Coach VE

Vanaf 1 januari 2022 wordt er in de kinderopvang door de beleidsmedewerker VE structureel geïnvesteerd in het verhogen van de kwaliteit van de voorschoolse educatie (VE).

Ben jij al klaar voor je nieuwe functie als beleidsmedewerker VE?

Volg de tweedaagse training ‘Beleidsmedewerker VE’ en leer hoe jij daadwerkelijk veel kunt toevoegen aan de kwaliteit van jullie voorschoolse aanbod!

Als pedagogisch beleidsmedewerker VE:

 • Zorg je voor een algemene kwaliteitsverbetering van het voorschoolse aanbod;
 • Werk je aan het verbeteren van het educatief-pedagogisch handelen op de werkvloer;
 • Zorg je voor het vergroten van de ouderbetrokkenheid;
 • Zorg jij voor de afstemming tussen het gemeentelijk/wettelijk beleid, het beleid van jouw kinderopvangorganisatie en de uitvoering op de werkvloer.

Voor wie is deze 2-daagse training bedoeld?

 • De training is bedoeld als aanvulling voor deelnemers die in het bezit zijn van een diploma dat kwalificerend is voor het werken als pedagogisch coach/beleidsmedewerker in de kinderopvang (Zie kinderopvang-werkt.nl)
 • Ben je/word je een meewerkend pedagogisch beleidsmedewerker/coach op een VE groep, dan behoor je ook in het bezit te zijn van een geldig VVE certificaat.
 • Wil je je kwalificeren als pedagogisch coach/beleidsmedewerker en wil je je bekwamen op het gebied van de voorschoolse educatie? Volg dan de opleiding pedagogisch coach én deze training voor de aankomende VE coach.

Inhoud van het programma:

 • Het wettelijk kader en de subsidiestromen
 • De kwaliteit van het voorschoolse aanbod beoordelen en vergroten
 • Opbrengst gericht werken in de voorschool
 • Het educatief-pedagogisch handelen versterken
 • De Verbinding tussen Voorschool en Vroegschool
 • Inzetten op ouderbetrokkenheid.

Tussen de bijeenkomsten door werk je aan je een tussentijdse opdracht.

Je sluit af met een eindopdracht. Het maken van een plan om doelgericht en effectief te werken aan het vergroten van de kwaliteit van jouw voorschools aanbod.

Certificering
Na het volgen van deze training ontvangen de deelnemers een certificaat.

Investering
In tijd
Tweedaagse training

Contact
Voor inhoudelijke vragen over de training of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans² op telefoonnummer 030-878 48 81 of per e-mail info@kanskwadraat.nl.