Met de TINK training voor pedagogisch medewerkers zet u in op Taal- en Interactievaardigheden – 100% gesubsidieerd –

Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen voor een groot deel bepaald wordt door de pedagogische kwaliteit van de pedagogisch medewerker.
Wat is er nu mooier in deze roerige tijd om de verdiepingsslag, van Goed naar Beter, te maken met de gesubsidieerde training TINK. De TINK training, een combinatie van theorie en praktijk, is gericht op drie leerlijnen. Het verder ontwikkelen van de interactievaardigheden, het versterken van de taalvaardigheid en het leren om feedback te geven en ontvangen. Dit alles heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het jonge kind.
Centraal staan de vragen: Wat doe ik? Wat zeg ik? Hoe zeg ik het?

In de training staan zes cruciale interactievaardigheden centraal:
• Sensitieve responsiviteit
• Autonomie respecteren
• Structureren en grenzen stellen
• Praten en uitleggen
• Positieve interacties tussen kinderen begeleiden
• Ontwikkelingsstimulering

Wil je je mensen blijvend ontwikkelen, duurzaam inzetbaar houden en tegelijk je organisatie toekomstbestendig houden, dan is dit dé Kans in het Kwadraat (Kans²). Kans Kwadraat werkt met 28 trainers met minimaal 10 jaar trainingservaring. Meerdere trainers hebben jarenlange ervaring in de kinderopvang.

100% subsidie op trainingen

De TINK-training kost € 650, – per persoon. Omdat het hier beroepsscholing betreft en Kans Kwadraat een CRKBO geregistreerde instelling is, hoeft er geen BTW betaald te worden. Een kinderopvangorganisatie kan voor de eigen medewerkers die de training volgen dit bedrag voor 100% vergoed krijgen. De houder van een kindercentrum of gastouderbureau kan de training ook helemaal vergoed krijgen. U kunt hiervoor subsidie aanvragen via het elektronische aanvraagformulier van het Agentschap SZW.

Kans Kwadraat ondersteunt u in de administratieve afhandeling van de subsidieaanvraag. Dit betekent weinig inspanning voor u!

Heeft u de TINK-training aangevraagd en heeft u zelf train de trainers opgeleid, maar komt u tot de conclusie dat het qua planning niet haalbaar is, dat uw medewerkers die de train de trainer gevolgd hebben, alle medewerkers gaan trainen, dan kunnen onze trainers u daarin komen ondersteunen. Heeft u de TINK-training aangevraagd, maar nog geen trainingsbureau, dan komen wij graag bij u langs om kennis te maken en eventueel op maat de training binnen uw organisatie te geven. We zullen middels intakegesprekken in kaart brengen welke behoefte er binnen uw organisatie van toepassing is op gebied van taal- en interactie vaardigheden.