Aan de slag binnen een IKC

Waarom deze training?

Overal in het land is er belangstelling voor de Integrale Kind Centra ontwikkeling. Er ontstaan waardevolle dwarsverbanden tussen kinderopvang en primair onderwijs. Het doel: samen investeren in sterke maatschappelijke voorzieningen waar kinderen hun talenten ontdekken en waar ouders zich gezien en gehoord voelen.

De praktijk van samenwerken in een IKC is vaak weerbarstig: opvang en onderwijs blijken twee aparte werelden. Daarom is samenwerken in het begin vooral investeren in het leren kennen van elkaars werelden en het waarderen van elkaars competenties zodat de meerwaarde wordt ervaren. Collega’s, ouders en andere direct betrokkenen moeten geïnspireerd en gemotiveerd worden om met elkaar aan de slag te gaan. Hoe stuur je dit nu aan?

Voor wie?

Deze training is voor middenmanagers en directeuren in kinderopvang en primair onderwijs (directeuren, locatieleiders en bouwcoördinatoren). Loop jij ook tegen vragen aan zoals:

 • Hoe neem ik mijn team mee in de ontwikkeling?
 • Hoe maken we de doelen voor ons IKC concreet?
 • Hoe betrekken we ouders?
 • En … kunnen we merken dat onze samenwerking iets oplevert voor de kinderen?

Doel van de training

Om de veranderingen door de IKC ontwikkeling inspirerend en doelgericht te kunnen managen, heb jij als leidinggevende een aantal handvatten nodig. De inhoud van de verandering moeten helder zijn, zodat je het aan collega’s en ouders concreet kunt uitleggen.
Deze training gaat in op de samenwerking met je partners in de kinderopvang, peuterspeelzalen, zorg en onderwijs, maar vooral ook op samenwerking met de medewerkers en ouders in je eigen organisatie.

Resultaat

Na de training heb je zicht op:

 • De argumenten voor het samenwerken in een IKC én wat jij en je samenwerkingspartner elkaar te bieden hebben.
 • De verschillen tussen opvang en onderwijs.
 • Weerstanden die je kunt tegenkomen als je aan de slag gaat en hoe daarmee om te gaan.
 • De competenties van de eigen medewerkers.

En heb je :

 • Een plan van aanpak voor het zetten van de volgende stappen in de samenwerking binnen het eigen IKC.
 • Concrete handvatten om met het plan van aanpak aan de slag te gaan.
 • Zicht op hoe de medewerkers en ouders betrokken kunnen worden bij de ontwikkelingen.

Programma

Eerst vindt een telefonische intake plaats, zodat de training goed wordt afgestemd op de leerbehoefte. Het programma bestaat uit drie trainingsdagen waarbij gewerkt wordt aan kennisoverdracht, visievorming door achtergrond informatie, voorbeelden vanuit de praktijk en het zelf aan de slag gaan met de opdrachten. Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

Dag 1 – Samen werken aan een kindcentrum
We beginnen met de visie op je eigen IKC. Wat is jouw stip op de horizon? Hoe past dat bij het profiel van jouw organisatie? Er wordt informatie verstrekt over de  achtergrond van de ontwikkelingen binnen IKC’s, en de mogelijke vormen van samenwerking. Ook komen inspirerende voorbeelden aan bod en gaan we aan de slag met praktijkopdrachten.

Dag 2 – Teamontwikkeling en verandermanagement
De regelgeving in onderwijs en opvang met betrekking tot personeel staat centraal op dag 2. Met daarbij speciaal aandacht voor de knelpunten die zich kunnen voordoen en hoe je daar in de praktijk mee om kan gaan. Ook verandermanagement komt aan bod. Je gaat concreet aan de slag met jouw plan van aanpak voor het werken in een professionele werkgemeenschap.

Dag 3 – Cultuurverandering en pedagogisch partnerschap
De derde bijeenkomst gaat over regelgeving in onderwijs en opvang met betrekking tot medezeggenschap van ouders. Hierbij staan de knelpunten en hoe je hiermee in de praktijk om kan gaan ook centraal. De praktijkopdrachten die tijdens de training zijn gemaakt worden tijdens deze slotbijeenkomst aan elkaar gepresenteerd.

Dag 4 – info volgt

Niveau

MBO-3, voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid

Bewijs van deelname

Na het volgen van deze training ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

Investering

De training bestaat uit 4 dagdelen, de totale studiebelasting is ongeveer 20 uur inclusief bijeenkomsten en opdrachten. Deze training kost € 595,- per deelnemer.

Incompany

Deze scholing wordt incompany aangeboden. Voor een offerte op maat, inhoudelijke vragen of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans². Per e-mail info@kanskwadraat.nl of telefonisch: 030-878 48 81.