Medewerkers leren reflecteren doe je zo

Waarom Medewerkers leren reflecteren doe je zo?
Tijdens deze training leren managers en leidinggevenden hoe ze hun medewerkers kunnen aanzetten tot reflectie op zowel beroepsmatig als persoonlijk handelen. Het doel daarvan is het zelfbewustzijn van de medewerkers te vergroten waardoor de kwaliteit van het werk toeneemt. De deelnemers krijgen diverse methoden aangereikt om reflectie in de dagelijkse werksituatie vorm te geven en toe te passen. Ook wordt stilgestaan bij hakken-in-het-zandgedrag.
Deze zeer praktijkgerichte incompany-training is opgenomen in de scholingsgids van FCB.

Resultaat
Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat:

 • op uniforme wijze met reflectie binnen de organisatie aan de slag te gaan
 • medewerkers actief te ondersteunen bij het leren reflecteren
 • op het juiste moment de juiste werkvorm in te zetten
 • signalen van afweer en weerstand te herkennen en hier effectief mee om te gaan
 • reflectie in het dagelijkse werk te borgen

Voor wie?
De training is geschikt voor alle leidinggevenden en managers in de sectoren kinderopvang, jeugdzorg, welzijn, zorg, overheid en onderwijs.

Basisprogramma
Dagdeel I

 • Waarom reflecteren?
 • Ontwikkelen van een uniforme aanpak
 • Gespreksvaardigheden

Dagdeel II

 • Menselijk gedrag vanuit de innerlijke familie
 • IJsberg McClelland in relatie tot veranderen
 • Werk- en leerstijlen van Kolb als reflectiemodel
 • Feedback geven en ontvangen
 • Diverse werkvormen om het reflectievermogen te activeren en ontwikkelen

Dagdeel III

 • Weerstand en afweermechanismen
 • Effectief omgaan met emoties en ombuigen van belemmerende overtuigingen
 • Groepsdynamiek tijdens een veranderingsproces
 • Intervisie als reflectie-instrument
 • Borgingsinstrumenten

Dagdeel IV

 • Praktijksituaties oefenen met een trainingsacteur
 • Actieplan

Afhankelijk van de behoefte van de organisatie kan dit programma worden aangepast.

Methodiek
Kernwoorden van deze training zijn: interactief, persoonlijk, praktijkgericht, plezier, eigen verantwoordelijkheid en respectvolle confrontatie. Voor aanvang van de training vullen de deelnemers een intakeformulier in, zodat de trainer rekening kan houden met individuele wensen en leerbehoeften. Tijdens de training leren de deelnemers door te doen, te ervaren, te observeren en te reflecteren. Aan de vele oefeningen en rollenspelen gaan korte theoretische inleidingen vooraf. Tussen de trainingsdagen door gaan de deelnemers aan de slag met gerichte praktijkopdrachten. De Laatste trainingsbijeenkomsten brengen deelnemers eigen gesprekssituaties in die door een trainingsacteur worden nagespeeld. Dit geeft de gelegenheid te onderzoeken wat er gebeurt, waarop iemand vastloopt en hoe daarmee kan worden omgegaan.

Niveau
MBO-3

Vrijstellingenbeleid
Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Investering
In tijd
Vier dagdelen

Financieel

Contact
Voor inhoudelijke vragen over de training of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans² op telefoonnummer 06-50489065 of per e-mail info@kanskwadraat.nl.

banner-3x1-nieuw FCB