Lean

Waarom een training Lean?
Tegenwoordig herkent iedere organisatie de uitdaging om klantgerichter te werken. Om producten en diensten sneller, tegen een hogere kwaliteit en met minder kosten te leveren. Steeds vaker zet men Lean in als antwoord op deze uitdaging. En niet voor niets, want organisaties die Lean succesvol toepassen realiseren niet alleen efficiencyverbetering doordat zij verspilling elimineren. Maar ook productiviteitsverbetering door de slimmere werkprocessen en de verkorte doorlooptijden. Lean leidt tot een cultuur van continue verbetering,  zelflerend vermogen en een hogere klantwaardering.

Voor wie?
De training is speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden in de sectoren kinderopvang, jeugdzorg, welzijn, zorg, overheid en onderwijs.

Resultaat
Deze training geeft je een beter inzicht in verspillingen binnen bedrijfsprocessen en laat je ervaren wat Lean kan betekenen voor jouw werk en organisatie. Aan het einde van deze training ben je niet alleen beter op de hoogte van de Lean methodiek, maar ben je ook in staat deze daadwerkelijk toe te passen in je eigen werkomgeving.

Basisprogramma
Deze training leert je echt met Lean aan de slag te gaan. Waar de gemiddelde Lean training zich vooral richt op de theorie achter de tools en de technieken, ligt de nadruk in deze training juist op het toepassen ervan. Zo zal je gaan oefenen met Valuestream Mapping:  Je gaat de “current state” van een proces binnen je organisatie in kaart brengen. Dan ga je het ideale proces visualiseren en een verbeterings blueprint maken die de “future state” van het proces weergeeft.  Zodat je deze kan implementeren en daarmee het proces verbetert. Ook komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Waarde voor de klant
  • Value Stream Mapping (VSM)
  • Flow
  • Pull
  • Kaizen (continu verbeteren)
  • De 8 vormen van verspilling
  • 5S (scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren en standhouden)
  • Visueel Management
  • Operationeel Management (dag start, keek op de week en verbeterborden
  • PDCA (plan, doen, check en act) met behulp van de A3 methodiek

Methodiek
In deze training staan verschillende real-life cases en oefeningen centraal en zal de trainer haar brede ervaring met je delen. Er zal een simulatiespel gespeeld worden waarin geoefend wordt met het oplossen van productieproblemen en het optimaliseren van een proces. Afhankelijk van het type organisatie waarin de trainingsdeelnemers werken, zijn verschillende simulatiespellen beschikbaar. Tijdens de training zullen de belangrijkste Lean tools en technieken de revue passeren die voor bedrijven en organisatie van belang zijn.

Niveau
MBO-3

Vrijstellingenbeleid
Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Investering
In tijd
4 dagdelen

Contact
Voor inhoudelijke vragen over de training of een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Vincent Polman op telefoonnummer 06-50489065 of per e-mail info@kanskwadraat.nl