Betekenisvol werken in de BSO

Tijd te kort voor het bedenken van leuke en betekenisvolle activiteiten? Te weinig enthousiasme bij de kinderen? Te weinig structuur in het aanbod en gebrek aan een gezamenlijke werkwijze in het team? Deze training zit boordevol ideeën en praktische handvatten.

Waarom deze training?
De training Betekenisvol werken in de BSO helpt je om een betekenisvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden, de kinderen enthousiast te krijgen en een structuur in je activiteitenaanbod aan te brengen die past bij jou en je BSO-locatie.

Resultaat
De training is erop gericht jouw denken en handelen aan te scherpen. Je bent in staat de inhoud van de training te vertalen naar je eigen praktijk. Je hebt concrete handvatten om het betekenisvol werken in de BSO in praktijk te brengen.

Voor wie?

De training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers BSO en voor managers die pedagogisch medewerkers begeleiden.

Basisprogramma
De training bestaat uit vijf dagdelen:

Dagdeel 1
Inleiding op thematisch werken

 • betekenisvol werken
 • verkennen van verbeterpunten voor de eigen locatie
 • doelen formuleren voor de eigen locatie

Dagdeel 2
Diversiteit in activiteiten en thema’s

 • diversiteit in het activiteitenaanbod
 • een aanbod gericht op alle leeftijdsgroepen, jongens en meisjes
 • werken met thema’s

Dagdeel 3
Kinderparticipatie

 • het nut van kinderparticipatie
 • spel- en werkvormen voor kinderparticipatie
 • kinderparticipatie op de eigen locatie

Dagdeel 4
Thematisch werken in de praktijk

 • een creatieve introductie en afsluiting van de thema’s
 • samenwerking binnen het team bij de organisatie van het activiteitenaanbod
 • evalueren van de cursusdoelen

Dagdeel 5
Presentaties voor genodigden
Eindpresentaties waarbij de werkwijze op de locatie(s) van de cursisten en de doelen waar men aan heeft gewerkt centraal staan

Afhankelijk van de behoefte van de organisatie kan dit programma worden aangepast.

Methodiek
Geïnspireerd door excellente ervaringen hanteren we een praktische aanpak, met aandacht voor de dilemma’s uit jouw praktijk. Er is volop ruimte om ervaringen met elkaar te delen. Je wordt uitgenodigd te onderzoeken wat voor jou en je team werkt. Tijdens de training werk je aan een gezamenlijke themamap die op de laatste dag aan iedereen wordt uitgereikt. Je kunt de map als naslagwerk en inspiratiebron gebruiken bij het organiseren van (thematische) activiteiten. Ook kun je de map steeds blijven aanvullen met nieuwe activiteiten.

Niveau
MBO-3

Vrijstellingenbeleid
Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Investering
In tijd
5 dagdelen

Financieel

Contact
Voor inhoudelijke vragen over de training of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans² op telefoonnummer 06-50489065 of per e-mailmailto:info@kanskwadraat.nl.