Referentie n.a.v. MD-programma Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer

In 2015 zijn we de samenwerking aangegaan met Kans Kwadraat. We zaten nog midden in een forse reorganisatie. Er was onrust en verdriet, we wilden daar enerzijds ruimte voor geven, maar anderzijds ook de blik richten op een positieve toekomst. Dat is gelukt met behulp van de training Talentontwikkeling en Ambassadeurschap voor alle medewerkers (198 medewerkers). De focus lag daarbij op de ontwikkeling van de eigen talenten en de eigen verantwoordelijkheid daarin. Dit heeft veel losgemaakt en in gang gezet in positieve zin. Het geloof in zichzelf en in de organisatie is versterkt. Er is daarnaast meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. We hebben onze HR-cyclus daar op aangepast, zodat de ontwikkeling op dit gebied geborgd blijft.

Vervolgens bleek ook in team van de clustermanagers behoefte aan nieuwe handvatten om sturing te geven aan de nieuwe organisatie. We hebben samen met Kans Kwadraat een management development traject ingevuld, dat het team een enorme boost heeft gegeven. De managers hebben meegedacht over de invulling van het MD-traject en het is volledig op maat aangeboden Het mooiste compliment aan Kans Kwadraat is dat de managers jaarlijks een terugkomdag willen hebben met trainer Jeannette van der Hurk!

Annemarie Dees

Directeur-bestuurder Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer