Baby’s in de kinderopvang e-learning – voldoet aan de scholingseisen Wet IKK

Basisaanbod: E-learning module inclusief certificaat en beoordelen van de praktijkopdrachten
€ 75,- per deelnemer (vanaf 1-1-2020 € 95,-)

 • Theorie (4 uur)
 • 6 praktijkopdrachten (14 uur)
 • Bibliotheek (4 uur)
 • Kennistoets (½ uur)
 • Herkansing toets is mogelijk (½ uur)
 • Bij voldoende resultaat van de kennistoets en de praktijkopdrachten ontvang je het certificaat

Wat ga je leren in de basis opleiding?

 • De ontwikkeling van baby’s: Je leert welke ontwikkelingsgebieden er zijn. Hoe je de ontwikkeling van een baby kunt stimuleren. Hoe je de vier pedagogische doelen afstemt op de behoefte van iedere individuele baby.
 • Communicatie met baby’s: Je leert wat belangrijk is bij het contact met baby’s. Welke zes interactievaardigheden er zijn. Waarom deze vaardigheden belangrijk zijn in het contact maken met baby’s en hoe je deze interactievaardigheden kunt toe passen.
 • Dag- en groepsindeling: Je leert wat de kenmerken van een goede en duidelijke dagindeling voor baby’s zijn. Wat de kenmerken van een goede en duidelijke groepsindeling voor baby’s zijn. Om de eigen dag- en groepsindeling te evalueren en verbeteren. De belangrijkste principes van samenwerken in een team kennen en hanteren.
 • Spelactiviteiten met baby’s: Je leert welke activiteiten geschikt zijn voor baby’s en pedagogisch medewerkers, baby’s onderling, baby’s en andere (oudere) kinderen.. Hoe je activiteiten en andere kinderen kan begeleiden. Dat je met verschillende soorten spel verschillende ontwikkelingsgebieden kunt stimuleren. Dat alledaagse momenten (bijv. verschonen) met de baby kunnen uitnodigen tot spel / activiteit.
 • Leefomgeving van baby’s: Je leert welke kenmerken er zijn voor de inrichting van een goede groepsruimte voor baby’s. Om de eigen groepsruimte en speelomgeving van baby’s te evalueren en verbeteren. Welke materialen geschikt zijn voor de ontwikkeling van baby’s. Op welke manier geschikte materialen kunnen worden gebruikt in interactie met baby’s.
 • Samenwerken met ouders: Wat de aspecten zijn die als handvat dienen voor het opbouwen van een relatie met ouders. Het belang van goed afstemmen met de ouders om zo de baby beter te begrijpen.

Praktijkopdrachten
Om de transfer van de theorie naar de praktijk beter te begeleiden en te borgen vragen wij je na het uitvoeren van de zes praktijkopdrachten je pedagogisch coach of leidinggevende haar of zijn feedback te geven en deze te noteren. Daarna wordt beoordeeld of het certificaat is behaald.

De praktijkopdrachten gaan over:

 • De ontwikkeling van baby’s
 • Communicatie met baby’s
 • Groepsorganisatie
 • Spel en activiteiten met baby’s
 • Leefomgeving
 • Samenwerking met ouders

  Wat verandert er in 2018 in de CAO Kinderopvang?
  Sinds 1 januari 2018 is de scholing voor werken met 0 – jarigen in de Cao Kinderopvang veranderd. Deze cao bevat diverse afspraken door de Wet IKK en de Harmonisatie onder andere op het gebied van de scholing voor werken met 0-jarigen. Voor alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken zijn er extra scholingseisen.

  Door de gezamenlijke cao partijen is een scholingsaanbod vastgesteld die voldoet aan de criteria in het functieboek voor specifieke scholing voor baby-opvang. De online module “ Baby’s in de kinderopvang” van Vyvoj Opleiden is opgenomen op deze lijst en voldoet aan de criteria. Het is ook mogelijk om uw medewerkers naast de erkende online module, scholingsbijeenkomsten aan te bieden. We doen dit geheel op maat.

  Meer weten over onze module “Baby’s in de kinderopvang”? We nemen graag contact met u op.

  Optioneel aanvullende verdiepende modules (plenair) – klik hier voor ons Plus aanbod