Duurzame inzetbaarheid

Wilt u graag dat uw teamleden gemotiveerd aan het werk zijn en optimaal gebruik maken van hun professionele en persoonlijke talenten en kwaliteiten? Alle medewerkers op de juiste plek zitten en vitaal zijn?

Waarom deze training?
Duurzame inzetbaarheid gaat over de juiste fit tussen mens en organisatie, nu maar ook in de toekomst. De wereld verandert in rap tempo, organisaties moeten mee veranderen en inspelen op nieuwe ontwikkelingen om te overleven. Duurzame organisaties hebben daarom medewerkers nodig die zich blijvend ontwikkelen en meebewegen.

Resultaat
Na afloop van de training zijn de deelnemers:

 • zich bewust van hun eigen talenten, vaardigheden en expertise
 • in staat mee te denken over de toekomst van de organisatie en hun eigen rol
 • in staat verantwoordelijkheid te nemen en zich aan te passen aan de veranderende werkelijkheid
 • gericht op het zich verder ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak om de uitdagingen van nu en de toekomst aan te kunnen blijven gaan
 • meer gericht op hun eigen vitaliteit

Voor wie?
Alle medewerkers en managers in de sectoren kinderopvang, jeugdzorg, welzijn, zorg, overheid en onderwijs.

Basisprogramma
De dialoog

De dialoog tussen werknemer en leidinggevende is de bepalende factor om ervoor te zorgen dat werknemers gestimuleerd worden om zich duurzaam inzetbaar te maken. De wensen, kwaliteiten, vaardigheden van de medewerker zijn hier tezamen met de doelstellingen van de organisatie leidend, wat betekent dat werknemers een actieve rol hebben, het gaat immers om hun inzetbaarheid. Het starten van deze discussie komt vaak moeizaam tot stand. Openlijk praten over de toekomst van medewerkers is vaak een onderwerp wat zowel medewerkers als leidinggevenden lastig vinden. Zeker in situaties waarin het minder goed gaat met het bedrijf, waar veranderingen zijn, waarin de werkdruk hoog is of in geval van non-performance. Als dit gesprek wel op een goede manier plaats kan vinden, opent dit heel veel deuren voor zowel medewerker als leidinggevende om samen op basis van een vertrouwensrelatie te investeren in de medewerker, nu en in de toekomst.

In de training zal daarnaast aandacht besteedt worden aan verbinding op de volgende drie niveaus:

 • persoonlijke & professionele groei middels oprechte aandacht en ruimte
 • efficiënte teams door bundeling van krachten
 • sturing en richting van de organisatie

Gezondheid, motivatie, vakkennis en een goede werk-privébalans zijn bepalend voor de inzetbare medewerker. Veranderingsbereidheid en het kunnen en willen werken aan duurzame inzetbaar zijn een voorwaarde om ook duurzaam inzetbaar te blijven. Werkgever en werknemer zijn beiden aan zet!

Methodiek
De training richt zich op mogelijkheden en gaat uit van de kracht van de organisatie en medewerkers.

 • De aanpak is organisatie specifiek
 • Er wordt een continu proces op gang gebracht, geen eenmalige interventie
 • Aanpak is gericht op de dialoog, niet op het introduceren van een nieuw instrument of tool
 • De begeleiding is gericht op inzicht en actie
 • Inbedding in de dagelijkse werkzaamheden

De training is interactief, praktijkgericht en gaat uit van een bepaalde mate van verantwoordelijkheid van alle medewerkers. Voor aanvang van de training vullen de deelnemers een intakeformulier in, zodat de trainer rekening kan houden met individuele wensen en leerbehoeften. Tussen de trainingsdagen door gaan de deelnemers aan de slag met gerichte praktijkopdrachten. De laatste trainingsbijeenkomsten brengen deelnemers eigen gesprekssituaties in die door een trainingsacteur worden nagespeeld. Dit geeft de gelegenheid te onderzoeken wat er gebeurt, waarop iemand vastloopt en hoe daarmee kan worden omgegaan.

Niveau
MBO-3

Vrijstellingenbeleid
Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Investering
In tijd
4 dagdelen

Financieel

Contact
Voor inhoudelijke vragen over de training of een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans² op telefoonnummer of per e-mail: info@kanskwadraat.nl