Opleiding Pedagogiek 0-13 jaar – Behaal jouw aanvullend certificaat

Wil jij als pedagogisch medewerker werken in de kinderopvang en voldoet je diploma niet (helemaal) meer? Met onze verkorte opleiding Pedagogiek 0-13 jaar kan jij snel gekwalificeerd aan de slag met een rugzak vol pedagogische kennis en vaardigheden. Alles wat je nodig hebt is een kinderopvangorganisatie en een computer/laptop waar je de opdrachten kunt uitvoeren.

Waarom Pedagogiek 0-13 jaar?

Na het afronden van het opleidingstraject ben jij gekwalificeerd voor de functie van pedagogisch medewerker.

 • Geleerde theorie direct in jouw nieuwe dagelijkse praktijk toepasbaar
 • Zowel voor A2 en B2 diploma’s (A2 kwalificeert voor dagopvang en BSO, B2 kwalificeert voor BSO)
 • Verschillende opleidingsvormen: e-learning, klassikale bijeenkomsten en praktijkopdrachten
 • Heel veel praktijkvoorbeelden, zowel foto’s als video’s, speciaal gemaakt in samenwerking met de kinderopvang
 • De theorie over de interactievaardigheden is gemaakt i.s.m. NCKO
 • Maatje op de groep begeleid en ondersteunt jou tijdens de opleiding
 • Eerst veilig en begeleid meedraaien als boventallig medewerker op de groep

Kortom: alles wat jij als pedagogisch medewerker nodig hebt om een vliegende start te maken!

Wat ga je leren?

Het opleidingstraject bestaat uit een e-learning, 3 klassikale bijeenkomsten met een deskundige trainer en praktijkopdrachten. Tegelijkertijd werk je boventallig op de groep zodat je het geleerde direct kan toepassen in de praktijk.

De manier waarop je omgaat met de kinderen op de groep noemen we jouw interactievaardigheden. Deze bepalen voor een groot deel de pedagogische kwaliteit bij jou op de groep. We ontwikkelden de theorie en alle praktijkvoorbeelden over de interactievaardigheden in samenwerking met het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO). Het NCKO doet onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van Nederlandse kinderopvang en heeft de interactievaardigheden ontwikkeld. Samen met het werkveld zijn er voor de opleiding filmopnames gemaakt van pedagogisch medewerkers. Zo leer jij de interactievaardigheden goed herkennen en inzetten in jouw dagelijkse werk.

Naast de interactievaardigheden leer je via de 4 pedagogische doelen waarom jouw werk als pedagogisch medewerker zo belangrijk is. Ook leer je over de algemene ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar en hoe je de ontwikkeling kan stimuleren. Je leert observeren met diverse technieken en leer je vanuit verschillende pedagogische stromingen te kijken naar het beleid van de organisatie waar je werkt. Telkens wordt de vertaalslag gemaakt van pedagogische theorie naar jouw pedagogisch handelen in de praktijk. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om!

Klassikaal, e-learning én praktijkopdrachten

De opleiding combineert alle voordelen van klassikaal en individueel leren. Je doorloopt zelfstandig en in je eigen tempo de e-learning vol voorbeelden en praktijkvideo’s. In de drie bijeenkomsten met andere deelnemers en een deskundige trainer ga je diepte in. De pedagogische kennis wordt op de groep toegepast door het uitvoeren van diverse praktijkopdrachten. Dit doe je met een maatje (een ervaren collega) van je kinderopvangorganisatie. Zo krijg jij ondersteuning bij het oefenen en uitvoeren van de praktijkopdrachten. Want zo leer jij als pedagogisch medewerker in spe het meest.

Kinderopvanglocatie
Je draait 3 maanden (gedurende de opleiding) boventallig mee op jouw kinderopvanglocatie of buitenschoolse opvang. Op die manier leer je hoe het werk van pedagogisch medewerker in de praktijk ècht gaat.
Hoewel er geen uren verplicht zijn voor de accreditatie, raden wij aan tijdens deze periode de BBL-stage uren te volgen. Dit zijn: 16 uur per week op het kdv en 12 uur per week op de BSO.

Diplomacheck

Steeds meer diploma’s kunnen met een aanvullend bewijs voldoen aan de kwalificatie-eisen voor de functie van pedagogisch medewerker. Onze opleiding Pedagogiek 0-13 jaar is erkend door het FCB en geeft het benodigde certificaat om aan de kwalificatie-eisen te voldoen.

Wil jij weten of jouw diploma kwalificeert om onze opleiding te volgen?  Bekijk hieronder of die opleiding valt onder categorie A2 of B2. Alleen die diploma’s voldoen aan de instroomeisen van onze opleiding. A2 kwalificeert voor dagopvang en BSO, B2 kwalificeert voor BSO.

Je kunt ook zelf een diplomacheck doen op de site van Kinderopvang Werkt om te zien of jouw diploma voldoende is voor de kinderopvang.

Diplomavragen?

