Oog voor Interactie

logo-Oog-voor-interactie

Ervaringen van pedagogisch medewerkers die de Oog training hebben gevolgd: 

 • “Het is interessant en erg praktijk gericht…”
 • “We hebben een fijne trainer, die op een leuke manier omgaat met de groep, praktische tips geeft en ook oog en oor heeft voor de vragen en opmerkingen van de medewerkers.”
 • “Op de werkvloer wordt veel gesproken over de behandelde situaties en de theorie.”
 • “Het enthousiasme van de trainer werkt stimulerend, en zorgt er voor dat iedereen mee blijft doen.”
 • “We hebben met het hele team de training Oog gedaan. Het was een verrijking voor het team. Door het samen doen van de training spreken we dezelfde taal en kunnen we elkaar makkelijk feedback geven. De training zorgt voor een gedragen en gezamenlijke ondersteuning van elkaar en de opvang voor de kinderen. De training geeft handvatten om nog meer naar de kinderen te kijken en te luisteren en aan te sluiten bij wat ze daadwerkelijk zeggen. De training heeft daarnaast bijgedragen aan de teamspirit en de onderlinge samenwerking en werkt ook nu nog door in de dagelijkse praktijk”.
 • “We hebben de training met deelnemers vanuit verschillende teams/regio’s gevolgd. Het van elkaar leren en ervaringen delen was een van de meest waardevolle onderdelen van deze training. Vanuit verschillende regio’s en opvangsoorten zat de groep bij elkaar en deelde ervaringen. Iedereen gaf vanuit haar eigen beleving en ervaring input voor de training. De trainer sloot aan en bewoog mee met wat er leefde binnen de groep en bood ieder wat het nodig had voor haar verdere ontwikkeling. Zo kwamen we samen als groep verder en hebben de kinderen hier elke dag profijt van”.

 Tijdens de training Oog voor Interactie ga je aan de slag met je eigen interactie- en taalvaardigheid.

In de training staat het eigen leerproces centraal. Rode draad door de bijeenkomsten is het kijken naar jezelf aan de hand van korte filmfragmenten van interacties met kinderen in je groep. Uit onderzoek blijkt dat werken met video-feedback het beste leerresultaat oplevert.
Samen met de trainer en de andere deelnemers kijk je gericht naar je eigen handelen en werk je aan het versterken van je taalgebruik en je interacties met anderen.

Taalrijke interactie in de kinderopvang van 0 tot 12 jaar.
Oog voor interactie is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en het ROC van Amsterdam en is onderdeel van de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bezoek hier de website van het NJi en bekijk hier het filmpje over de training op YouTube.

Resultaat:

Kennis over en kunnen toepassen van de zes interactievaardigheden:

 • Sensitieve responsiviteit
 • Respect voor autonomie
 • Structureren en leidinggeven
 • Praten en uitleggen
 • Ontwikkelingsstimulering (met daarbinnen de kinderlijke taalontwikkeling)
 • Begeleiden van interacties tussen kinderen

Inhoud:

 • Oefenen met het herkennen en toepassen van de interactievaardigheden
 • Maken en analyseren van opnames van eigen interacties in de praktijk
 • Beeldfragmenten in kleine groepjes bespreken met behulp van uitgewerkte kijklijsten
 • Versterken van de eigen taalvaardigheid
 • Individueel coachingsgesprek
 • Eindgesprek en presentatie van de eigen groei

Voor wie:

De training is er in twee variaties en kan indien gewenst ook gecombineerd worden:
Oog voor interactie in kinderopvang 0-4 jaar
Oog voor interactie in kinderopvang 4-12 jaar

De bijeenkomsten worden aangeboden in groepen van 12 – 15 deelnemers

Niveau
MBO-3

Vrijstellingenbeleid
Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Opzet van de training:

Vooraf korte schrijfopdracht en TOA-leestoets naar keuze

6 groepsbijeenkomsten van 3 uur (één bijeenkomst per 3 á 4 weken)

3 uur huiswerk na iedere bijeenkomst (verwerkingsopdrachten, eigen opnames maken)

Individueel coachingsgesprek met de trainer op het werk (na de derde bijeenkomst)

Eindopdracht

Eindgesprek in kleine groepjes met leidinggevende

Materiaal

Het boek/ebook ‘Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering’ (Strik, A & Schoemaker, J. (2014) Amsterdam: Reed Business.

Filmpjes van pm-ers in actie

Filmpjes die de deelnemers zelf maken in de praktijk

Werkboek Oog voor interactie

Tijdsinvestering

Voor de manager:
Een intakegesprek met de trainer om vast te stellen welke onderwerpen vooral aandacht verdienen en overdracht van de beleidsvisie van de organisatie.
Het regelen van intervisiebijeenkomsten waarin elke deelnemer de ruimte krijgt om een casus in te dienen en een handelingsplan ge schrijven dat in het port folio gaat.
Het regelen van drie teambijeenkomsten gedurende de trainingsperiode.
Het borgen van individuele- en teamafspraken voor de toekomst.

Voor de pedagogisch medewerker:
Het schrijven van een motivatie naar aanleiding van 3 vragen en vaststellen van de eigen leerdoelen.
6 x 3 uur training, waarin je eigen filmpjes inbrengt en feedback geeft en krijgt.
6 x  op de werkvloer een filmpje maken bij  elke interactievaardigheid en een reflectieverslag maken naar aanleiding daarvan.
Het maken van huiswerkopdrachten na elke bijeenkomst.
Voorafgaand aan elke bijeenkomst lees je steeds het hoofdstuk dat bij een bijeenkomst hoort.
Deelname aan teamoverleg.
Schrijven van een plan hoe je blijft ontwikkelen na afsluiting van de training.

Kosten

€ 650,00 per persoon exclusief boek (€ 29,95).

Certificaat

Bij 90% aanwezigheid, actieve deelname en een voldoende voor de eindopdracht ontvangt de deelnemer een Bewijs van deelname.