VVE Basistraining

Vanaf het begin hebben pedagogisch medewerkers en peuterleidsters een belangrijke invloed op de ontwikkeling van jonge kinderen. Naast de zorgtaken, begeleiden en motiveren pm’ers en peuterleidsters kinderen in het leren en in hun ontwikkeling. Door goed naar kinderen te kijken en aansluitend boeiende en uitdagende (spel)activiteiten aan te bieden krijgen de kinderen wat ze nodig hebben. Vooral kinderen met ontwikkelingsachterstanden zijn hierbij gebaat. Met de training basistraining VVE krijgen alle pedagogisch medewerkers en peuterleidsters dezelfde stevige basis.

Waarom deze basistraining?
De aanleiding voor het ontwikkelen van een Basistraining VVE is tweeledig. Pedagogisch medewerkers en peuterleidsters gaan op verschillende kennisniveaus aan de slag bij een organisatie. Wanneer ze van baan veranderen of van locatie bestaat de kans dat ze met een ander programma moeten gaan werken. Het gevolg is dat ze een lange nascholing moeten volgen zodat ze weer gecertificeerd zijn in een tweede VVE-programma. Daarnaast hebben invalkrachten veelal geen programmatrainingen gevolg maar moeten ze soms wel invallen op een VVE-groep. Met deze Basistraining VVE kunnen pedagogisch medewerkers en peuterleidsters een VVE-programma training naar keuze volgen.

Basisprogramma
Vier VVE is gericht op het verwerken van VVE in de dagelijkse routines en de dagelijkse activiteiten. Tijdens iedere bijeenkomst staat een routine of dagelijkse praktijk centraal. De training is daarom heel praktijkgericht. Er worden casussen behandeld en gekeken naar het eigen handelen op de groep met kinderen, ouders en collega’s. Zodoende wordt kennis verbonden aan het concrete handelen op de groep. Medewerkers wisselen ervaringen systematisch uit. Dit zorgt naast verdieping ook voor een professionele cultuur.

Het coachingstraject is afgestemd op de behoefte en de vraag van de individuele medewerker. Daarbij is het portfolio dat iedere deelnemer gedurende de periode van de training bijhoudt leidend.  Er is tijdens de training veel ruimte voor jouw interactievaardigheden. Zowel tijdens de trainingsbijeenkomsten als tijdens de coaching.

Groepsgrootte
De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers.

De studiebelasting
De studiebelasting per bijeenkomst, inclusief het maken van praktijkopdrachten, ongeveer 8 tot 10 uur.

Certificaat
Na het succesvol afronden van deze training ontvangen alle deelnemers een officieel certificaat ‘Basistraining VVE’.

Beoordeling
De trainer beoordeelt je portfolio. Dit portfolio met daarin je uitgewerkte opdrachten en een ingevuld competentieprofiel is de basis voor je certificering. In je portfolio leg je ook de resultaten van de coaching vast. Naast het portfolio telt ook je aanwezigheid bij de trainingsbijeenkomsten mee voor de certificering. Bij een voldoende portfoliobeoordeling en aanwezigheid, ontvang je het certificaat Basistraining VVE.

Niveau
– Pedagogisch medewerkers met minimaal niveau 3 of 4
– Je werkt in de kinderopvang, of hebt de mogelijkheid tot uitvoeren van praktijkopdrachten in de kinderopvang.

Vrijstellingenbeleid
Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Investering
In tijd
12 dagdelen; een bijeenkomst per maand.

Kosten en aanmelding
Klik hier voor de actuele kosten, startdata en locaties voor open-inschrijving. 

Contact
Voor inhoudelijke vragen over de training of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans Kwadraat.