Ambassadeurschap

Zijn uw medewerkers trots op de organisatie en stralen ze dat uit? Kunnen ze zich verplaatsen in de behoeften van een klant en daarop acteren?

Waarom deze training?
Organisaties zijn zich er vaak niet van bewust dat ze medewerkers in lijn moeten brengen met wat er aan de klant belooft is. De wijze waarop een klant een dienst ervaart hangt nauw samen met de totale uitstraling van de organisatie. Wanneer medewerkers zich kunnen identificeren met de organisatie en zich betrokken voelen, kunnen ze zich beter verplaatsen in de behoeften van de klant én een betere bijdrage leveren aan het positieve imago van de organisatie.

De training Ambassadeurschap gaat in op het creëren van bewustwording in eigen houding en gedrag. Hoe reflecteert het gedrag van medewerkers op de omgeving? En welk effect heeft dit op de klant? Er worden handvatten geboden om de samenwerking te verbeteren en doelmatiger te communiceren. Tijdens de training oefenen de deelnemers met diverse werkvormen op het gebied van klantgerichtheid en ambassadeurschap.

Resultaat

  • Communiceren vanuit de bedrijfsvisie
  • Creëren van bewustwording van eigen rol binnen het team
  • Hoe kan een betere samenwerking worden bereikt

Voor wie?
Alle medewerkers en managers in de sectoren kinderopvang, jeugdzorg, welzijn, zorg, overheid en onderwijs.

Klantgerichtheid:

  • Wat is klantgerichtheid en hoe kunnen we dit bereiken?
  • Wat zorgt er voor dat jouw klant zich speciaal voelt?

Ambassadeurschap:

  • Wie, wat, waarom, hoe?
  • Profileren, presenteren & netwerken

Competenties:

  • Zelfreflectie: kwaliteiten, valkuilen en leerdoelen
  • Professioneel en klantgericht communiceren
  • Effectief samenwerken: plezier, taakverdeling, efficiëntie

De nadruk in deze training ligt op actief leren. Deelnemers behandelen bekende situaties en gaan hiermee aan de slag met interactieve en creatieve werkvormen waaronder oefeningen met een acteur.

Methodiek
Tijdens de training leren de deelnemers door te doen, te ervaren, te observeren en te reflecteren. Aan de vele oefeningen en rollenspelen gaan korte theoretische inleidingen vooraf. Tussen de trainingsdagen door gaan de deelnemers aan de slag met gerichte praktijkopdrachten. De laatste trainingsbijeenkomsten brengen deelnemers eigen gesprekssituaties in die door een trainingsacteur worden nagespeeld. Dit geeft de gelegenheid te onderzoeken wat er gebeurt, waarop de deelnemer vastloopt en hoe daarmee kan worden omgegaan.

Niveau
MBO-3

Vrijstellingenbeleid
Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Investering
In tijd
4 dagdelen

Financieel

Contact
Voor inhoudelijke vragen over de training of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans² op telefoonnummer 06-50489065 of per e-mail info@kanskwadraat.nl.