Opdrachtgevers over Kans²

Onze klanten

Kans2 richt zich met name op de sectoren kinderopvang, jeugdzorg, welzijn, zorg, onderwijs en overheid. Wij verzorgden trainingen, loopbaanbegeleidingstrajecten en management development programma’s voor onder meer:

Jeugd Bescherming Regio Amsterdam (Bureau Jeugdzorg Amsterdam), Kober Kinderopvang, 2Samen, MOC ‘t Kabouterhuis, GGD, Kinderopvang Haarlemmermeer, Un1ek, SKSG, Kids2b, Gemeente Nieuwegein, Gemeente Woerden, Flevoziekenhuis.


Pauline van de Weerd, teamleider peuterspeelgroepen, Kinderopvang SKDD
Workshop VVE: ‘Een leerzame middag voor peuterspeelgroep medewerkers over o.a. het neerzetten van een beredeneerd aanbod. De werkvorm was interactief en de 2,5 uur vlogen om. Als het aan mij ligt komt er zeker een vervolg op deze middag in de toekomst!

Annemarie Dees, directeur-bestuurder Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer
“We zijn de samenwerking aangegaan met Kans2 toen we nog midden in een forse reorganisatie zaten. Er was onrust en verdriet, we wilden daar enerzijds ruimte voor geven, maar anderzijds ook de blik richten op een positieve toekomst. Dat is gelukt met behulp van de training Talentontwikkeling en Ambassadeurschap voor alle medewerkers (198 medewerkers).

De focus lag daarbij op de ontwikkeling van de eigen talenten en de eigen verantwoordelijkheid daarin. Dit heeft veel losgemaakt en in gang gezet in positieve zin. Het geloof in zichzelf en in de organisatie is versterkt. Er is daarnaast meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. We hebben onze HR-cyclus daar op aangepast, zodat de ontwikkeling op dit gebied geborgd blijft.

Vervolgens bleek ook in team van de clustermanagers behoefte aan nieuwe handvatten om sturing te geven aan de nieuwe organisatie. We hebben samen met Kans2 een management development traject ingevuld, dat het team een enorme boost heeft gegeven. De managers hebben meegedacht over de invulling van het MD-traject en het is volledig op maat aangeboden Het mooiste compliment aan Kans2 is dat de managers jaarlijks een terugkomdag willen hebben met trainer Jeannette van der Hurk!”

Emilie Bastianen, Kober kinderopvang
De training Ik als instrument, leiderschap intern en extern is op maat gemaakt naar de ontwikkelbehoeften die we binnen Kober kinderopvang hadden. De training bestond uit 4 modules en op een interactieve manier zijn we aan de slag gegaan met de diverse onderwerpen.
Doordat je concrete voorbeelden en handvatten krijgt, kun je meteen aan de slag in de praktijk. Doordat we direct met de onderwerpen van de training in de praktijk aan de slag gingen hebben we ook het intervisiemodel uit de training overgenomen.
De training is interactief en lekker praktisch ingericht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, eigen ervaring van de trainer en filmpjes wordt de theorie doorgenomen. In groepjes ga je aan de slag met opdrachten en gesprekstechnieken en oefen je o.a. met een trainingsacteur. Door de verschillende manieren van leren blijf je gefocust en is het een hele afwisselende training. De training was waardevol, sloot goed aan bij de behoefte en de trainers zijn erg kundig!

Maureen Posthumus, regiomanager 2Samen
De training “medewerkers reflecteren doe je zo” hebben we laten ontwikkelen door “Kans Kwadraat”. Vincent en Jeanette konden de behoefte die de unitmanagers en de organisatie hadden, goed en snel omzetten naar een training die aansloot op onze wensen. Complimenten voor de snelheid en flexibiliteit in de samenwerking zijn hier op zijn plaats. De training zorgde voor meer verbondenheid tussen de unitmanagers onderling en vormt een goed kader voor de lerende organisatie waarin reflecteren op eigen gedrag en het stimuleren van reflecteren van medewerkers een grote rol speelt. Er waren zoveel positieve berichten van de unitmanagers dat ook de leidinggevenden uit het management team zijn aangeschoven. Leidinggevende geven aan dat ze nu bewuster omgaan met hun eigen gedrag en meer handvatten hebben om gesprekken met medewerkers naar een hoger niveau te tillen.

Idelette Sleurink, directeur Stichting Welzijn Ouderen Soest
Ik ben heel blij dat we met ons team een gezamenlijke scholing van Kans Kwadraat hebben gehad. De op maat gemaakte training Talentontwikkeling en effectieve communicatie sloot goed aan bij onze behoeften.
De theorie en oefeningen waren heel toepasbaar in de praktijk. De korte oefeningen in groepjes van 2 of 3 maakten dat iedereen zich veilig voelde om zich uit te spreken en vragen te stellen. De laatste les met de acteur vond iedereen geweldig, de onderlinge steun en begrip voor elkaar groeide.
Na de scholing is iedereen nog steeds enthousiast vanwege de toepasbaarheid van de informatie en de praktijkgerichte lesstof. Regelmatig praten we over hoe je Nee zegt tegen klanten, hoe je beter je grenzen aan kan geven en hoe we meervoudige intelligentie kunnen inzetten om onze diensten te verbeteren.
Alle teamleden zijn blij met de scholing. Het geeft ons meer openheid naar elkaar.

De scholing was top, ik zou het elk team gunnen!

Tamara Dauvillier, Manager Werk en Inkomen Gemeente Woerden
“Kans2 kenmerkt zich door een enorme gedrevenheid om het maximale uit de mens te halen. Ze zien overal een kans en denken erg vanuit de potentie. Met ‘moeilijke’ trajecten heeft Kans2 toch goede resultaten kunnen halen. Kans2 geeft eerlijk aan wat de mogelijkheden zijn en past altijd maatwerk toe.”

Louise Willems, werkmakelaar gemeente Vianen
“Binnen de gemeente Vianen werken we al een aantal jaren samen met Vincent Polman. Wij vinden zijn aanpak sterk, omdat hij kleinschalig werkt en een grote betrokkenheid toont ten aanzien van de cliënten waar hij mee werkt. Ook zijn de beoogde doelstellingen steeds gehaald.

Op een respectvolle en gelijkwaardige wijze treedt hij de cliënten tegemoet. Ook de cliënten zijn tevreden en vinden snel hun vertrouwen in Vincent Polman. Wat wij ook als prettig ervaren zijn de terugkoppelingen die worden gegeven ten tijde van het traject, waardoor wij goed op de hoogte blijven over het verloop van het traject.”

Florentijn Kool, juridisch kwaliteitsadviseur
“Een expert herken je aan zijn vermogen om de grote lijnen uit te zetten en af te wijken van zijn plannen, om zijn doelen te bereiken. Vincent is een expert, die verder kijkt dan de buitenkant.

Wat hem kenmerkt is het vermogen om te schakelen waar nodig en ruimte te bieden waar dat noodzakelijk is. Ik heb Vincent leren kennen als een oprecht persoon met hart voor de zaak en serieuze aandacht voor de mens. Onze samenwerking heb ik als zeer prettig ervaren.”