Baby’s in de kinderopvang – met Kans²-begeleiding

Inschrijven

In het kort

Weinig tijd voor begeleiding?

Weinig tijd voor de begeleiding van een medewerker die de opleiding Baby’s in de kinderopvang volgt? Dan is dit iets voor jullie organisatie! Een interactieve praktijkbijeenkomst met een pedagogisch beoordelaar van Kans² voor jouw medewerkers . Samen worden de praktijkopdrachten besproken en een plan gemaakt voor borging. In deze versie van Baby’s in de kinderopvang vervalt de rol van de pedagogisch coach van de organisatie. Na afloop van de praktijkbijeenkomst is er een borgingsbijeenkomst waarbij de opbrengsten online gedeeld worden met de pedagogisch coach(es)/beleidsmedewerker(s) van jullie organisatie.

Praktijkbijeenkomst voor de pedagogisch medewerker

Tijdens deze bijeenkomst bespreken medewerkers met een trainer de praktijkopdrachten middels intervisie.

Resultaat na de bijeenkomst:

 • Weet de medewerker hoe het plan van aanpak uit de opleiding Baby’s in de kinderopvang zich verhoudt tot de gestelde doelen van andere deelnemers;
 • Weet de medewerker wat er nodig is voor borging van het geleerde in de praktijk;
 • Heeft de medewerker vragen kunnen stellen zodat hij/zij in de praktijk daadwerkelijk aan de slag gaat met de opgedane informatie;
 • Is de medewerker in staat om aanpassingen te doen in de praktijkopdrachten, indien deze nog niet zijn goedgekeurd;
 • Ontvangt de medewerker het certificaat Baby’s in de kinderopvang, wanneer de praktijkopdrachten zijn goedgekeurd door de beoordelaar van Kans². 

Borgingsbijeenkomst voor de pedagogisch coach

Hoe geef je als management de ruimte om de opgedane kennis van de opleiding door de pedagogisch medewerkers in praktijk te brengen? Wat is hiervoor nodig? Hoe bed je de kennis en vaardigheden in binnen de organisatie en binnen het team?

De beoordelaar van Kans² brengt de opbrengst van de opleiding in kaart na de praktijkbijeenkomst(en). De pedagogisch coaches/beleidsmedewerker(s) ontvangen deze terugkoppeling, die de basis vormt voor de borgingsbijeenkomst. De beoordelaar geeft een samenvatting van de gestelde leerdoelen en hoe deze te vertalen zijn naar de werkvloer.

Doel? Optimale borging van de opgedane kennis in de organisatie en uiteindelijk verbetering van het pedagogisch handelen bij de omgang met en verzorging van baby’s.

Resultaat na de bijeenkomst:

 • Weet de deelnemer wat de meest voorkomende leerdoelen zijn van de pedagogisch medewerkers die de opleiding Baby’s in de kinderopvang hebben gevolgd;
 • Weet de deelnemer hoe ze de pedagogisch medewerkers hierbij het beste kan begeleiden;
 • Weet de deelnemer wat er nodig is voor borging/opvolging van het geleerde in de praktijk;
 • Is de deelnemer op de hoogte van tips voor succesvolle borging.

Contact

Inhoudelijke vragen? Mail of bel ons voor vrijblijvend advies: info@kanskwadraat.nl of telefonisch: 030-878 48 81.

Incompany

Meer dan 12 deelnemers aanmelden of de opleiding combineren met een verdiepende bijeenkomst met een trainer? Neem dan contact met ons op.

Ervaar het zelf met onze gratis demo!

Wil jij je pedagogisch medewerkers opleiden in het werken met baby’s maar weet je nog niet hoe? Twijfel je of online leren wel iets voor hen is? Of ben je gewoon nieuwsgierig hoe de opleiding eruit ziet? Neem een kijkje in de demo. Vraag deze hieronder aan.

Vrijblijvende offerte aanvragen

  Organisatie

  Jouw naam

  Naam training/opleiding

  Aantal deelnemers aan de training

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Korte beschrijving van jouw vraag

  Neem de validatiecode over
  captcha