Effectief communiceren

Waarom ‘Effectief communiceren’?
Communiceren is essentieel als je goed wilt samenwerken. Sterker nog: je kunt niet niét communiceren. Merk je dat jouw manier van communiceren niet altijd het gewenste effect oplevert? Volg dan de training Effectief communiceren. Je verdiept je in onderwerpen als: je verplaatsen in de ander, luisteren en waarnemen, een boodschap met tact brengen en assertiviteit. Hiermee vergroot je jouw effectiviteit en ook die van je team en van je organisatie.

Resultaat

 • Je herkent jouw communicatiepatroon
 • Je ontdekt het effect van jouw communicatie op anderen
 • Je vergroot je persoonlijke uitstraling
 • Je kunt respectvol feedback te geven en te ontvangen
 • Je kunt beter omgaan met lastige situaties
 • Je kunt verschillende communicatiestijlen toepassen

Voor wie?
De training is geschikt voor alle medewerkers, leidinggevenden en managers die werkzaam zijn in de sectoren kinderopvang, jeugdzorg, welzijn, zorg, overheid en onderwijs.

Basisprogramma
De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Het communicatieproces
 • Zicht krijgen op jezelf (sterkte-zwakteanalyse)
 • In kaart brengen van je communicatiepatronen
 • Jouw eigen rol in communicatie met anderen
 • Verbale versus non-verbale communicatie
 • Effectief bijsturen van gedrag en processen bij jezelf en anderen
 • Techniek van vragen stellen
 • Actief en empathisch luisteren
 • Feedback geven en ontvangen
 • Omgaan met spanningen tijdens communicatie
 • Effectief gebruiken van verschillende communicatiestijlen en -patronen
 • Praktijksituaties en –voorbeelden
 • Persoonlijk actieplan

Methodiek
Kernwoorden van deze training zijn: interactief, persoonlijk, plezier en respectvolle confrontatie. Voor aanvang van de training vullen de deelnemers een intakeformulier in, zodat de trainer rekening kan houden met individuele wensen en leerbehoeften. Tijdens de training leren de deelnemers door te doen, te ervaren, te observeren en te reflecteren. Aan de vele oefeningen en rollenspelen gaan korte theoretische inleidingen vooraf. Tussen de trainingsdagen door gaan de deelnemers aan de slag met gerichte praktijkopdrachten. De laatste trainingsbijeenkomsten brengen deelnemers eigen gesprekssituaties in die door een trainingsacteur worden nagespeeld. Dit geeft de gelegenheid te onderzoeken wat er gebeurt, waarop iemand vastloopt en hoe daarmee kan worden omgegaan.

Niveau
MBO-3

Vrijstellingenbeleid
Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Investering
In tijd
4 dagdelen

Financieel

Contact
Voor inhoudelijke vragen over de training of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans² op telefoonnummer 06-50489065 of per e-mail info@kanskwadraat.nl.