LoopbaanFit

Waarom de training LoopbaanFit?

Transities, kwaliteitseisen, kantelingen en decentralisaties: de sociale sector maakt ingrijpende veranderingen door. Organisaties kunnen het momentum benutten en daarop in spelen. De betrokkenheid en de (flexibeler) inzet van uw medewerkers zijn daartoe een eerste voorwaarde. Dat de sociale sector sterk in beweging is, leidt tot veel onzekerheid. Medewerkers stellen zich soms afwachtend of zelfs afwijzend op, omdat zij het gevoel hebben dat zij de grip op hun rol en hun toekomst verliezen. Kans Kwadraat kantelt dit perspectief.

Inhoud

Het programma is opgebouwd aan de hand van drie kernbegrippen: Reflecteren, Informeren, Actieplan.

Reflecteren

 • Waarom is LoopbaanFit zijn belangrijk en hoe LoopbaanFit ben ik?
 • Wie ben ik, waar ben ik goed in, wat zijn mijn talenten, wat is mijn aanbod?
 • Welke situaties stimuleren en bevredigen mij het meest, waarom werk ik?
 • Wat zijn mijn sterke punten en welke ervaringen kan ik benutten (loopbaancompetenties)?
 • Wat wil of moet ik nog leren t.a.v. de nieuwe eisen en verwachtingen?

Informeren

 • Netwerken & profileren: hoe netwerk je en profileer je jezelf op een manier die je past.
 • Veranderingen: wat vraagt de veranderende sector van mij?
 • Arbeidsmarktscan: weten waar je kwaliteiten en ervaring nog meer tot hun recht komen.
 • Blik naar buiten: mogelijkheden en kansen onderzoeken, binnen en buiten de organisatie.

Actieplan

 • Op te bouwen vaardigheden met (toekomstig) gevraagde competenties in de organisatie of sector in het achterhoofd.
 • Welke punten uit de reflectie ga ik oppakken en waar kan ik dat leren?
 • Ontwikkelpunten verbinden met de eigen werksituatie en met de eisen van andere organisaties.
 • De eigen zichtbaarheid vergroten binnen of buiten de organisatie.
 • Competenties en ambities vertalen in een actueel, aansprekend CV.

Trainingsopzet

De trainer neemt de medewerkers eerst mee in het ‘waarom en hoe’ van de verandering. We hebben een aanpak ontwikkeld die alle facetten van het verandertraject verheldert. Het inzicht dat ontstaat geeft houvast aan de medewerkers en versterkt hun gevoel van betrokkenheid. Vervolgens doorlopen we in de workshops LoopbaanFit drie stappen:

 1. Stap 1 – We stimuleren medewerkers om meer ‘naar buiten’ te kijken. De wereld verandert en wat betekent dat voor hun functie, hun team, de organisatie en de sector.
 2. Stap 2 – Weten wat je in huis hebt en hoe je dit aan anderen kunt laten zien. Medewerkers ervaren meer zelfvertrouwen als zij zichzelf, hun competenties en hun ambities beter kennen. Dit vertrouwen   bepaalt voor een groot deel de mate waarin mensen eigen kracht en regie ervaren en inzetten. En ze leren hoe je dit over het voetlicht brengt.
 3. Stap 3 – Medewerkers ontdekken welke kennis, eigenschappen en vaardigheden nodig zijn om bij te blijven en bij te dragen aan het succes van de organisatie. Zij onderzoeken wat nodig is om op veranderingen te anticiperen.

We bieden leidinggevenden een maatwerk training aan om deze processen te begeleiden.

Voor wie?

Alle medewerkers en managers in de sectoren kinderopvang, jeugdzorg, welzijn, zorg, overheid en onderwijs.

Resultaat

In onze training “LoopbaanFit” krijgen de medewerkers oog voor hun eigen inbreng bij veranderingen. Door te werken vanuit eigen kracht en eigen competenties behouden medewerkers de regie over hun loopbaan. Zij zijn en voelen zich LoopbaanFit: goed toegerust om hun (nieuwe) werk te doen in een organisatie die onderhevig is aan verandering. LoopbaanFitte medewerkers kunnen daadkrachtig reageren op (toekomstige) ontwikkelingen. Zij zijn flexibel inzetbaar en staan open voor verandering, omdat zij vertrouwen en inzicht hebben in hun kwaliteiten. Daarmee versterken zij zowel de kracht en wendbaarheid van uw organisatie, als hun eigen positie op de arbeidsmarkt.

Niveau

Vrijstellingenbeleid

Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Groepsgrootte

De ervaring laat zien dat de training LoopbaanFit het meest effectief is bij een groepsgrootte van acht tot twaalf personen. De maximale groepsgrootte is twaalf deelnemers.

Duur

De training bestaat uit twee hele dagen (vier dagdelen) in periode van circa drie weken.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de training of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans² op telefoonnummer 030-878 48 81 of per e-mail info@kanskwadraat.nl.