Video Interactie Coaching voor medewerkers en teams – kort programma

‘Een beeld zegt meer dan duizend woorden’

Waarom ‘Video Interactie Coaching voor medewerkers en teams’?
Beeld is een krachtig coachingsmiddel. Het is dynamisch, je ziet wat er gebeurt. En misschien het allerbelangrijkst, je onthoudt beeld beter dan woorden. Coachen met beeld is waardevol voor alle medewerkers in organisaties die met kinderen, leerlingen of cliënten werken. Beelden maken je bewust van elk betekenisvol contact moment. U leert kinderen of cliënten beter volgen en uw aanbod beter afstemmen. Het welbevinden van kind of cliënt wordt beter en u ervaart meer positief contact. Tijdens de coaching kijkt u naar beelden uit uw dagelijks werk, leert u herkennen wanneer contact geslaagd is, waar het beter kan en wat uw bijdrage daarin kan zijn.

Resultaat

 • U gaat bewuster nadenken over de eigen waarneming en beoordelingspatronen
 • U herkent interactiepatronen en weet hoe af te stemmen op kind of cliënt
 • U kan basiscommunicatie toepassen
 • U kan op een positieve wijze feedback en leiding geven
 • U kent de kenmerken van een professionele en prettige communicatie met kind of cliënt

Voor wie?
De training is geschikt voor iedereen die werkzaam is binnen de sectoren kinderopvang, welzijn en onderwijs.

Programma
Individueel
Investering in tijd
: 4 keer deskundigheidsbevordering met beeld, 1,5 uur per keer

 • Er worden video opnames gemaakt van 5 tot maximaal 10 minuten van alledaagse eet- , spel- verzorgings- en/of leermomenten
 • Samen met de medewerker bespreken we de video beelden met het doel helder zicht te krijgen op het functioneren en de behoeftes van kind of cliënt
 • De medewerker ziet en benoemt momenten van geslaagd contact en momenten die beter kunnen
 • We stellen samen actie punten op waarmee de medewerker aan het werk gaat
 • We herhalen de video cyclus drie keer gericht op afgesproken actiepunten

Team

Investering in tijd
: 2 teambijeenkomsten van 2 uur.

 • Er worden op 2 dagdelen video opnames gemaakt tijdens het werk.
 • Met het team bespreek ik een selectie van de video opnames
 • Medewerkers geven elkaar feedback naar aanleiding van de beelden
 • Medewerkers maken afspraken over hun eigen bijdrage in het veranderingsproces
 • We stellen samen actiepunten op waarmee het team aan het werk gaat
 • We herhalen de video cyclus gericht op afgesproken actiepunten

Oefening is belangrijk om veranderingen vast te houden en uit te breiden. Positieve resultaten terug zien en bespreken helpt medewerkers hierbij.

Niveau
MBO-3

Vrijstellingenbeleid
Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Financieel

Contact met Kans²
Wij helpen u graag met inhoudelijke vragen over de training, of een persoonlijk advies. U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 030-8784881 en per e-mail: info@kanskwadraat.nl.