Kijk mee met de medewerkers van Azora

Jacqueline

werkt al 10 jaar bij Azora. Ze heeft er meerdere functies. In 2015 neemt ze deel aan het traject duurzame inzetbaarheid voor medewerkers. Dat zet haar aan het denken. Een tijdje na het traject stapt ze op haar leidinggevende af, om te kijken of ze iets aan haar werksituatie kan veranderen.

Lees meer..
“Ik ben bij Azora begonnen in de thuiszorg. Via de thuiszorg ben ik als gastdame op de PG, een afdeling voor dementerenden, begonnen te werken. Daarna ben ik ook in de huishouding gaan werken. Toen had ik drie banen.”

 “Ik had zulke rare tijden. Ik had bijna geen vrije tijd meer. Was altijd aan het werk, zo voelde het. Dat was best wel stressvol. Maar ik heb ook drie kleinkinderen en wilde bewust één dag oppassen. Quality time. Toen heb ik alles veranderd.” 

 “In de functie van gastdame werden de diensten ingekort. Dan moest ik een keer extra komen om mijn uren te halen. En Linda had extra uren nodig op een andere afdeling. Toen kwam alles samen. Ik ben op Linda afgestapt en toen was het zo voor elkaar.”

 “Ik heb er zo tegenop gezien, tegen die workshop. Ik dacht: ‘oh, moet dat er ook bij?’ Maar je gaat nadenken. Het gaat echt over jezelf. Over wat voor jou het beste is.”

 “In de weekenden kan ik nu uitrusten. Of echt eens wat met vriendinnen doen, of de kinderen. Vaak heb je in het weekend een feestje of een verjaardag. Nu kan dat, vroeger kon dat niet.”

Gerda

is zelfstandig organisatieadviseur en werkt regelmatig voor Azora. Ze is betrokken bij verschillende trajecten rondom HRM, team- en personal coaching en kwaliteitsbeleid. In 2014 en 2015 initieert en geeft ze leiding aan een projectgroep, die een programma ‘Samen werken aan duurzame inzetbaarheid’ ontwikkelt. In en na de pilot werkt ze als trainer tijdens de trajecten duurzame inzetbaarheid voor medewerkers en teammanagers.
Lees meer..

“Op basis van een onderzoek uit 2012 naar het personeelsbestand van Azora is er een rapport verschenen. Daarna was er een beleidsdag waarin de vraag, hoe je medewerkers nog meer in hun eigen kracht kunt zetten, weer naar voren kwam. Ik heb toen voorgesteld het thema eigen regie bij duurzame inzetbaarheid uit te werken met een interdisciplinaire projectgroep.”

 “Naar aanleiding van het model van Movisie over eigen regie hebben we met de projectgroep vier workshops ontwikkeld voor medewerkers met als thema’s: 1. eigenaarschap, 2. eigen kracht, 3. motivatie en 4. hulpbronnen. Daarnaast hebben we een traject ontwikkeld voor teammanagers. We kwamen op drie workshops uit rondom: 1. jouw rol als teammanager bij duurzame inzetbaarheid, 2. motiverende gespreksvoering en 3. intrainen gespreksvaardigheden met een trainingsacteur.” 

 “We zijn begonnen met een pilot voor zowel medewerkers als teammanagers. Na de pilot hebben we ervoor gekozen om de trajecten iets in te korten. De vier workshops voor medewerkers zijn naar drie gegaan. En de drie workshops voor teammanagers hebben we veranderd in één bijeenkomst voor alle teammanagers en twee vrijwillige workshops.” 

 “Mede door dit traject krijgen medewerkers krijgen veel meer in de gaten dat ze voor zichzelf moeten zorgen. Of voor zichzelf moeten kiezen. Juist om ook voor anderen te kunnen zorgen. Tijdens de workshops komen ze tot het besef: als ik zo door blijf gaan, dan val ik uit. Maar als ik mijn grenzen beter aangeef, haal ik veel meer plezier uit mijn werk.”

 “Eén van de succesfactoren is de samenwerking met de vier teammanagers en twee P&O-adviseurs in de projectgroep, waarin de workshops werden ontwikkeld, geëvalueerd en bijgesteld. De workshops verzorg ik nu samen met één van de P&O-adviseurs. We vullen elkaar goed aan. Zij kan de vertaalslag maken naar hoe het hier zit, bij vragen over de cao, personeelsplanning, etc.”

 “Bij Azora is dit traject gelukt, omdat zowel de P&O-manager als bestuurder een heldere visie op duurzame inzetbaarheid hebben en dit actief uitdragen. Dan komt het heel mooi samen. Daardoor zijn er middelen beschikbaar en tijd van de medewerkers. Dan worden er duidelijke keuzes gemaakt.”  

 “Het traject voor teammanagers zou ik nog iets steviger willen insteken. Ik ben ervan overtuigd dat medewerkers uit zichzelf zouden moeten vragen om hulp, bij hun teammanager. Maar dat gebeurt niet altijd. Dat kan komen door de waan van de dag, maar ook doordat medewerkers denken: ‘hoe belangrijk ben ik nu?’. De teamleider speelt daar een belangrijke rol in, om die drempel te verlagen.”

