Geweldloze communicatie

Laat de onderlinge communicatie tussen medewerkers te wensen over? Is er vaak strijd of durven ze hun mond niet open te doen? Of ervaren cliënten te weinig begrip van de medewerkers? Maak dan eens kennis met de methode van Geweldloze ofwel Verbindende Communicatie, ontwikkeld door Marshall Rosenberg.

Waarom deze training
?
De methode richt de aandacht op wat een ieder waarneemt, voelt, nodig heeft en aan een ander wil vragen. Het moedigt bovendien aan zich in te leven in de gevoelens en behoeftes van de ander. Het effect is dat de sfeer verbetert dankzij de kracht van het woord. Er is meer openheid en daardoor meer wederzijds begrip en respect, ook al deel je elkaars standpunt niet.

Daarmee stelt Geweldloze Communicatie je in staat om zowel in verbinding te zijn met jezelf als met de ander. De ervaring leert dat er in die verbinding helderheid ontstaat en ruimte voor mededogen en compassie. Waarmee een oplossing binnen handbereik ligt die zowel je eigen behoeften vervult als die van de ander.  

Resultaat
Geweldloze Communicatie draagt enorm bij aan rust en onderlinge verbinding binnen de organisatie. Kiezen voor Geweldloze Communicatie is een strategische keuze. Het heeft grote impact op de sfeer binnen de organisatie en het werken met cliënten. Het verandert onbewust toegepast aanvallend en defensief gedrag in inzicht en acceptatie van verschillen. De methode leidt tot harmonie tussen mensen, tot succesvolle teams en tot een hogere productiviteit omdat het de onderlinge relaties versterkt.

Voor wie?

Alle medewerkers en managers in de sectoren kinderopvang, jeugdzorg, welzijn, zorg, overheid en onderwijs.

Basisprogramma
Tijdens de trainingsdagen wordt verder ingegaan op de theorie van Geweldloze communicatie en gaan de deelnemers aan de slag met oefeningen om het inzicht te vergroten en de toepassing te ervaren. Enkele onderdelen zijn:

  • Wat is Geweldloze Communicatie
  • Het model van Geweldloze Communicatie
  • Onbevooroordeeld luisteren
  • Verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van je eigen leven
  • Inleven in de ander
  • Oplossen en voorkomen van conflicten
  • Omgaan met (ogenschijnlijk) tegengestelde belangen

Methodiek
Kernwoorden voor deze resultaat- en praktijkgerichte training zijn: enerverend, verrassend leerzaam, diepgaand, confronterend en bewustwording

Voor aanvang van de training vullen de deelnemers een intakeformulier in, zodat de trainer rekening kan houden met individuele wensen en leerbehoeften. Tijdens de training leren de deelnemers door te doen, te ervaren, te observeren en te reflecteren.

Aan de vele oefeningen en rollenspelen gaan korte theoretische inleidingen vooraf. Tussen de trainingsdagen door gaan de deelnemers aan de slag met gerichte praktijkopdrachten en e-learning. De laatste trainingsbijeenkomsten brengen deelnemers eigen gesprekssituaties in die door een trainingsacteur worden nagespeeld. Dit geeft de gelegenheid te onderzoeken wat er gebeurt, waarop iemand vastloopt en hoe daarmee kan worden omgegaan. Voor de toepassing in de eigen praktijk wordt gebruik gemaakt van het sjabloon Geweldloze Communicatie.

Niveau
MBO-3

Vrijstellingenbeleid
Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Investering

In tijd
4 dagdelen

Financieel

Contact
Voor inhoudelijke vragen over de training of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans² op telefoonnummer 06-50489065 of per e-mail info@kanskwadraat.nl.