het effect: er komt een flow op gang!

Als professional ervaar je een positieve, oplossingsgerichte aanpak, waarbij bewustzijn en benutten van jouw innerlijke kracht de basis is. Het effect: er ontstaat energie, ruimte en beweging. Je beleeft plezier aan het leertraject en je voelt je gemotiveerd een volgende stap te zetten.


Leren versnelt door een sterke combinatie van praktijkgerichte leervormen
Wij geloven in leren vanuit de praktijk en leren in de praktijk. We ontwikkelen leermiddelen die geënt zijn op de praktijk. Met een creatieve mix van leervormen stimuleren we het geleerde in praktijk te brengen. Denk bijvoorbeeld aan rollenspelen met een acteur, coaching on the job, online advies van een expert of praktisch inzetbare hulpmiddelen.

Als opdrachtgever merk je dat Kans2 creatief meedenkt: welke leervormen sluiten het beste aan bij organisatie en de medewerkers? Wie coacht wie op de werkvloer? Hoe kan ruimte geboden worden voor experimenten? Wat is nodig om leren tijdens het werken mogelijk te maken? Het effect is een betere transfer en borging van de leerresultaten.

Als professional herken je je in het lesmateriaal. Je ervaart afwisselende werkvormen die elkaar versterken en die je uitnodigen tot actie en experimenteren. Werkvormen die je aanspreken en echt verder helpen in je werk. Het effect is dat je het geleerde ook echt kunt toepassen in je eigen werk.

Lees hier de uitgebreide versie van onze visie op leren.