Oplossingsgericht werken

Hoe ondersteun je anderen om gebruik te maken van hun eigen kracht? Hoe help je iemand zijn zelfredzaamheid te vergroten? En hoe krijg je het voor elkaar dat mensen gaan denken in oplossingen in plaats van problemen?

Waarom deze training?
Tijdens de tweedaagse training Oplossingsgericht werken ga je de kracht van oplossingsgericht werken zelf ervaren. Zo kom je er achter dat oplossingsgericht werken een fundamenteel andere manier van werken is. Je leert hoe je deze methodiek kunt gebruiken om anderen in hun kracht te zetten waardoor ze vanuit positieve energie gaan samenwerken om concrete doelen te realiseren.

Resultaat

 • Je kent de principes en uitgangspunten van oplossingsgericht werken
 • Je hebt geoefend met oplossingsgerichte vraagtechnieken
 • Je kunt werken met oplossingsgerichte methodes zoals de schaalvraag en positieve uitzonderingen
 • Je bent in staat anderen te begeleiden van probleem naar oplossing
 • Je kunt omgaan met verschillende type cliënten
 • Je hebt meer inzicht in je eigen oplossend vermogen
 • Je kunt oplossingsgericht werken toepassen in je eigen dagelijkse praktijk

Voor wie?
Voor alle medewerkers en leidinggevenden in de sectoren kinderopvang, jeugdzorg, welzijn, zorg, overheid en onderwijs.

Registerpunten
Deelname aan de training Oplossingsgericht werken (ID nummer: 218531) levert 6.55 registerpunten op voor het opleidingstraject voor in Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen en voor bij de SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers en/of geldt als één geaccrediteerde training voor geregistreerde gezinshuisouders.”

Deelname aan Oplossingsgericht werken: kijken naar wat er wel is in een veranderend speelveld (ID nummer: SKJ198467) levert 14,00 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij SKJ Kwaliteitsregister Jeugd geregistreerde Jeugdzorgwerkers.

Basisprogramma
Dagdeel 1 en 2

 • Uitgangspunten van oplossingsgericht werken
 • De oplossingsgerichte grondhouding van ‘niet-weten’
 • Oplossingsgerichte doelen en focussen op de toekomst
 • Het verschil tussen oplossingsgericht en probleemgericht werken
 • Oplossingsgerichte vragen stellen
 • De eigen praktijk

Dagdeel 3 en 4

 • Inzoomen op succesmomenten
 • Analyseren van hulpbronnen en sterke punten
 • De kracht van complimenten
 • De oplossingsgerichte flow-chart
 • Verschillende type cliënten
 • Werken met eigen praktijkvoorbeelden
 • Maken van een eigen actieplan

Afhankelijk van de behoefte van de organisatie kan dit programma worden aangepast.

Methodiek
Tijdens de training leren de deelnemers door te doen, te ervaren, te observeren en te reflecteren. Aan de vele oefeningen gaan korte theoretische inleidingen vooraf. Tussen de trainingsdagen door gaan de deelnemers aan de slag met gerichte praktijkopdrachten. De laatste trainingsbijeenkomsten brengen deelnemers eigen gesprekssituaties in die door een trainingsacteur worden nagespeeld. Dit geeft de gelegenheid te onderzoeken wat er gebeurt, waarop iemand vastloopt en hoe daarmee kan worden omgegaan.

Niveau
MBO-3

Vrijstellingenbeleid
Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Investering
In tijd
4 dagdelen

Financieel

Contact
Voor inhoudelijke vragen over de training of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans² op telefoonnummer 030-8784881 of per e-mail info@kanskwadraat.nl.

banner-3x1-nieuw FCB