Beleidsmedewerker-VE

Ben jij al klaar voor je nieuwe functie als beleidsmedewerker-VE?

Vanaf 1 januari 2022 wordt er in de kinderopvang door de beleidsmedewerker VE structureel geïnvesteerd in het verhogen van de kwaliteit van de voorschoolse educatie (VE). Voor elke VE-locatie is het verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker VE in te zetten. Deze pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt en implementeert het VE-beleid en zorgt voor de coaching van de pedagogisch medewerkers VE.

Volg de tweedaagse training ‘Beleidsmedewerker-VE’ en leer hoe jij daadwerkelijk veel kunt toevoegen aan de kwaliteit van jullie voorschoolse aanbod!

Als pedagogisch beleidsmedewerker-VE:

 • Zorg je voor een algemene kwaliteitsverbetering van het voorschoolse aanbod;
 • Werk je aan het verbeteren van het educatief-pedagogisch handelen op de werkvloer;
 • Zorg je voor het vergroten van de ouderbetrokkenheid;
 • Zorg jij voor de afstemming tussen het gemeentelijk/wettelijk beleid, het beleid van jouw kinderopvangorganisatie en de uitvoering op de werkvloer.

Voor wie is deze 2-daagse training bedoeld?

 • Let op! De training is bedoeld als aanvulling voor deelnemers die al in het bezit zijn van een diploma dat kwalificeert voor het werken als pedagogisch/VE-coach/beleidsmedewerker in de kinderopvang. (Zie kinderopvang-werkt.nl)
 • Ben je/word je een meewerkend pedagogisch beleidsmedewerker/coach op een VE-groep, dan behoor je ook in het bezit te zijn van een geldig VVE-certificaat.
 • Wil je je kwalificeren als pedagogisch coach/beleidsmedewerker en wil je je bekwamen op het gebied van de voorschoolse educatie? Volg dan de opleiding pedagogisch coach én deze training voor de aankomende VE-coach.

Leerdoelen

 • Je kent de wettelijke kaders rondom VE en weet daarnaar te handelen in de beroepspraktijk.
 • Je hebt kennis van het werken met VE-programma’s en het implementeren van de daarbij behorende werkwijze zoals o.a. het differentiëren van het aanbod, het plannen van de differentiatie, het begeleiden van doelgroepkinderen en het betrekken hierbij van de ouders.
 • Je kan de kwaliteit van het eigen VE-aanbod beoordelen en acties ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit van voorschoolse educatie initiëren en begeleiden.

Vooral in de eerste bijeenkomst veel nieuwe informatie waar je meteen mee aan de slag wil gaan. De trainster is enthousiast en inspirerend. Ze geeft duidelijke uitleg en veel voorbeelden

Deelnemer training Beleidsmedewerker-VE

Inhoud

Twee trainingsdagen met een bevoegde trainer, met daarin verschillende werkvormen,  tussentijdse opdrachten en eindopdracht. Ook werk je aan een plan voor het vergroten van de kwaliteit van het VE-aanbod op de eigen locatie. Het maken van een plan om doelgericht en effectief te werken aan het vergroten van de kwaliteit van jouw voorschools aanbod.

 • Het wettelijk kader en de subsidiestromen
 • De kwaliteit van het voorschoolse aanbod beoordelen en vergroten
 • Opbrengst gericht werken in de voorschool
 • Het educatief-pedagogisch handelen versterken
 • De verbinding tussen Voorschool en Vroegschool
 • Inzetten op ouderbetrokkenheid.

Programma

Dag 1

 • De wettelijke kaders:
  • Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie
  • GOAB gelden/ rol van de gemeente
  • Toezicht op kwaliteit VE; GGD en Onderwijsinspectie
  • Wat zijn doelgroepkinderen en wie krijgt een indicatie?
 • Werken met VE in de beroepspraktijk; wat houdt dat in?
 • Kijken naar de kwaliteit van het eigen VE-aanbod.

Dag 2

 • Terugkoppelen tussentijdse opdrachten:
  • GOAB situatie/rol eigen gemeenten.
  • Niet groepsgebonden uren/inzet extra gelden voor VE in de eigen organisatie.
  • Werkwijze VE in de eigen organisatie.
  • Resultaten van de scan van het VE-aanbod op de groep(en) in de eigen organisatie.
 • Visie op  de lerende organisatie
 • Kwaliteit van het aanbod vergroten:
  • Kwaliteit van de organisatie rondom VE: het beleid, inzet van de wettelijke uren, de organisatie, de scholing, de coaching.
  • Kwaliteit van het aanbod in de VE-groep: Vanuit de scan verbeterdoelen en acties formuleren. Plan maken om de te werken aan het vergroten van de kwaliteit.

Niveau en vrijstellingenbeleid

Minimaal MBO niveau 4, voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Certificering

Na het volgen van deze training ontvangen de deelnemers een certificaat.

Toelating

NB: Voor toelating tot deze opleiding is een diploma/getuigschrift dat certificeert voor de kwalificatie-eisen van pedagogisch beleidsmedewerker/coach verplicht. Voor meer informatie over de geaccrediteerde opleidingen pedagogisch beleidsmedewerker: zie kinderopvang-werkt.nl Deze opleiding VE-coach is geen geaccrediteerde opleiding.

Heb je nog geen kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker/coach? Kijk dan eens naar onze opleiding De Pedagogisch Coach, een blended opleiding voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach die kwalificeert voor de onderdelen coaching en pedagogiek!

Investering

De training bestaat uit twee trainingsdagen, de totale studiebelasting is ongeveer 18 uur inclusief bijeenkomsten en opdrachten. Deze training kost € 695,- per deelnemer incl. e-learning.

Je kan hiervoor het STAP-budget van maximaal € 1.000,- gebruiken. 1 november 2022 om 10:00 uur is het tijdvak voor STAP-aanvragen geopend. Wees er op tijd bij! Want op=op.

Incompany training?

Neem contact met ons op voor een offerte op maat!

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de training of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans² op telefoonnummer 030-878 48 81 of per e-mail info@kanskwadraat.nl.