Leren en ontwikkelen met de SLIM-subsidie

Investeer in de kennis, groei en ontwikkeling van jouw medewerkers

Geef jouw medewerkers de kans om te groeien en zich te ontwikkelen. De SLIM-subsidie ondersteunt opleidingstrajecten die de professionele competenties binnen jouw organisatie versterken. Zo maak je jouw medewerkers en jouw organisatie toekomstbestendig.

De subsidie is breed inzetbaar. Deze wordt toegekend voor o.a. opleidingsplannen, loopbaanadvies en praktijkleerplaatsen. Of het nu gaat om pedagogische vernieuwingen, ontwikkelingsstimulering, of het versterken van leiderschapsvaardigheden, de mogelijkheden zijn eindeloos.

 • het in kaart brengen wat de ontwikkelbehoefte is binnen jouw organisatie. Dit vertalen we in  een toekomstgericht opleiding- en ontwikkelplan.
 • het huidige opleidingsplan beter laten aansluiten op de pedagogische visie en het pedagogisch beleid.
 • een e-learning of opleiding op maat (laten) ontwikkelen.
 • het opzetten van een eigen academie.

Let op! De eerstvolgende aanvraagperiode is van 2 t/m 30 september 2024.

Ontwikkel met Kans2 een leeroplossing op maat

Denk aan bijvoorbeeld een training over coaching met videobeelden, een e-learning over het verbeteren van de interactievaardigheden of het versterken van coachvaardigheden met een training coachend leidinggeven voor beginnende leidinggevenden. Samen laten we talent groeien!

Hoe werkt de SLIM-subsidie?

De eerstvolgende aanvraagperiode gaat op 2 september open en loopt tot en met 30 september. Na beoordeling (en eventuele loting) vindt er een inhoudelijke toetsing plaats. Binnen 18 weken ontvang je bericht of de subsidie is toegekend of afgewezen.

Projecten moeten binnen 6 maanden na aanvraag starten en mogen maximaal 12 maanden duren. Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 25.000,-. De subsidie bedraagt voor het klein mkb 80% en middelgroot mkb 60% van de subsidiale kosten.

Van 2 t/m 30 september is de volgende aanvraagperiode.

Voor welke activiteiten kan je subsidie krijgen?

Subsidie is mogelijk voor:

 • Het doorlichten van de onderneming, resulterend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
 • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers;
 • Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
 • Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg (geen BOL- of BBL-traject) bij een erkend leerbedrijf.

Laat ons jou helpen bij het benutten van deze subsidiekansen en investeer in de toekomst van jouw organisatie met de SLIM-subsidie.

Contact

Ik wil hulp bij mijn subsidieaanvraag

  Organisatie

  Naam

  Aantal deelnemers voor de subsidie aanvraag

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Korte beschrijving van jouw vraag(verplicht)

  Neem de validatiecode over
  captcha