Update & verdieping – Meldcode kindermishandeling

Voor deelnemers die de training Meldcode kindermishandeling al gevolgd hebben.

De Tweede Kamer heeft de wet meldcode huiselijk geweld kindermishandeling aangepast. De stappen blijven nagenoeg gelijk en toch is de toepassing van de meldcode vanaf 2019 specifieker geworden. Per doelgroep is een afwegingskader toegevoegd.

Elk jaar worden in Nederland jaarlijks meer dan 119.000 kinderen en jongeren mishandeld. Een nog groter aantal is getuige van huiselijk geweld. Dus in elke groep kunnen slachtoffers van kindermishandeling zitten. Hoe kan de meldcode jou helpen bij signaleren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling? De kracht van de meldcode staat of valt bij kennis, vaardigheden en het doorzettingsvermogen van beroepskrachten. De scholing van teams of individuele medewerkers van scholen is dan ook heel belangrijk.

Update en/of verdieping op de training Meldcode kindermishandeling

Programmaonderdelen van de training:

1 dagdeel

 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: de opfris quiz
 • Afwegingskader wat er is veranderd sinds 2019
 • Taken en verantwoordelijkheden
 • Betrekken van Sociaal Netwerk bij zorgsituaties
 • Gespreksvaardigheden dilemma’s uit de dagelijkse praktijk
 • Gesprekken met ouders/verzorgers/kinderen a.d.h.v. eigen casuïstiek

Optie 2 Maatwerk verdiepingscursus

Vooraf, tijdens de intake met de opdrachtgever, wordt het programma vastgesteld.

1 dagdeel

 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: de opfris quiz
 • Afwegingskader wat er is veranderd in 2019
 • Nader te bepalen invulling van het programma:
  • Gespreksvaardigheden: dillema’s uit de dagelijkse praktijk
  • Gesprekken met ouders/verzorgers/kinderen

Resultaat

 • Herkennen signalen kindermishandeling.
 • Bespreekbaar maken van kindermishandeling op school.
 • Praktische handvatten voor het aanscherpen van het beleid ten aanzien van kindermishandeling.

Doelgroep

Beroepskrachten in het onderwijs, jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk, thuiszorg en kinderopvang.

Niveau en vrijstellingenbeleid

MBO-3, voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Incompany training?

Neem contact met ons op voor een offerte op maat!

Contact met Kans²

Wij helpen u graag met inhoudelijke vragen over de training, of een persoonlijk advies. U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 030-8784881 en per e-mail: info@kanskwadraat.nl.