IK als instrument

Waarom ‘Ik als instrument’
Je wilt jouw medewerkers laten werken vanuit hun eigen kracht en talent. Maar je moet ook je organisatiedoelen halen. Wie als ‘leider’ in staat is deze combinatie te maken, boekt de beste resultaten. Deze training is een opstap naar dienend leiderschap. Je leert hoe je inspireert, uitdaagt en het goede voorbeeld geeft. Je ontwikkelt vaardigheden om vanuit individuele verschillen de kracht van een team naar boven te halen. En je gaat op zoek naar de intrinsieke motivatie bij mensen. Deze zeer praktijkgerichte incompany-training is opgenomen in de scholingsgids van FCB.

Voor wie?
De training is geschikt voor leidinggevenden in de sectoren kinderopvang, jeugdzorg, welzijn, zorg, overheid en onderwijs.

Resultaat
Na de training ‘Ik als instrument’ kun je:

 • Doelstellingen realiseren
 • Jezelf en je team aansturen
 • Reflecteren op eigen houding en gedrag
 • Medewerkers motiveren en inspireren
 • Klantgericht handelen
 • Effectieve planningen opstellen
 • Medewerkers aansturen op het halen van projectplannen binnen tijd en budget
 • Ondernemerschap tonen
 • Ambassadeurschap tonen
 • Effectief je netwerk aanwenden

Basisprogramma
Module I: Persoonlijk leiderschap

 • De basis van persoonlijk leiderschap
 • Persoonlijke leiderschaps- en communicatiestijl
 • Wie ben je als leider
 • Visie op persoonlijk leiderschap ontwikkelen
 • Oplossingsgericht reflectiemodel
 • Zelfreflectie en zelfsturing

Module II: Aansturen van teams

 • Meer inzicht in groepsdynamiek
 • Situationeel leiderschap toepassen
 • Omgaan met weerstand en andere moeilijke situaties
 • Leren motiveren en inspireren
 • Inzicht in hoe effectieve teams functioneren

Module III: Strategy Management van hoog tot laag en timemanagement

 • De strategie op één A3. Helder voor iedereen, van boardroom tot werkvloer
 • Doelen halen is geen toeval; effectief de juiste zaken aanpakken
 • Realiseren van initiatieven om de visie waar te maken
 • Time- en vooral energiemanagement in een veranderend speelveld

Module IV: Rol naar buiten

 • Ambassadeurschap
 • Personal branding: hoe positioneer je jezelf
 • Het inventariseren en gericht inzetten van je netwerk

Afhankelijk van de behoefte van de organisatie kan dit programma worden aangepast.

Methodiek
In de training krijgen de deelnemers diverse methoden aangereikt om reflectie in de dagelijkse werksituatie vorm te geven en toe te passen.

Niveau
MBO-3

Vrijstellingenbeleid
Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Investering
In tijd
8 dagdelen

Financieel

Contact
Voor inhoudelijke vragen over de training of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans² op telefoonnummer 06-50489065 of per e-mail info@kanskwadraat.nl.

banner-3x1-nieuw FCB