Heb je na je diplomacheck toch nog een vraag, stuur dan een mailtje naar caokinderopvang@fcb.nl. Het FCB helpt je graag verder met passend advies.

Instroomeisen

 • Belangrijk is dat je een plek bij een kinderopvangorganisatie hebt waar je op de groep je opdrachten mag uitvoeren. Zo kun je direct een kijkje nemen op je ‘toekomstige’ werkplek.
 • Een diploma dat aangemerkt is door FCB. Zie de diplomacheck hierboven.
 • Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Certificering

Na het voltooien van deze opleiding ontvang je een FCB-erkend certificaat dat geldt als aanvullend bewijs op jouw diploma. Je ontvangt deze als je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent geweest, de e-learning hebt afgerond en de eindopdracht hebt voltooid met een voldoende.

Investering en studiebelasting

De training is zowel incompany als via open inschrijving te volgen.

 • Tarief open inschrijving: € 745,- p.p.
 • Incompany al vanaf 6 deelnemers. Tarief incompany: € 645,- p.p.

Je kan voor deze opleiding het STAP-budget gebruiken. 1 november 2022 om 10:00 uur is het volgende tijdvak voor STAP-aanvragen geopend. Wees er op tijd bij! Want op=op.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de training of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans² op telefoonnummer 030-878 48 81 of per e-mail info@kanskwadraat.nl.

Veelgestelde vragen

Is alleen de bijscholing Pedagogiek 0-13 jaar voldoende om te kunnen werken in de kinderopvang?
Nee. Het certificaat is alleen geldig in combinatie met een diploma uit de FCB diplomalijst. Daarnaast is zijn er meer verplichte curussen en trainingen die je moet volgen om in de kinderopvang aan de slag te gaan. Denk aan een erkende kinder-EHBO training of een babyspecialisatie. Stem dit af met de kinderopvangorganisatie waar je boventallig meedraait.  

Mag ik tijdens de opleiding al intallig ingezet worden?
Nee. Zolang het certificaat nog niet behaald is, mag je alleen boventallig op de groep werken.

Heb ik een plek nodig om op een groep te staan tijdens de opleiding?
Ja, voor deze opleiding is het van belang dat je de opgedane kennis in de praktijk gaat uitoefenen. Daarom is een plek bij een kinderopvangorganisatie of buitenschoolse opvang noodzakelijk om de opleiding te kunnen volgen. Je voert hier boventallig opdrachten uit op de groep.

“Heb ik een stageovereenkomst nodig?” Nee maar wel een bewijs van inschrijving en goede afspraken met de kinderopvangorganisatie. Gebruik hiervoor ook het startdocument in de online leeromgeving. Ook is een VOG noodzakelijk. Deze zal de kinderopvangorganisatie voor je aanvragen.

Heb ik een stageovereenkomst nodig?

Nee, omdat de opleiding maar bestaat uit 3 dagdelen, is een officiële stageovereenkomst niet van toepassing. Het is aan organisaties zelf hoe ze dat juridisch regelen met jou. De startopdracht in de leeromgeving lijkt een beetje op een stageovereenkomst, waar afspraken worden gemaakt met de pedagogisch coach.

Bij sommige kinderopvangorganisaties kun je als deelnemer een (tijdelijk) contract krijgen in de functie van ‘pedagogisch medewerker in opleiding’, waarin slagen voor deze opleiding als voorwaarde is gesteld. Maak hier zelf met elkaar afspraken over.

Krijg ik de praktijkuren op de groep betaald?

Het is aan de kinderopvangorganisatie zelf hoe zij dit regelen met jou.

Mag ik tijdens de opleiding ook op een BSO-groep staan?
De buitenschoolse opvang is ook geschikt om opdrachten boventallig op de groep uit te voeren. Wel raden wij aan om altijd mee te draaien op een groep waar je later ook wilt gaan werken. Dus als je in de kinderopvang voor groepen van 0-4 jaar gaat werken, je daar ook de praktijkopdrachten uitvoert en boventallig meedraait.  

Wat als ik de bijeenkomst niet kan bijwonen?
Voor de accreditatie is het van belang dat je alle 3 de bijeenkomsten bijwoont. Is dit door overmacht niet mogelijk? Dan zal Kans² eerst proberen je onder te brengen bij een andere groep. Is dit niet mogelijk? Dan zal Kans² met op-maat-oplossing komen, met goedkeuring van het FCB. Indien je 2 bijeenkomsten mist, moet je je opnieuw starten met de opleiding.

Voor de GGD heb ik een bewijs aan aanmelding voor de opleiding nodig. Hoe vraag ik dit aan?
In de digitale leeromgeving kan je een bewijs van inschrijving downloaden. Met dit bewijs kun je als organisatie (bijv. voor de GGD) aantonen dat jij als deelnemer deelneemt aan de opleiding.
Kom je er niet uit? Stuur een mailtje naar info@kanskwadraat.nl en benoem de situatie. Vermeld altijd je naam en in welke opleidingsgroep je deelneemt aan de opleiding.