Linda

is teammanager bij Azora. Ze geeft leiding aan 90 medewerkers. In 2015 neemt ze deel aan het traject duurzame inzetbaarheid voor teammanagers. Ook geeft ze haar hele team op voor het traject. Kort na het traject wordt ze benaderd door een medewerker, die iets aan haar werksituatie wil veranderen.
Lees meer..

“Ik heb aan de workshops voor teammanagers meegedaan. Om te kijken wat er uitgerold ging worden en zelf wat knowhow te krijgen. Hierin werd ook aangegeven: als medewerkers bij je komen, probeer daar dan op een goede manier mee om te gaan. Kijk samen naar wat er mogelijk is.”

 “Binnen mijn teams heb ik alle medewerkers opgegeven. Ik heb benadrukt dat het heel fijn voor henzelf is. Dat het een workshop is waar ze zelf heel veel profijt van kunnen hebben. Een aantal heeft er alsnog voor gekozen om niet te gaan, dat is prima.”

 “Tot nu toe zijn er vier medewerkers naar me toegekomen. Ik heb van tevoren in het teamoverleg aangegeven dat als er ideeën zijn, dat ik ervoor opensta. Ik dacht: dat nodigt toch meer uit om dit op te pakken, om er echt iets mee te doen.”

 “Eén van mijn medewerkers is geswitcht van drie naar twee banen. Ik wist wel dat zij meerdere banen had, maar eigenlijk was er niets aan haar te merken. De workshop is voor haar echt de trigger geweest. Ze kwam met een voorstel en daar ben ik op ingegaan. Het is soms een beetje puzzelen, maar in dit geval kwam het mooi uit.”

 “Het is belangrijk dat mensen aandacht krijgen, dat je dat contact zoekt. In de waan van de dag schiet dat er nog wel eens bij in. In die workshop leer je weer hoe belangrijk dat is. Die bewustwording, dat we met mensen werken en dat het belangrijk is dat zij aandacht krijgen, dat je er voor elkaar bent. Je moet jezelf daarop blijven attenderen.”

Jessica

is P&O-adviseur bij Azora. Ze houdt zich o.a. bezig met het personeels- en organisatiebeleid van de organisatie en advisering van de (team)managers, dat ruim 1.500 medewerkers en 1.000 vrijwilligers behelst. In 2014 en 2015 maakt ze deel uit van de projectgroep duurzame inzetbaarheid. Na de pilot zet ze zich ook als trainer in tijdens de trajecten duurzame inzetbaarheid voor medewerkers en teammanagers.
Lees meer..

“Ik heb een dubbelrol. Ik ben trainer en P&O-adviseur. Dat heeft z’n voordelen. Ik kom uit de organisatie, ik ken de lijntjes goed en kan praktische tips geven. Maar ik kan ook aangeven: dit mag je wel verwachten van je leidinggevende, dat kan je bespreekbaar maken.”

  “Teammanagers verwachten soms dat iemand meer initiatief toont of eigen regie neemt. Maar diegene moet ook de tools in handen krijgen: hoe doe je dat, nadenken over je toekomst, op een positieve manier?”

 “Medewerkers worden steeds vaker betrokken bij belangrijke beslissingen. Als organisatie bedenken we steeds minder van bovenaf en steeds meer mét medewerkers. Het past in het hele Azora-beleid om medewerkers steeds pro-actiever te maken. Daar waar iemand dat lastig vindt, past de training duurzame inzetbaarheid.”

 “We hebben de trainingen bewust ingezet voor een aantal teams. Dan gaat het bijvoorbeeld om teams waarin eigen regie of een betere samenwerking gewenst is. De training is ook geschikt voor medewerkers, die weten dat zij op termijn fysiek minder belastbaar zijn. De trainingen kunnen hen helpen om bewust keuzes te maken. Maar eigenlijk is de training geschikt voor alle medewerkers, als een soort APK voor jezelf.”

 “Het management team en het bestuur moeten het programma dragen. Zij monitoren het traject, maar hoeven het niet zelf te bedenken. Na de pilot hebben wij als projectgroep uitgebreid geëvalueerd en de resultaten gepresenteerd in het management team. Een aantal medewerkers heeft toen ook verteld wat de trainingen hen heeft gebracht. Dat was heel erg leuk en informatief.”

 “Er starten nog steeds nieuwe groepen. Managers raden soms bepaalde groepen aan om deel te nemen aan de training. Dit jaar trainden we alle facilitaire medewerkers van alle locaties. Juist de interactie tussen medewerkers van verschillende locaties versterkt het leereffect. Tegelijkertijd zijn er teammanagers die hun hele afdeling willen trainen, als groep. Tot slot hebben we altijd open groepen. We hoeven niet te vragen om inschrijvingen, de groepen zitten vaak snel vol.” 

 “Als er nog iets te wensen is.. Eigenlijk zou er nog een bepaalde opvolging van de trainingen wenselijk zijn. Alles wat aandacht krijgt groeit. Als je na drie workshops stopt, verval je op den duur weer in oude gewoontes. Hoe houd je het actueel? Misschien zouden we een terugkommiddag kunnen organiseren, of iets vergelijkbaars. Dat is een droom voor de toekomst.”