Meldcode kindermishandeling

Is jouw organisatie klaar voor de vernieuwde Meldcode?

De Tweede Kamer heeft de wet meldcode huiselijk geweld kindermishandeling aangepast. De stappen blijven nagenoeg gelijk en toch is de toepassing van de meldcode vanaf 2019 specifieker geworden.  Per doelgroep zal er een afwegingskader toegevoegd worden.

Waarom de training?
Elk jaar worden in Nederland jaarlijks meer dan 119.000 kinderen en jongeren mishandeld. Een nog groter aantal is getuige van huiselijk geweld. Dus in elke groep kunnen slachtoffers van kindermishandeling zitten. Hoe kan de meldcode jou helpen bij signaleren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling? De kracht van de meldcode staat of valt bij kennis, vaardigheden en het doorzettingsvermogen van beroepskrachten. De scholing van teams of individuele medewerkers van scholen is dan ook heel belangrijk.

Wat weten jij en je collega’s al over de meldcode? Heb je de verschillende stappen in een procedure beschreven? Is iedereen op de hoogte van die verschillende stappen? Wat weten jullie over het thema kindermishandeling en huiselijk geweld? Voelen jullie je bekwaam om gesprekken aan te gaan met ouders en leerlingen over vermoedens?

Werkwijze
Tijdens de training Meldcode Huiselijk geweld kindermishandeling staat het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling centraal. Op welke signalen moet je als professional letten als het gaat om kindermishandeling? Wanneer is ingrijpen gewenst? Wanneer weet je zeker dat er daadwerkelijk iets aan de hand is? En hoe zit het met geheimhouding?

Er wordt gewerkt aan de hand van de Meldcode. Deze biedt praktische stappen en handreikingen bij de aanpak van vermoedens van huiselijk geweld / kindermishandeling. Een goed beargumenteerd vermoeden is voldoende om in actie te komen. De stappen die hierbij moeten worden genomen, worden in de meldcode in vijf stappen weergegeven.

Deelname aan de training kan bijdragen aan het aan bespreekbaar maken van het onderwerp binnen de school en het aanscherpen van het beleid op dit punt.

Onze trainer is Andries Scherpenzeel, Begeleidingkundig trainer en coach, hij is al ruim 25 jaar betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Lid van de LVAK: Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en CRKBO Gecertificeerd docent.

Doelgroep
Beroepskrachten in het onderwijs, jeugdhulpverlening, Maatschappelijk werk, thuiszorg en kinderopvang.

Niveau
MBO-3

Vrijstellingenbeleid
Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Omvang, data en tijd
De omvang is 3 dagdelen. De data en tijd gaat in overleg met de opdrachtgever.

Programmaonderdelen van de training per dagdeel:

1e dagdeel

 • Wat is kindermishandeling
 • Signaleren van Kindermishandeling
 • Vormen van Huiselijk geweld
 • Aard en omvang
 • Waarden, normen en grenzen
 • Visie op ouders/verzorgers
 • Ontstaan van kindermishandeling en de gevolgen hiervan
 • Signaleringsproces Bespreekbaar maken van signalen/zorg
 • Dilemma’s en weerstanden
 • Plan van aanpak aan de hand van casuïstiek

2e dagdeel

 • Handelen
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:
 • Afwegingskader wat gaat er veranderen 2019
 • Taken en verantwoordelijkheden
 • Inschatten van veiligheid /risicotaxatie
 • Gespreksvaardigheden
 • Gesprekken met ouders/verzorgers/kinderen

3e dagdeel

 • Betrekken van Sociaal Netwerk bij zorgsituaties
 • Werkwijze Veilig Thuis
 • Privacy en dossiervorming
 • Meldrecht, meldplicht, zorgplicht v.a. 2019
 • Gespreksvaardigheden:
 • Gesprekken met ouders/verzorgers/kinderen
 • Oefenen met een trainingsacteur/ervaringsdeskundige
 • aan de hand van casussen van de deelnemers

Verdiepings- Update-cursus Meldcode huiselijk geweld kindermishandeling.

Voor deelnemers die de  eerste drie dagdelen al gevolgd hebben.

Programmaonderdelen van de training:

1 dagdeel

 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: de opfris quiz
 • Afwegingskader wat gaat er veranderen 2019
 • Taken en verantwoordelijkheden
 • Betrekken van Sociaal Netwerk bij zorgsituaties
 • Gespreksvaardigheden dilemma’s uit de dagelijkse praktijk
 • Gesprekken met ouders/verzorgers/kinderen a.d.h.v. eigen casuïstiek

Optie 2 Maatwerk verdiepingscursus

Vooraf, tijdens de intake met de opdrachtgever, wordt het programma vastgesteld

1 dagdeel

 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: de opfris quiz
 • Afwegingskader wat gaat er veranderen 2019
 • Nader te bepalen invulling van het programma:
 • Gespreksvaardigheden: dillema’s uit de dagelijkse praktijk
 • Gesprekken met ouders/verzorgers/kinderen

Contact met Kans²
Wij helpen u graag met inhoudelijke vragen over de training, of een persoonlijk advies. U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 030-8784881 en per e-mail: info@kanskwadraat.nl.