Taaltraining ‘Op weg naar 3F’

Het taalniveau van pedagogisch medewerkers moet de komende jaren omhoog. Voor pedagogisch medewerkers op VVE-groepen gaan de eisen voor lezen en mondelinge taal naar niveau 3F en voor schrijven naar 2F. Pedagogisch medewerkers uit de G37 en de G86 voldoen inmiddels aan de eisen of zijn hier bijna klaar mee. Nu zijn de 250 kleinere gemeenten aan de beurt.

De subsidie is aan te vragen tot en met 30 juni 2017. Wees er dus snel bij!

Waarom de training?
Vanuit het Akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang wordt de taaleis voor de spreekvaardigheid van beroepskrachten verhoogd naar minimaal niveau 3F. Kans² biedt een beroepsspecifiek blended 3F taaltraject voor de kinderopvang aan.

Investering:
In tijd: 8 bijeenkomsten van elk 4 uur

Voorwaarden:
Deelnemers hebben taalvaardigheidsniveau 2F of lager. Maximaal € 50.000,- subsidie per aanvrager. De training moet starten in 2017.

Subsidie
Voor taalscholing van medewerkers is door ministeries van OC&W, SZW en VWS geld beschikbaar gesteld via de subsidie Tel mee met taal. Met de subsidie kunnen werkgevers tot 67% van de kosten van het taaltraject vergoed krijgt. De ministeries hebben subsidie beschikbaar gesteld voor werkgevers die hun medewerkers op taal willen scholen.

Programma en methodiek
De “Blended” 3F taaltraining is een combinatie van een online leeromgeving. Voorafgaand aan de training vindt een nulmeting plaats en na afloop wordt een erkende taaltoets afgenomen.

Contact met Kans²
Wij helpen u graag met inhoudelijke vragen over de training, of een persoonlijk advies. U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 030-8784881 en per e-mail: info@kanskwadraat.nl.