Aan de slag binnen een IKC

Waarom deze training?
De ontwikkelingen van het Integrale Kind Centra worden nauwgezet gevolgd binnen de sector. Om sterke maatschappelijke voorzieningen te realiseren is het van belang om te investeren in de waardevolle dwarsverbanden tussen kinderopvang en primair onderwijs. Waar kinderen hun talenten ontdekken en waar ouders zich gezien en gehoord voelen. In praktijk blijkt de samenwerking vaak weerbarstig waarbij Opvang en Onderwijs twee aparte werelden worden gezien. Daarom is het in de eerste periode van de samenwerking van groot belang om elkaar beter te leren kennen. Collega’s, ouders en andere direct betrokkenen moeten geïnspireerd en gemotiveerd worden om met elkaar aan de slag te gaan. Maar hoe stuur je dit nu aan?

Loop je met vragen als:

 • Hoe neem ik mijn team mee in de ontwikkeling?
 • Hoe maken we de doelen voor ons IKC concreet?
 • Hoe betrekken we ouders?
 • En … kunnen we merken dat onze samenwerking iets oplevert voor de kinderen? 

Resultaat
Na de training heb je zicht op:

 • De argumenten voor het samenwerken in een IKC én wat jij en je samenwerkingspartner elkaar te bieden hebben.
 • De verschillen tussen opvang en onderwijs.
 • Weerstanden die je kunt tegenkomen als je aan de slag gaat en hoe daarmee om te gaan.
 • De competenties van de eigen medewerkers.

En heb je :

 • Een plan van aanpak voor het zetten van de volgende stappen in de samenwerking binnen het eigen IKC.
 • Concrete handvatten om met het plan van aanpak aan de slag te gaan.
 • Zicht op hoe de medewerkers en ouders betrokken kunnen worden bij de ontwikkelingen.

Voor wie?
Deze training is voor Middenmanagers en directeuren in kinderopvang en primair onderwijs (directeuren, locatieleiders en bouwcoördinatoren).

Basisprogramma
Na een telefonische intake start het programma. Dit bestaat uit drie dagen waarbij gewerkt wordt aan kennisoverdracht, visievorming door achtergrond informatie, voorbeelden vanuit de praktijk en het zelf aan de slag gaan met de opdrachten.

 • Bijeenkomst 1
  Samen werken aan Kindcentrum.
  Welke visie heb je over je eigen IKC? Wat is jouw stip op de horizon? En… en hoe past dat bij het profiel van jouw organisatie? Er wordt informatie verstrekt over de achtergrond van de ontwikkelingen binnen IKC’s, en de mogelijke vormen van samenwerking. Ook komen inspirerende voorbeelden aan bod en gaan we aan de slag met praktijkopdrachten.
 • Bijeenkomst  2
  Teamontwikkeling en verandermanagement. Hierin staan de regelgeving in onderwijs en opvang m.b.t. personeel centraal en dan vooral de knelpunten die zich voordoen en hoe je daar in de praktijk mee om kan gaan. Ook verandermanagement staat deze dag op het programma. Je gaat concreet aan de slag met jouw plan van aanpak voor het werken in een professionele werkgemeenschap.
 • Bijeenkomst 3
  Cultuurverandering en pedagogisch partnerschap. De derde bijeenkomst gaat over regelgeving in onderwijs en opvang m.b.t. medezeggenschap van ouders en vooral de knelpunten die zich voordoen en hoe je daar in de praktijk mee om kan gaan. Ook worden deze bijeenkomst de praktijkopdrachten gepresenteerd. Aan het eind van de training wordt een adviesgesprek aangeboden per locatie om na te gaan welke specifieke vragen er nog liggen. Deze wordt apart geoffreerd. Op basis hiervan worden suggesties gegeven voor het vervolg op de eigen locatie.

Methodiek
Om de veranderingen door de IKC ontwikkeling inspirerend en doelgericht te kunnen managen, heb je als leidinggevende een aantal handvatten nodig. De inhoud van de verandering moeten helder zijn, zodat je het aan collega’s en ouders concreet kunt uitleggen. Tijdens deze training gaan we in op de samenwerking met je partners in de kinderopvang, peuterspeelzalen, zorg en onderwijs, maar vooral ook op samenwerking met de medewerkers en ouders in je eigen organisatie.

Niveau
MBO-3

Vrijstellingenbeleid
Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Investering
In tijd
3 bijeenkomsten van 9.30 uur – 15.00 uur

Minimaal 10 – maximaal 18 deelnemers

Contact met Kans²
Wij helpen u graag met inhoudelijke vragen over de training, of een persoonlijk advies. U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 030-8784881 en per e-mail: info@kanskwadraat.nl.